Planirane promjene Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

0

Kompletna digitalizacija procesa u Zavodu za zapošljavanje, povezivanje njegove baze sa drugim institucijama radi razmjene podataka i obezbjeđivanje odgovarajućeg posla, posebno mladima, ključne su planirane promjene Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS) na čelu sa ministarkom Naidom Nišić, u okviru reformi u interesu građana, pripremilo je ovaj, još jedan važan nacrt predloga izmjena i dopuna zakona.

“Sve je odrađeno u korak sa digitalizacijom procesa u Zavodu za zapošljavanje (ZZZCG), koja se uspješno sprovodi i očekuje se da bude završena do novembra ove godine”, saopšteno je iz MRSS.

Tokom javne rasprave, održaće se Okrugli sto o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti – u ponedjeljak, 24. juna, od 10 sati u staroj zgradi Vlade.

“Promjeni zakona se prvenstveno pristupa zbog prilagođavanja odredbi radi nesmetanog uvođenja i sprovođenja programa “Garancije za mlade”, koji ce početi da se primjenjuje od januara 2025. godine. Mladima od 15 – 29 godina će se omogućiti lakši pristup uslugama samog Zavoda,obezbjeđivanju odgovarajućeg zaposlenja, programa dodatnog obrazovanja, ili pak pripravništva”, kaže se u saopštenju.

Ujedno, dodaje se, izmjene će donijeti i definisanje odredbi koje će biti osnov za interoperabilnost baze podataka, čiji cilj je povezivanje Zavoda sa drugim institucijama radi razmjene podataka.

Omogućava se da se prijavljivanje u evidenciju nezaposlenih lica, kao i pristup uslugama za tržište rada i pravima za vrijeme nezaposlenosti kod Zavoda, može ostvariti i elektronski, u skladu sa propisima o elektronskoj upravi.

Foto: MRSS
Foto: MRSS

“Dakle, nezaposleni će ubuduće moći da se prijave u evidenciju, osim ličnim dolaskom, i elektronskim putem, a na taj način će moći da podnose i zahtjeve za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti”, naglašeno je u saopštenju.

To će umnogome olakšati procese korisnicima prava Zavoda za zapošljavanje, kao i zaposlenima institucije jer će biti rasterećeni dodatnih administrativnih procesa, koji su do sada opterećivali njihovo obavljanje zakonom predviđenih zadataka.

“Poslodavcima će biti olakšane procedure prijavljivanja slobodnih radnih mjesta, time što će se prijave o slobodnom radnom mjestu, kao i prijave o zasnivanju – prestanku radnog odnosa, osim neposrednom predajom, moći dostaviti i elektronski Zavodu”, zaključuje se u saopštenju.

(cdm)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.