Medojević: Vrijeme je za ambiciozni razvojni zaokret!

0

Predsjednik Pokreta za promjene,jedan od lidera Demokratskog Fronta i poslanik u Skupštini Nebojša Medojević poručio je na konferenciji za novinare danas da je vrijeme za ambiciozni razvojni zaokret kao i da je Crna Gora prva država u Evropi sa nultom emisijom CO2.

Pad ekonomske aktivnosti, pad zaposlenosti i porast zaduženosti o kojima se toliko govori su samo dio problema sa kojim se suočavamo. Naša zemlja je izgubila povjerenje kod najznačajnijih inostranih partnera. Dovedeni smo u situaciju da tražimo pomoć da bi smo odgovorili svojim medjunarodnim obavezama, ističe on.

Pored toga, više od trećine stanovništva živi u siromaštvu ili je izložena znatnom riziku siromaštva. Nezaposlenost i nedovoljna materijalna sredstva onemogucavaju najmanje trećinu naših sugrađana da žive bez straha u vezi najosnovnijih životnih potreba, navodi Medojević.

“Skoro čitavo stanovništvo je izloženo energetskom siromaštvu. Više od 12% dohotka cjelokupnog stanovništva se odvaja za grijanje i električnu energiju i jos toliko za neophodni prevoz. U Evropi se smatra da je porodica koja mora da odvoji preko 10% za te namjene, siromašna”, precizirao je on.

On je kazao da je nedovoljno grijanje ključno pitanje za mnoge. Mnoge porodice zimi žive u jednoj prostoriji. Oko 70% domaćinstava sagorijeva ogrevno drvo ili ugalj sa strašnim posledicama na zdravlje. Strahoviti rast broj bolesnih od koronavirusa tokom zime nam o tome govori.

“Došli smo u situaciju da se više od 3/4 posječene drvne mase koristi za grijanje – više od ukupne sječe u državnim šumama. Na taj način smo skoro uništili kvalitetnu drvnu industriju, izvoz i zapošljavanje koji su nekada bili temelj naše industrije”, precizirao je Medojević.

Stanovništvo grada Pljevalja koji je nekad bio centar drvne i prehrambene industrije je prepolovljeno od kada je tamo izgrađena termoelektrana, ističe on.

“Borimo se za goli život. Na razne načine prodajemo zemlju strancima da bi smo preživjeli”, poručuje Medojević.

“Šta nam je činiti”, upitao je on.

“Svi ovdje prisutni novinari kao i svi zainteresovani koji nas prate preko interneta, znaju da je u toku preuzimanje odogovornih dužnosti u preduzećima i ustanovama gdje država Crna Gora ima odlučujuću ulogu u upravljanju. Naša koalicija, u saradnji sa našim koalicionim partnerima i Vladom Crne Gore nalazi kadrovska rješenja: ljude koji hoće i mogu da se prihvate ovih odgovornosti”, naveo je Medojević.

On je kazao da je došlo vrijeme da saopštimo šta nam je namjera i šta nam je činiti sa imovinom i preduzećima koji su nam sada povjereni.

Problem je toliko veliki da zahtijeva viziju i vođstvo koje će usmjeriti sve snage društva jednom zajedničkom cilju: otklanjanju siromaštva i rizika siromaštva – zaštiti život i zdravlje stanovništva, ističe on.

“Vrlo je jasno da se u okolnostima to može učiniti na način da Crna Gora stane rame uz rame sa našim prijateljima iz cijelog svijeta i preuzme svoj dio odgovornosti za umanjenje klimatskih promjena. Ovdje se mogu reći krupne riječi”, kazao je Medojević i dodao, “obnvoljivi izvori energije, solarne elektrane, vjetroparkovi, specijalne tarife i drugo. Ima mnogo načina da se uzme od mnogih siromašnih i da malom broju bogatih.To nije ono sto mi hoćemo da kažemo. Zato hoćemo da stanemo uz jednu poštenu Nacionalnu Energetsku i klimatsku strategiju čijim će se sprovodjenjem poboljšati život svih u ovoj zemlji. U kojoj će mnogi dobiti posao. U kojoj će svima biti moguće da se griju a da ostanu zdravi i da to mogu da plate. Gdje niko neće biti u situaciji da bira između grijanja i ishrane ili ljekova”.

On je istakao da su dva ključna aspekta te strategije i to:

1. projekti u kojima treba da učestvuju preduzeća u kojima drzava ima najveću odgovornost. Ti projekti treba da obezbijede sigurnost snabdijevanja energijom, razvoj i zapošljavanje. Te odgovornosti smo se prihvatili i imamo namjeru da je sprovedemo u djelo. To traži planiranje, projektovanje i investicije. To je potrebno pripremiti u narednim mjesecima da bismo pred naše medjunarodne partnere i naše kreditore, krajem ove godine, na Svjetskoj klimatskoj konferenciji izašli sa onim što zaista možemo da uradimo od sada do 2030. godine. A to će biti mnogo.

2. U isto vrijeme, dok se rade projekti i strategije, potrebno je bez odlaganja poboljšati život stanovništva.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.