Marina Medojević: Zar država i lokalna samouprava nemaju sistemski način kako da pomogu ranjivim kategorijama?

0

Marina Medojević, predsjednica nevladine humanitarne fondacija „Banka hrane“, još jednom je alarmirala crnogorsku javnost zbog nepostojanja sistemskog načina za rješavanje problema naših sugrađana koji pripadaju ranjivim kategorijama.

Najnoviji slučaj je samohrana majka i četvoro maloljetne djece koji se nalaze, od avgusta ove godine u Sigurnoj ženskoj kući, zbog porodičnog nasilja.

Dolaskom u Sklonište oduzeto im je materijalno obezbjeđenje porodice (MOP) i dječiji dodaci (DJ. D.). Siguronosna procjena rizika izlaska iz Skloništa je takva da oni treba da napuste ovu sigurnu zonu, za tri dana. Otac djece je dobio zabranu prilaska porodici.

„Kako bez ikakvih sredstava i podrške sistema pitamo predsjednika države, predsjednika Vlade, Ministarku socijalnog staranja, gradonačelnicu, kako da ova porodica započne svoj novi život?
Kada bi imali barem, zakonito stečena sredstva za 4 mjeseca (MOP i DJ.D.), izlaskom iz Skloništa, postojala bi nada da bi mogli platiti jednu kiriju i depozit za stan, koji bi pronašli u Podgorici. Možda bi mogli, nastaviti dalje sami, bez podrške sistema,  svoju borbu za opstanak. Ovako, bez ičega, kako dalje?“ – upitala je Medojevićeva.

U toku je kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, gdje je u fokusu promocija ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

„Kako je hitnost borbe protiv svih oblika nasilja nad ženama i potreba za promjenom društvenih normi koje doprinose ovoj pošasti stav je da je potrebno osigurati da politika i zakoni odražavaju odlučnost države i lokalnih samouprava, u stvaranju sigurnog okruženja za žene i  djecu, žrtve nasilja. Posljedice  i dugoročni  učinci porodičnog nasilja ostavljaju trajne posledice na žrtve ovih djela. Država, lokalne samouprave, su u obavezi da jačaju podrške žrtvama.“ – kaže predsjednica „Banke hrane“ Marina Medojević.

Građani, društveno odgovorne kompanije koje žele pomoći ovoj porodici, mogu dobiti kontakt telefon majke ili broj njenog žiro-računa, na fejsbuk stranici Banke hrane ili putem e-maila: [email protected].

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.