„Lista medija na koje se odnose restriktivne mjere uvedena je prije više od dvije godine“

0

Agencija za elektronske medije (AEM) odlučila odlučila je da se oglasi povodom, kako kažu, netačnih informacija koje su se pojavile u određenim medijima, a radi potpunog, objektivnog i istinog informisanja javnosti vezano za restriktivne mjere prema ruskim medijima.

Agencija za elektronske medije (AEM) skrenula je pažnju da pismo Savjeta Agencije od 3. jula 2024. godine predstavlja obavještenje o izmjeni akta na osnovu kojeg se više od dvije godine sprovode restriktivne mjere Evropske unije prema ruskim medijima, a ne (novu) odluku Agencije i njenog Savjeta o njihovom uvođenju.

„Restriktivne mjere su uvedene na osnovu Odluke Vlade Crne Gore i na snazi su od 2022. godine. Odluka Vlade Crne Gore je donijeta na osnovu člana 8 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama i njom se uvode međunarodne restriktivne mjere kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike. Postupci Agencije predstavljaju samo sprovođenje navedene Odluke“ – navode iz AEM.

Dodaju da su u periodu od aprila 2022. do jula 2024. godine vodila više postupaka i izrekla odgovarajuće mjere emiterima i kablovskim operatorima zbog kršenja odredbi člana 16 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama i Odluke Vlade Crne Gore o uvođenju pomenutih međunarodnih restriktivnih mjera.

„U postupcima koje je vodila u ovom periodu, Agencija je sprovela isključivanje programa, na koje se mjere primjenjuju, iz ponude kablovskih operatora, kao i isključivanje sadržaja iz programa medija registrovanih u Crnoj Gori. U svim do sada pokrenutim postupcima od strane Agencije, subjekti nadzora su usaglasili svoj rad sa Vladinom Odlukom“ – napominju iz AEM.

Rješenja o ovim postupcima dostupna su na sajtu Agencije, a informacije o implementaciji mjera u Izvještajima o radu za 2022. i 2023. godinu, koji su takođe dostupni javnosti.

„Odluka Vlade je, od 2022. godine do danas, mijenjana i dopunjavana nekoliko puta i Agencija je sa sa ovim promjenama blagovremeno upoznavala emitere i kablovske operatore. To se dogodilo i 3. jula ove godine. Obavještenje je nastalo na osnovu Vladine Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini, koju je donijela Vlada Crne Gore od 25. juna 2024. godine. Članom 55 Odluke Vlade Crne Gore propisano je da su organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera uvedenih ovom odlukom, a Agencija za elektronske medije je samo jedan od tih organa, dužni da u okviru svojih nadležnosti
obezbijede primjenu ove odluke, kao i da o preduzetim aktivnostima obavijeste Ministarstvo vanjskih poslova. Ovom izmjenom, za kablovske operatore i emitere u Crnoj Gori, nije nastala nikakva nova pravna okolnost jer su mjere na snazi i primjenjuju se od 2022. godine.

Imajući u vidu važnost dosljednog sprovođenja restriktivnih mjera, Agencija s posebnom pažnjom vrši monitoring distribuiranih i emitovanih sadržaja pružalaca AVM usluga, i u slučaju bilo kakvog odstupanja od restriktivnih mjera i uključivanja programa ili sadržaja spornih lica u ponudu, bez odlaganja će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, što je i do sada činila“ – zaključuje se u saopštenju Agencije za elektronske medije.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.