Lakušić: Nauka je u službi eksploatatora!

0

„Profesor Mihailo Burić se, u poslednje vrijeme objavljuje tekstove u dnevnim novinama u kojima se intezivno bavi Regionalnim vodovodom, zonama sanitarne zaštite izvorišta Bolje sestre i opravdanjem eksploatacije pijeska i šljunka iz korita rijeke Morače, upravo u okviru zona sanitarne zaštite utvrđenih od strane Uprave za vode još 2008. godine. Iz njegovih tekstova vidimo da izražava žal što nije bio u mogućnosti da se ovim pitanjima bavi kroz naučno-istraživačke projekte, već mora da svoja mišljenja iznosi na nivou pretpostavki. Iskreno je i nama žao jer da se neposredno bavio istraživanjem ove oblasti izvjesno je da bi smo imali slične stavove, odnosno saznanja. U tom smislu doživljavamo njegove novinske članke kao iznošenje pretpostavki koje on želi potvrditi kroz određena naučna istraživanja, odnosno kao svoju preporuku da bude uključen u iste u okviru nekih budućih projekata iz ove oblasti“, kazao je predsjednik borda direktora „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Zorana Lakušića.

Kako navodi, navedeni pristup imao je Burić i 2007. godine kada je u listu Republika 7. februara objavio članak „Ko će piti vodu iz Morače“.

„Iznijeti stav u članku da voda u izvorište Bolje Sestre dolazi direktno iz Morače, zasnovao je na sumnji koju su mu potvrdili mještani tog područja da voda na izvorište dolazi direktno iz Morače. Međutim, u Pobjedi od 28.1. 2024. godine, prof. Burić objavljuje tekst „Rijeke Morača i Cijevna, Zetska ravnica i kopanje šljunka, nemaju nikakve veze sa izvorom Bolje sestre.” Revidirani stav nakon punih 16 godina, odnosno novu pretpostavku za razliku od prethodno izrečene koju je zasnivao na mišljenju mještana sada bazira na interesnom mišljenju eksploatatora pijeska i šljunka u okviru sanitarnih zona izvorišta Bolje sestre gdje je to najstrožije zabranjeno. Podsjetimo još jednom da je to zabrana od strane Uprave za vode koja je sadržana u „Rješenju Uprave za vode o zonama sanitarne zaštite izvorišta Bolje sestre“ iz 2008. godine i „Pravilniku o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama“ iz 2009. godine. Nažalost, profesor Burić nije ili nije imao priliku, bar da je nama poznato, da se u proteklih 16 godina bavi detaljnije istraživanjima iz predmetne oblasti pa ove dvije različite pretpostavke treba prihvatiti kao dvije suprotne hipoteze koje on kroz naučna istraživanja želi dokazati ili opovrgnuti, u što bi mi u Regionalnom vodovodu rado imali uvid, jer sve naše aktivnosti vezano za izvorište Bolje sestre i njegov drastični pad temeljimo na naučnim istraživanjima“, saopštio je Lakušić.

Dodaje i da ono što nas iznenađuje jeste da profesor Burić negira rezultate bilo kakvih naučnih istraživanja osim onih koje je on sproveo ili bolje rečeno nije sproveo.

„Stručna zajednica i šira društvena javnost je upoznata sa brojnim naučnim analizama i studijama koje su u organizaciji Regionalnog vodovoda i EBRD -a vođene vezano za ovu veoma značajnu problematiku. Ineresantno je da su sve one pokazale direktnu povezanost nelegalne eksploatacije pijeska i šljunka sa padom izdašnosti izvorišta Bolje sestre, odnosno direktnu povezanost nivoa vode u koritu rijeke Morače sa nivoom izdašnosti izvorišta Bolje sestre. Ovakvi stavovi i pretpostavke profesora Burića ne bi bili ineresantni u većoj mjeri za Regionalni vodovod da isti kao član Stručnog tima za ocjenu „Glavnog projekta o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ Regionalnog vodovoda crnogorsko primorje“ zajedno sa svojim kolegama negirao sva dosadašnja naučna ispitivanja vezano kako za izvorište Bolje sestre tako i za zone sanitarne zaštite. Treba napomenuti da je navedeni Stručni tim formirala Uprava za vode iz nama nejasnih razloga, jer je ista na osnovu priloženog navedenog Glavnog projekta i Izvještaja o pregledu i ocjeni tehničke dokumentacije Glavnog projekta o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ trebala da donese novo Rješenje o zonama sanitarne zaštite. Čini se da Stručni tim želi da „mala vrata“ ukinuti, odnosno svesti na minum postojeće zone sanitarne zaštite izvorišta“, jasan je on.

Dodaje i da je nakon dobijanja negativnog mišljenja Stručnog tima na Glavni elaborat Regionalni vodovod je nastavio sa naučnim istraživanjima.

„Krajem ljetnje turističke sezone 2023. godine izgrađena je pješčana ustava u koritu rijeke Morače u Drugoj zoni sanitarne izvorišta kojom je podignut nivo vode u koritu rijeke Morače na 8,2 mnv. „Elaborat o rezultatima izvedenih hidrogeoloških istraživanja prilikom procjene uticaja izgradnje privremene ustave na rijeci Morači“ koji je uradila crnogorska kompanija u cjelini opovrgava „naučne“ pretpostavke gospodina Burića od 2024. godine, ali i izrečene ocjene Stručnog tima Uprave za vode. Kompanija je nakon izvedenih hidrogeoloških istražnih radova na ispitivanju uticaja privremene ustave na Morači, u okviru detaljnih hidrogeoloških istraživanja utvdila uticaj izgradnje privremene ustave na Morači na režim podzemnih voda u zoni izvorišta Bolje Sestre. Rezultati su još jednom pokazali da se tokom hidrološkog minimuma izvorište Bolje Sestre prihranjuje, ne samo na račun padavina, već i alogeno iz zbijene izdani formirane u aluvijonu Morače. Postavljena ustava na Morači izazvala je promjene u nivoima podzemnih voda aluvijona i promjene u povećanju izdašnosti na Boljim sestrama. Analiza voda potvrdila je funkcionisanje ustave i posrednu vezu sa kvalitetom vode Boljih Sestara. Detaljna hidrogeološka istraživanja su, kroz nove podatke i sistematski i produženi monitoring, pružila pouzdaniju podlogu za izradu projekta trajnih objekata, brane ili kaskada duž rijeke Morače u drugoj zoni sanitarne zaštite, kako bi se izvršila njena rehabilitacija i ponovno uspostavili hidraulički odnosi koji su bili prije stavljanja izvorišta u funkciju vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja. Očekujemo da će profesor Burić kao bivši ministar za zaštitu životne sredine koji je dao značajan doprinos da Crna Gora bude Ustavom proglašena ekološkom državom najoštrije osuditi evidentno učinjeni ekocid i osujetiti nastojanja za ukidanje zona sanitarne zaštite izvorišta Bolje sestre kako bi se moglo nakon toga legalno nastaviti sa daljom devastacijom ovog izuzetno značajnog područja, odnosno da će insistirati da se navedeno Rješenje u najkraćem roku donese i time osujeti bilo kakva želja za nastavljanjem eksploatacije pijeska i šljunka u okviru utvrđenih zona sanitarne zaštite. Poznavajući profesora Burića uvjereni smo da će u njemu kao i uvijek do sada prevladati vrsni naučnik i poznati borac za zaštitu životne sredine i da će svojim naučnim istraživanjima i dalje davati značajan doprinos razvoju našeg društva“, zaključuje se u saopštenju predsjednika borda direktora „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Zorana Lakušića.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.