Jokić tužio Skupštinu opštine Kotor

0

Vladimir Jokić i Klub odbornika Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Kotor podnijeli su danas Upravnom sudu tužbu radi poništenja Odluke SO Kotor o prestanku mandata predsjedniku Opštine Kotor, saopšteno je iz te stranke.

“Kao što su i najavili odmah nakon pravne hajdučije koja se dogodila 24. aprila, a koja je dirigovana sa državnog nivoa od strane novih-starih partnera Krivokapića i Đukanovića, Jokić i odbornici Demokrata zajedničkom tužbom su osporili nezakonitu odluku za koju su glasali odbornici SDP-a, DPS-a, HGI-a, SD-a i LP-a.

U tužbi Upravnom sudu je jasno navedeno da je odluka nezakonita iz više razloga, od kojih je nekoliko ključnih. Prvo, nije postojao niti jedan Zakonom o lokalnoj samupravi i Statutom opštine Kotor predviđeni razlog za donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Opštine. Ovo zbog toga što se Predlog za razrješenje zasniva na ocjenama koje su u potpunosti proizvoljne i netačne, a koje podnosioci Predloga ni na koji način nisu konkretizovali, a za koje u postupku donošenja nisu iznijeli nijedan jedini dokaz”, navode u saopštenju.

Dodaju, da sjednicom grupe odbornika na kojoj je donesena osporena odluka rukovodilo je i odluku o prestanku mandata predsjedniku opštine potpisalo neovlašćeno lice.

“Naime, u skladu sa Zakonom i Poslovnikom SO Kotor, predsjednica SO Dragica Perović, nakon što je konstatovala da je Predlog za dopunu dnevnog reda podnesen neblagovremeno, prekinula je sjednicu i odredila pauzu u njenom radu, a sve radi pribavljanja mišljenja nadležnih organa o novonastalim okolnostima. Međutim, grupa od 18 odbornika koji su podnijeli Predlog za razrješenje nastavila je rad, za predsjedavajućeg odredila Avramović Željka, odbornika DPS-a i donijela utuženu Odluku. To je učinjeno protivno normama Zakona o lokalnoj samoupravi, Statutu opštine Kotor i Poslovniku SO Kotor, što su tužioci detaljno obrazložili, navodeći svaku pojedinost”, kažu iz te stranke.

Osporena odluka, navode, ne sadrži niti jedan materijalni propis iz kojeg proizlazi osnov za razrješenje predsjednika Opštine Kotor.

“Osim toga, osporena Odluka ne sadrži čak ni obrazloženje kao bitan element upravnog akta, osim što sadrži kontadiktorne i nejasne konstatacije, bez davanja razloga o odlučnim činjenicama.

Na osnovu svega navedenog, tužioci su jasno naznačili u čemu se sastoji njihov pravni interes za podnošenje Tužbe i zatražili da se poništi kao nezakonita Odluka SO Kotor o prestanku mandata predsjednika Opštine Kotor. Takođe, oni su istakli zahtjev da se odloži izvršenje ove nezakonite odluke do donošenja pravosnažne sudske odluke po podnesenoj tužbi, jer je takav zahtjev u javnom interesu, iz razloga što bi nevršenjem nadležnosti predsjednika Opštine mogle nastati izuzetno teške posljedice u funkcionisanju lokalne samouprave i ostvarivanju prava i sloboda u opštini Kotor.

Demokrate se nadaju da Sud neće podleći političkom pritisku i da neće nastaviti bezakonje koje je tako flagrantno izvršeno 24. aprila od strane 18 odbornika nove-stare koalicije SDP-a i DPS-a i njegovih satelita. Ne zato što ne bi mogao, već što bi pri ovakvom stanju stvari – jasnom kršenju prava i još jasnijim razlozima za poništenje odluke koja se na tom kršenju zasniva – to predstavljalo prvorazredni skandal”, zaključuju Demokrate.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.