Iz FZO CG razjasnili ko sve ima pravo na medicinski potpomognutu oplodnju

0

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO CG) je odlučio da se oglasi saopštenjem vezano za tumačenje važećeg Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i njegove primjene u dijelu koji se odnosi na pravo na MPO (medicinski potpomognutu oplodnju).

Zbog čestih nedoumica u praksi i čestih pitanja naših osiguranika o broju pokušaja MPO, na koji imaju pravo, iz Fonda navode sljedeće:

„Pravo na liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje imaju bračni, odnosno vanbračni supružnici, odnosno žena koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici.

Bračni ili vanbračni supružnici, kao i žena koja ne živi u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici, za prvo dijete imaju pravo na ukupno 4 pokušaja na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, do napunjene 45 godine života žene, odnosno četiri postupka transfera embriona do navršene 50 godine života.

Bračni ili vanbračni supružnici, koji imaju jedno dijete (dobijeno bilo prirodnim putem ili postupkom MPO ) imaju pravo na još tri pokušaja za drugo dijete i tri postupka transfera embriona nakon odmrzavanja, do napunjene 45 godine života žene.

Bračni ili vanbračni supružnici, koji imaju dvoje djece (dobijenih bilo prirodnim putem ili postupkom MPO), imaju pravo na još dva pokušaja za treće dijete, i dva postupka transfera embriona nakon odmrzavanja, do napunjene 45 godine života žene.

Kada bračni ili vanbračni supružnici, kao i žena koja ne živi u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici, ne dobije dijete nakon četiri pokušaja na MPO o trošku Fonda, kod homologne trudnoće, imaju pravo na po dva postupka zamrzavanja kvalitetnih embriona na period od po godinu dana i dva postupka transfera embriona nakon odmrzavanja kod heterologne vantjelesne oplodnje za ženu bez djece do 50 godina, a za parove bez djece koji nisu uspjeli dobiti dijete kroz homolognu trudnoću, do 45 godine života.

Važno je ukazati i to da se broj pokušaja ne može prenositi u narednoj fazi (npr. ako neko dobije prvo dijete nakon dva pokušaja, za drugo dijete nema pravo na pet pokušaja, nego isključivo na tri, koliko je predviđeno za bračne ili vanbračne supružnike koji imaju jedno dijete).“ – zaključuju iz Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.