I tužilac i advokati odbrane traže da se ukine presuda kojom Mitrović osuđena na sedam mjeseci

0

I državni tužilac i advokati odbrane tražili su da se ukine presuda kojom je specijalna tužiteljka Lidija Mitrović osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.

Prvostepena presuda izrečena je u podgoričkom Višem sudu, u novembru prošle godine.

U Apelacionom sudu Crne Gore juče je održana sjednica vijeća na kojoj se raspravljalo o žalbi bivše specijalne tužiteljke.

Okrivljena Lidija Mitrović rekla je na sjednici vijeća, da kao sudija i tužilac nikada nije radila da bi nekom pričinila štetu.

Navela je da nijedan od nalaza vještaka ekonomsko finansijske struke Ljiljane Dakić i Nemanje Nikolića, koji se nalaze u spisima predmeta, nije izrađen na osnovu knjigovodstvene dokumentacije i da je vještak koga je lično angažovala došao do sasvim drugačijih zaključaka, naročito u dijelu iznosa poreza i visine obaveze koji uslovljava i pravnu kvalifikaciju krivičnog djela i u konkretnom slučaju primjenu instituta odloženog krivičnog gonjenja.

Mitrović je zatražila da se presuda preinači i da je Apelacioni sud oslobodi od optužbe ili da se vrati na ponovni postupak i odlučivanje.

Državna tužiteljka Đurđina Nina Ivanović, zatražila je od drugostepenog suda da se uvaži žalba tužilaštva, ukine presuda i predmet vrati na ponovno suđenje.

Ukazala je na, kako tvrdi, propust prvostepenog suda koji u otežavajuće okolnosti nije cijenio činjenicu da je okrivljena svu odgovornost pokušala da prebaci na svoju koleginicu Ljiljanu Dakić.

Branilac okrivljene Mitrović, advokat Zoran Piperović izjavio je žalbu i naveo da prvostepenu presudu treba ukinuti zbog bitne povrede postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

Istakao je da je presuda u odlučnim činjenicama znatno protivrječna, da je nerazumljiva i nejasna i da je jedina ispravna odluka suda da se ona ukine i vrati na novo suđenje.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv tužiteljke Mitrović jer je kao javna funkcionerka, protivpravnim iskorišćavanjem svog položaja pribavila korist Nikoli Peroviću, Suzani Mihailović, Predragu Raičkoviću, Zahudinu Buliću i Marini Vujošević – tako što je u periodu od 4. novembra 2020. godine do 31. decembra 2021. godine, protiv njih odbacila krivične prijave i odložila krivično gonjenje za krivično djelo utaja poreza i doprinosa za koje je zaprijećena kazna od jedne do šest godina zatvora.

Piše da je to učinila, iako je znala da se za to djelo ne može koristiti ovaj institut.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.