EPCG: Od Tosčelika kupljena imovina Željezare i nije bilo prenosa udjela bilo koje kompanije

0

EPCG AD Nikšić je, u januaru 2023. godine, zaključila ugovor o kupoprodaji cjelokupne imovine nekadašnje Željezare Nikšić sa prethodnim vlasnikom, pri čemu je članom 16 predmetnog Ugovora definisano da „je predmet samo prodaja imovine i da ovaj Ugovor ne predstavlja ugovor o prenosu udjela bilo koje kompanije“, saopšteno je danas iz Elektroprivrede Crne Gore (EPCG)

Iz te kompanije su reagovali na saopštenje Vesne Simović Zvicer, pravne zastupnice kompanije EPCG-Željezara Nikšić koja se oglasila u vezi aktuelne situacije u Željezari, povodom reprezantativnosti sindikata koji je pokrenuo menadžment kompanije.

„Nadalje, ukazujemo da je većini zaposlenih kod TOSCELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL NIKŠIĆ“ D.O.O, kao prethodnog poslodavca i vlasnika imovine Željezare Nikšić, dana 31.08.2022. godine prestao radni odnos i isplaćena otpremnina u skladu sa zakonom, što znači da pravni posao zaključen između EPCG i TOSCELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL NIKŠIĆ“ D.O.O. s obzirom na to da je realizovan u januaru 2023. godine ni u jednom dijelu svakako nije mogao ni imati karakter pravnog posla koji predstavlja promjenu poslodavca“, ističe se u saopštenju EPCG.

Iz te kompanije su dodali da takođe, ukazuju na činjenicu da ne postoji ni ekonomski kontinuitet između pravnog prethodnika i sljedbenika, s obzirom na to da ni EPCG ni EPCG Željezara Nikšić nijesu registrovani za obavljanje djelatnosti iz sektora proizvodnje čelika.

„Riječ je o nespornim i lako provjerljivim činjenicama iz kojih nedvosmisleno proizilazi zaključak da EPCG i EPCG-Željezara Nikšić nijesu pravni sljedbenici bilo kog od prethodnih vlasnika predmetnog industrijskog kompleksa. Samim tim je jasno da ne može biti govora o bilo kakvoj primjeni člana 108 Zakona o radu jer u konkretnom slučaju nije došlo do statusne promjene ili pravnog posla koji predstavlja promjenu poslodavca u smislu navedenog člana ZOR“, piše u saopštenju EPCG.

Oni navode da cijene da bi svako ko drži do pravne struke morao da poznaje ove elemente ili da se, barem, detaljnije pozabavi predmetnom tematikom prije nego što se upusti u javnu polemiku.

„U konačnom, pitanje je za nadležne državne organe da shodno zakonu u odgovarajućem postupku utvrde relevantne činjenice i njihove pravne implikacija u konkretnom slučaju“, zaključuje se u saopštenju EPCG.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.