Crna Gora će dobiti kuću za djecu žrtve nasilja

0

Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade, ministar sporta i mladih i predsjednik Savjeta za prava djeteta Dragoslav Šćekić, otvorio je Konferenciju „Na putu ka izvrsnosti: Udruženi ka djelotvornoj dječijoj zaštiti s modelom Barnahus“, koju u ime Vlade Crne Gore organizivao kabinet potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade uz podršku UNICEF-a, Savjeta Evrope i EU.

Na osnovu međunarodne dobre prakse, koja dokazano smanjuje traume i sekundarnu viktimizaciju djeteta i poboljšava kvalitet dokaza, Barnahus model omogućava profesionalcima, poput policajaca, tužilaca, socijalnih i zdravstvenih radnika i sudija, da zajedno rade s djecom, koja su preživjela nasilje i zločin ili bila svjedoci nasilja i zločina, u jednom, bezbjednom prostoru, a Crna Gora je najavila uvođenje ovog sistema.

„Crna Gora i ovom aktivnošću, odnosno preuzimanjem modela Barnahus želi iskazati svoju punu posvećenost ispunjavanju svojih obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sektor unutrašnjih poslova, zdravstvo, pravosuđe, socijalna i dječja zaštita, obrazovanje, parlament, akademska zajednica, lokalna zajednica, privatni sektor, mediji i drugi, svi moramo raditi zajedno kako bismo spriječili i odgovorili na nasilje“, rekao je na otvaranju konferencije Šćekić.

Prema navodima UNICEF-a, Barnahus pruža zaštitu djeci na način koji je u potpunosti u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava propisanim UN Konvencijom o pravima djeteta.

„Objedinjavanje usluga pod jedan krov pomaže djeci koja su iskusila nasilje ili mu svjedočila da dobiju koordinisanu, efikasnu i saosjećajnu podršku. Uvođenje Barnahusa u Crnu Goru u skladu je s principima UN Konvencije o pravima djeteta i daće nadu djecu koja su preživjela nasilje i svjedočila nasilju“, rekla je na današnjem otvaranju konferencije regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju i specijalna koordinatorka za odgovor na izbjegličku i migrantsku krizu u Evropi Ređina De Dominićis.

Barnahus je prepoznat kao model dobre prakse od strane Komiteta država potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe (Lanzarote komitet) 2015. godine i od tada Savjet Evrope aktivno podržava države članice da ga prilagode i primijene.


Prema studiji Savjeta Evrope iz 2023. godine, ukupno 28 država članica ove organizacije ima Barnahus servis ili neke druge servise vrlo slične Barnahusu. Od preostalih 18 država, pet je u procesu uspostavljanja takvih servisa, a 11 država posjeduje neke druge multidisciplinarne servise za djecu koja su doživjela nasilje.

„Barnahus model prepoznaje da se život i iskustva djeteta ne mogu podijeliti tako da odgovaraju različitim servisima koji se nude. Moramo se voditi pravima i potrebama djeteta i graditi servise u odnosu na njih. Naša je odgovornost da, zajedno s međunarodnim partnerima, podržimo države potpisnice Lanzarote konvencije da sprovedu odgovarajuće reforme kako bismo postigli tu promjenu u najboljem interesu djece žrtava seksualnog nasilja‟, poručila je na konferenciji koordinatorka za prava djeteta i šefica Odjeljenja za prava djeteta Savjeta Evrope Regina Jensdotir.

Barnahus postoji u mnogim zemljama EU. Prepoznat je kao međunarodni model dobre prakse u Strategiji EU o pravima djeteta za period 2021–2024, pa će uvođenje ovog modela biti od pomoći Crnoj Gori u pogledu pristupanja Evropskoj uniji.

„Evropska unija podržava Crnu Goru u sprečavanju nasilja i zaštiti djece od svih oblika nasilja i zlostavljanja. Pozdravljamo uspostavljanje Dječje kuće po modelu Barnahus. Crnoj Gori je potreban sveobuhvatni sistem zaštite koji će integrisati ovakve kuće u kontinuitet brige o djeci kojoj je to potrebno‟, rekla je na današnjoj konferenciji ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Savjet Evrope, UNICEF i EU posvećeni su pružanju podrške Vladi Crne Gore i drugih zemalja da uspostave i održavaju kvalitetne i održive servise poput Barnahusa, zaključak je govornika na konferenciji.

Regionalna konferencija o modelu Barnahus u Crnoj Gori okupila je zvaničnike iz vlada brojnih država Evrope i Centralne Azije, predstavnike međunarodnih organizacija i civilnog društva, kao i stručnjake za model Barnahus, dječju zaštitu i prava djeteta.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.