CEES: Potrebno je izmijeniti propise kako bi opštinska preduzeća, posebno sa Sjevera bolje poslovala i izbjegla finansijske rizike

0

Potrebno je izmijeniti propise kako bi opštinska preduzeća, posebno sa Sjevera, bolje poslovala i izbjegla finansijske rizike sa kojima se sada suočavaju. Posebno važne su izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima, potom Metodologije utvđivanja cijena za obavljanje regulisanih djelatnosti, ali i propisa kojima se regulišu zarade. To je, između ostalog, zaključeno na završnoj konferenciji Centra za ekonomske i evropske studije CEES u Podgorici na projektu “Saradnjom sa OCD za veću odgovornost opštinskih preduzeća”, a u okviru šireg – MBase programa CGO.

Na Konferenciji su predstavljeni i ključni rezultati studije koja je urađena u okviru Projekta i koja je obuhvatila 30 najvećih opštinskih preduzeća. Studija je ukazala na to da su, upravo zbog nedostatnih propisa, loše komunikacije sa državnim organima, te nedostataka u korporativnom upravljanju, u porastu finansijski rizici opštinskih preduzeća. Istaknuto je i da, preduzeća sa Sjevera učestvuju u ukupnoj imovini opštinskih preduzeća sa manje od 10%, ali imaju najveće probleme, koji se potom prenose na opštine.

Bojana Bošković, državna sekretarka u Ministarstvu finansija, kaže da je ovo ministarstvo svjesno izazova za preduzeća u vlasništvu opština.

„Fragmentiranost, nepostojanje jedinstvenog strateškog i zakonodavnog okvira, neki su od izazova sa kojima se suočavaju državna preduzeća, a vidljiv je visok stepen korelacije između razvijenosti opština i rezultata poslovanja opštinskih preduzeća, istakla je Boškovićeva.

A važnost uloge civilnog sektora u bavljenju ovim pitanjima, potvrdio je i Petar Đukanović, programski menadžer u Centru za građansko obrazovanje.

„Organizacije civilnog društva predstavljaju glas građana i mogu pružiti dragocjene perspektive opštinama, koje možda nijesu vidijive iz institucionalne perspektive. Njihovo aktivno učešće pomaže u identifikaciji problema, predlaganju rješenja i osiguravanju da se interesi građana uzimaju u obzir pri donošenju odluka”, istakao je Đukanović.

Nina Vujošević ispred CEES-a je potvrdila da je Studija pokazala kako velike regionalne razlike uzrokuju i velike razlike u finansijskim performansama opštinskih preduzeća.

U panelu konferencije na temu saradnje preduzeća i države, učestvovali su Snežana Mugoša iz Ministarstva finansija, Sanja Živković iz Zajednice opština, Milena Strugar iz Ministarstva ekonomskog razvoja i Vojin Katnić ispred PKCG, konstatovana je potreba da se opštine značajnije uključe u donošenje državnih propisa koji su važni za njihovo poslovanje, te da trebaju unaprijediti nadzor nad poslovanjem opštinskih preduzeća.

(cdm)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.