BORBA otkriva bahatost bivšeg režima: Službenici ministarstva poljoprivrede Novu godinu dočekivali na tri destinacije, istog dana bili na dva kontinenta i za dan uzimali 18 dnevnica!

28

Borba nastavlja sa otkrivanjem nenamjenskog i neopravdanog trošenja novca na službena putovanja u Ministarstvu poljoprivrede u poslednjih deset godina. Nisu se samo  o novcu građana ove države bahato odnosili tadašnji ministri Tarzan Milošević, Petar Ivanović i Milutin Simović, već i njihovi zamjenici i brojni drugi visoki službenici koji su bili, a neki i dan-danas jesu, zaposleni u ovom resoru.

 Branimir Vujačić dan uoči Nove 2012. godine bio na tri destinacije i uzeo pet dnevnica 

Nekadašnji sekretar Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Branimir Vujačić 30. decembra 2011. primio je pet dnevnica u ukupnom iznosu od 2.463,60 evra za službena putovanja u tri zemlje. Za boravak u Italiji primio je 371,90 i 293,11 evra, za put u Tursku uzeo je 245,32 evra, dok je putovanje za Tel Aviv državu koštalo 962,31 evro.

Kao da mu to nije bilo dovoljno,Ministarstvo mu je istog dana, bez navođenja svrhe, uplatilo još 590,96 evra. Interesantno da je istog dana i tadašnji ministar Tarzan Milošević zaradio tri dnevnice za službena putovanja u tri države- 1.117 za Sloveniju, 249 za Makedoniju i 193,50 evra za takođe Tel Aviv.

Iste godine Vujačić je mimo plate nagrađivan i to 2. avgusta sa 800 evra za povećan obim posla u prvoj polovini godine i 5. decembra sa 940 evra za angažman na realizaciji programa Ministarstva.

Vujačić i je 24. decembra 2010. godine istovremeno boravio u tri države i zaradio isto toliko dnevnica. Za put u Austriji plaćeno mu je 406, u Italiji 306,25 i u Srbiji 287,08 evra. Pet dana kasnije takođe mu je isplaćeno 806 evra, bez obrazloženja.

Tokom 2012. godine Vujačić je svakog mjeseca primao naknadu od 485 evra kao podršku kadrovima po odluci Ministarstva. 14. novembra te godine prima tri dnevnice- dvije za boravak u Francuskoj od 362,40 i 118,30 i jednu od 282 evra za put u Turskoj.

Blagota Radulović istovremeno boravio u četiri države

 Blagota Radulović je od 2013. do 2019. godine u Ministarstvu obavljao funkcije pomoćnika ministra za uspostavljanje Agencije za plaćanje u poljoprivredi i direktora Direktorata za IPARD plaćanja. U tom intervalu on je u nekoliko navrata primao dnevnice za službena putovanja tokom istog dana.

Sa tom praksom počeo je 27. novembra 2013. godine kada je primio četiri dnevnice za put u četiri države. Put u Francuskoj koštao je poreske obveznike 1.665, u Brisel 1.460,30, u Italiju 746,60 i Srbiju 153,68 evra. Ukupno 4.025,68 evra za dan! Da mu i Petar Ivanović pozavidi.

Nastavio je Radulović na isti način i naredne 2014. godine. Za službena putovanja u Turskoj, Litvaniji i Estoniji 16. juna isplaćeno mu je 407 i 43,85 evra.

28. oktobra, za boravak u Hrvatskoj plaćeno mu je 189, 67,90 i 69,95. Istog dana daje mu se 567, 81,20 i 169 evra za službovanje u Holandiji.

U Abu Dabiju i Belgiji boravio je 14. oktobra 2015. godine , zašta je uzeo 156, 36,60, 285 i 32,17 evra.

Službeni boravci 18. novembra iste godine  u Briselu i Srbiji koštaju Ministarstvo 156, 54, 65, 100 i 280 evra.

Kakav bi to bio službenik Ministarstva poljoprivrede kada i na lokalu ne bi zaradio koji evro više. Tako se Radulovićev put za Bijelo Polje i Petnjicu 10. aprila sa računa, umjesto jedne, isplaćuju tri dnevnice od 36, 54 i 65 evra.

Ujedno bio službenik ministarstva i direktor Šarićeve of-šor kompanije, a kršio je i Zakon o sprečavanju korupcije

Blagota Radulović je svojevremeno bio jedan od aktera afe­re pla­ni­ra­ne iz­grad­nje no­vog sta­di­o­na FK Mo­gren u Bu­dvi i sum­nji­ve tran­sak­ci­je sa vri­jed­nim op­štin­skim ze­mlji­štem ko­je su usli­je­di­le u tom pro­ce­su. Ra­du­lo­vić je bio ovla­šće­ni za­stup­nik fir­me No­va Star CG, iza ko­je je, ka­ko je ka­sni­je utvr­dio MANS, sto­jao uhap­še­ni nar­ko-bos Dar­ko Ša­rić.

U kri­vič­noj pri­ja­vi MANS-a sve in­for­ma­ci­je po­ka­zu­ju da je kre­i­ra­na še­ma kom­pa­ni­ja i li­ca ko­ja je ima­la za cilj da sa­kri­je stvar­no vla­sni­štvo nad kom­pa­ni­ja­ma ko­ji­ma je po­klo­nje­no op­štin­sko ze­mlji­šte i vri­jed­na imo­vi­na klu­ba FK Mo­gren, te da je vje­ro­vat­no ta­kva struk­tu­ra, ima­ju­ći u vi­du da se ra­di o of-šor kom­pa­ni­ja­ma, po­slu­ži­la i za pra­nje nov­ca, tvrdili su tada iz MANS-a.

Svojevremeno je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je Radulović  prekršio je Zakon o sprečavanju korupcije,  jer prilikom prijavljivanja prihoda i imovine nije prijavio tačne prihode i imovinu.

Darko Konjević bio na dva kontinenta istog dana

Ni učinak dugogodišnjeg pomoćnika ministra Darka Konjevića, kada se radi o istovremenim boravcima na različitim mjestima, nije za potcjenjivanje.

Čak, štaviše, on je uspio da istog dana bude na dva kontinenta. Na obije strane Antlatika- u SAD-u i Holandiji boravio je 28. oktobra 2014. godine. Kuriozitet predstavlja da je službeno putovanje u zemlju lala ispalo skuplje od onog preko bare, pod pretpostavkom da je Konjević i zaista posjetio oba mjesta istog dana.

Ministarstvo je za njegov put u Holandiju potrošilo, kroz tri naknade, 486, 48,85 i 104,65 evra. Istovremeno, Konjevićev prelazak Atlantika koštao je svega 205, 30, 31 i 259,80 evra.

Četiri naknade Konjević je primio za službena putovanja 6. novembra 2013. godine. Za Brisel je uzeo 234,20 i 464,20 evra, za Beč 472,70 i Hrvatsku 138,60 evra.

U Italiji i Mađarskoj bio 19. oktobra 2015. godine i uzeo po stavkama 197, 78, 60,50, 27,17, i dva puta po 4,30 evra.

Da je volio često da posjećuje Italiju može se zaključiti iz njegovih putovanja tokom 2017. godine.

27. jula je uzeo dnevnicu od 18 evra za putovanja po crnogorskim opštinama i za put ka Italiji koji je koštao državu po stavkama 250, 50, 33, 4,30 i 3 evra. Ništa tu ne bi bilo čudno da samo dva dana prije toga on opet nije službeno bio u Italiji i tom prilikom naplatio 101 i 3,70 evra.

Naredne godine je 16. marta posjetio Žabljak i Šavnik za devet, ali i Belgiju za 81,20 evra.Takođe i 6. juna za devet evra je skoknuo do rodnog Bijelog Polja, kao i Slovenije za 31,50 i Litvanije za 179,34 evra.

Država mu je 24. septembra platila trošak iz Italije od 4,10 evra i četiri dana kasnije istovjetan iznos za trošak iz Turske, iako tih dana nije primao dnevnice za boravak u tim zemljama.

Velizar Vojinović otišao do Fundine i zaradio 50 evra

Za nekadašnjeg generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu Velizara Vojinovića nema odmora ni 31.decembra potvrđuju podaci o službenim putovanjima.

Poslednjeg dana 2014. godine službeno putuje do Nikšića za 80, Plužina za 9 i 70 i do Bosne i Hercegovine za 90 i 50 evra.

Zvuči nevjerovatno, ali istinito je da je 10. decembra  Vojinović zaradio 50 evra za odlazak do Fundine. Istog dana stiže i do Mojkovca, zašta je isplaćeno 18 i 45 evra.

Iste godine 2. juna uzima tri dnevnice od 50 evra za Žabljak, jednu dnevnicu od 30 evra za Budvu i 212 evra za opštine, nije navedeno koje.

Devetog dana novembra 2015. godine zarađuje dvije dnevnice od 198 i 216 evra za oblizak opština po Crnoj Gori i jednu dnevnicu od 16 evra za put do Albanije.

Odlukom Agencije za sprečavanje korupcije od 24. januara 2017. utvrđeno je da je Vojinović bio u sukobu interesa jer je istovremeno bio funkcioner Ministarstva i predsjednik Upravnog odbora Vodovoda i kanalizacije Nikšić.

Ljiljana Bubanja prihodovala 18 dnevnica za dan

Inspektorki za ribarstvo Ljiljani Bubanji isplaćeno je 11. novembra prošle godine nevjerovatnih 18 dnevnica, od čega 16 za službeni put do Ulcinja i dvije za put do Podgorice.

 

Državi se ne prašta ni 80 centi

Kako je surov klijentelistički sistem izgradio DPS tokom svoje vladavine možda ponajbolje ilustruje podatak da su pojedini službenici Ministarstva od države refundirali troškove u iznosima od po 80 centi.U troškovima za službena putovanja može se naći na hiljade refundiranih iznosa od 80 centi do 3 evra.

Na osnovu toga bismo mogli zaključiti da javni funcioneri jedva sastavljaju kraj sa krajem, pa zbog toga vode računa o svakom utrošenom centu na službenim putovanjima.

28 Comments
 1. Ivi komentariše

  Istog maco, pola ih se utrpalo a glasalo za Drpsinu na ovim izborima. DOVEO IH ZDRAVKO,! Ovog maco režima.

  9
  1
  1. Dorotej komentariše

   Sve to stoji na mjesto i sve to treba preispitati, ali se mora i znati da ima ljudi koji su stvarno radili i zaradili pošteno svaki euro. Sadašnja vlast bi trebala da napravi tim ljudi koji će nesmetano time da se bavi i kad prikupi i potvrdi sve navode izadje u javnost, a ne ovako ka na pjacu. Sa druge strane se ministar istripovao da je inspektor Kluzo, a poljoprivredu ko jebe u doba Korone. Dajte tamo neka se bave istragom, vi se upregnite na jačanje domaće proizvodnje.

   12
   1
   1. Vlastimir komentariše

    Sve da se ispita, do tančina i kazne oni kojibsu radili protiv interes države i građana i bogatili se na njihov račun. Zato nam trebaju odlučni ljudi za borbu protiv korupcije i kriminala, poput ljudi iz DF-a, koji izgledaju najspremnije da se uhvate u koštac sa tim.

 2. Borac za pravdu komentariše

  Najgore je što je ovo svima normalno. Ovo se očekuje od DPS vlasti, zato se borimo za budućnost Crne Gore!

  12
  2
  1. Ksenija komentariše

   Ovakvi slučajevi su samo kap u moru, koliko takvih i sličnih malverzacija ima i to sve na račun nas, građana.

   6
   1
 3. Djole30 komentariše

  Dps bi mogao knjigu napisati “Kako pljačkati državu”. U tome su najbolji

  10
  1
  1. Nikoletina komentariše

   Sumnjam da bi mogli, nema tamo pismenih.

   7
   1
 4. sanya261 komentariše

  To je skupina supermena, znaci. Naucio ih je DPS raznim vjestinama, hahaha, prevaranti.

  5
  1
 5. Boro komentariše

  Teleportovali se sa kontinenta na kontinent

  3
  1
 6. Todorina komentariše

  Supermeni, Flešovi, X ljudi; U DPS-u pola Marvelovih junaka. Lopuže besramne, bitange!!

  4
  1
 7. Slave komentariše

  I šta sad? Hoće li se hapsiti, saslušavati? Šta se čeka, evo sve crno na bijelo. Hoćemo od nove Vlade da radi ono zbog čega su tu!!

  3
  1
 8. Nikoletina komentariše

  Sve se mislim nema više, ništa me ne može iznenaditi, ali eto, uvijek može. Ko zna šta sve još ne znamo, ko zna šta su DPS-ovci još zgrnuli, ali znamo da neće više, je l tako, braćo?! Nema više!!!

  3
  1
 9. Igit komentariše

  30 godina nas je DPS pljackao.

  3
  1
 10. Neko. komentariše

  Nista novo i neocekivano od njih
  Da mogu uzeli bi sve, a skoro pa i jesu
  Bogu fala pa su bivsi rezim

 11. Miloš komentariše

  Propaliteti DPS-a i Mila Djukanovica na celu sa njima
  Srakota vise
  Bogu fala pa su bivsi

 12. Nevena komentariše

  Velika sramota! Sve se polako otkriva!

 13. Niksicanin komentariše

  Pohlepno i nezajažljivo. Vazda im malo bilo.. Nego eton, kraj im je blizu

 14. Ekonomista komentariše

  Tek ce da se otkriva

 15. Bato Nikolic komentariše

  Ovo nije neocekivano da vidimo sta ce jos da se otkrije

 16. Kosta komentariše

  Ove mađioničare što kažu ćiribu ćiriba i ukradu narodu novac pod hitno iza rešetaka, šta se čeka? Da Dritan ustane na desnu nogu, da završi sa pisanjem objave za fejsbuku?

 17. Petar komentariše

  Junacki vala, jesu li mogli bolje

 18. Mitar komentariše

  Hapsi kriminalce, sramno sta rade

 19. Litijas komentariše

  Tu nema mnogo filozofije, lisice na ruke i Spuz

 20. Goga komentariše

  Bahatost je DPS drugo ime!

 21. Ines komentariše

  Uhpasiti lopove podhitno! Sramota šta rade više!

  1. Gabrijela komentariše

   Ovo je skandalozno šta se sve radilo, opšta nebriga, nemar, bahatost. Najviše zbog toga DPS mora biti politički počišćen sa scene.

 22. nENA komentariše

  Ma samo da se lijepo živi od para građana, a to što pocrkašmo DPS nije briga! Zato mijenjamo ovu bolest i glasamo svi 14.03 za listu ZA BUDUĆNOST NIKŠIĆA!

 23. Danko komentariše

  Samo objavljuj pred nikšićke izbore, neka narod vidi šta se radi, šta rade Simović i Vojinović 2 lopingera iz Nikšića

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.