Agencija zabranili MUP-u obradu podataka sa video nadzora

0

Agencija za zaštitu ličnih podataka privremeno je zabranila Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore obradu podataka o ličnosti putem sistema video nadzora javnih površina na teritoriji Podgorice, Bara i Budve

Kako se navodi u rješenju ALZP-a,MUP-u je upućen Nalog za dostavu pisanih izjava, kojim je određen rok od pet dana za dostavljanje informacije o načinu sistema rada FR kamera, na kojima je instalirano softversko rješenje za prepoznavanje lica; da li softversko rješenje obuhvata biometrijsko prepoznavanje lica i na koji način se ono vrši, kao i da li je doneseno Interno pravilo za korišćenje video nadzora za prepoznavanje lica; kada je sistem stavljen u funkciju i drugo.

„Od strane MUP-a ovoj Agenciji do dana donošenja ovog Rješenja nijesu dostavljene tražene informacije koje su od bitnog značaja za odlučivanje u predmetnom slučaju. Na taj način subjekt nadzora– MUP je postupio suprotno članu 67. ZZPL“, navodi se u rješenju.

Zato je Agencija privremeno zabranila MUP-u obradu podataka o ličnosti putem video nadzora javnih površina na teritoriji Podgorice, Bara i Budve.

„Nalaže se subjektu nadzora da u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja Agenciji dostavi pismenu izjavu da je sistem video nadzora javnih površina onemogućen. Nalaže se subjektu nadzora da u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja postupi po Nalogu za dostavu pismene izjave“, navodi se u saopštenju.

U Crnoj Gori ne postoji jasan zakonski okvir kojim je regulisana upotreba biometrijskih mjera na javnim površinama i njihova masovna obrada. Zakonom o zaštiti ličnih podataka predviđeno je da biometrijske mjere mogu primjenjivati državni organi radi bezbjednosti lica ili imovine, ali samo u vezi sa ulaskom u poslovni i službeni prostor uz prisustvo zaposlenih. Zakonom je predviđeno da se radi bezbjednosti mogu snimati javne površine.

Zakonom je predviđeno da prije svake automatske obrade biometrijskih podataka MUP mora tražiti saglasnost AZLP, jer to predstavlja poseban rizik za lična prava i slobode.

MUP protiv ovog rješenje može izjaviti žalbu u roku od 20 dana.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.