ZZZ u proteklih 10 godina nezakonito dodijelio stotine hiljada evra naknada učesnicima programa profesionalne rehabilitacije

0
Donedavni predsjednik UO Dejan Vojvodić krajem prošle godine otkrio nezakonite isplate, tražio da se prekinu i da se obavijesti tužilaštvo. Sporne zloupotrebe od 31 do 212 hiljada eura, pojedini članovi UO kalkulisali do kojeg iznosa da nezakonitosti prijavljuju tužilaštvu
Zavod za zapošljavanje (ZZZ) godinama je isplaćivao naknade učesnicima programa profesionalne rehabilitacije koji na njih nisu imali pravo, a moguća nezakonito isplaćena suma iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom iznosi 212 hiljada eura.

To se navodi u zapisnicima sa više sjednica Upravnog odbora Zavoda, koje su “Vijesti” dobile na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

Nema računovodstva, nejasne smjernice

Iz zapisnika se vidi da proteklih godina nisu postojale jasne smjernice službenicima koji odobravaju isplate ovih naknada, da Fond nema računovodstvenu evidenciju u isplatama, da nemaju detaljan pregled isplata novčanih pomoći jer su sve isplate knjižene zajedno bez odvajanja po mjerama. Sa sjednice u martu je najavljeno podnošenje prijava tužilaštvu zbog ovih isplata, ali je prošle sedmice Vlada smijenila svoje predstavnike u ovom Upravnom odboru, čiji je mandat počeo od avgusta 2022. godine.Iz dokumenata se vidi i da je tačka dnevnog reda o ovom slučaju odlagana tri puta, kao i da dio članova upravnog odbora nije želio da se o spornim isplatama obavještava tužilaštvo jer je iznos mogućih nezakonitih isplata mali.Ove naknade isplaćivane su u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Pravo na njih imale su samo nezaposlene osobe sa invaliditetom i njihovi pratioci, ali se iz izjava učesnika sjednica odbora direktora i citiranih izvještaja vidi da su taj novac od 2013. godine dijelili službenici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i osobama koje na to nemaju pravo, uz odobrenja tadašnjih direktora Zavoda – Vukice Jelić, Sulja Mustafića i Gorana Folića.Ta praksa prekinuta je tek krajem prošle godine, nakon što je Upravni odbor usvojio takav zaključak na predlog predsjednika Dejana Vojvodića, kojeg je Vlada smijenila prošle sedmice.Iz zapisnika se vidi da je Vojvodić na sjednici od 3. novembra prošle godine kazao da su dobili informacije da se ove naknade isplaćuju godinama osobama koje na to nemaju pravo, nakon čega je predložio zaključak, koji je jenoglasno usvojen da vršilac dužnosti izvršnog direktora Gzim Hajdinaga naloži Fondu za profesionalnu rehabilitaciju da za narednu sjednicu pripremi informaciju o ovim isplatama.

Odgovoran bivši menadžment ili zaposleni

Načelnik ovog Fonda Denis Martinović je na sjednici od 21. decembra prošle godine saopštio da je po ovom osnovu isplaćeno 212.508 eura, kao i da je zaposlenima u područnim jedinicama poslato upozorenje i nalog da djeluju striktno u skladu sa propisima.Vojvodić je tada naveo da je na početku mandata ovog Upravnog odbora rečeno da nijedna isplata iz Fonda ne smije da bude izvršena, a da ove definitivno to jesu.“To je odgovornost prethodnih menadžmenata i zaposlenih na tim poslovima u Zavodu”, kazao je Vojvodić predloživši da nadležni sektor Zavoda po službenoj dužnosti procesuira ove slučajeve jer je nezakonito trošen državni novac.Člana upravnog odbora Dragana Marovića (DPS) je interesovala na osnovu čega su regionalne službe isplaćivale ovu naknadu, a Martinović je odgovorio da su radile na osnovu ugovora sa provajderima profesionalne rehabilitacije, kao i da je pravinik jasan, ali da pretpostavlja da su radili na osnovu određenih smjernica.Članica upravnog odbora ispred Unije poslodavaca Suzana Radulović je pitala da li je Državna revizorska institucija uočila ove nepravilnosti tokom kontrole finansija Zavoda, a Martinović je odgovorio da nije.Član Mevludin Dizdarević (BS) je, prema zapisniku, konstatovao da je čudno da DRI nije primjetila ovu nezakonitu isplatu, kao i da to nije odgovornost menadžmenta i Upravnog odbora “već zaposlenih na ovom referatu”.

Odlaganje po treći put

Na sjednici Upravnog odbora od 7. februara, Vojvodić je pitao da li su u skladu sa zaključkom od 3. novembra utvrđene nezakonite isplate i iznos novca i da li su procesuirana odgovorna lica. Hajdinaga je odgovorio da će situacija biti istražena i procesuirana shodno nalazima, kao i da treba utvrditi ko su lica koja su učinila navodne zloupotrebe i od kojeg momenta. On je naglasio da je ova praksa prekinuta čim je utvrđena nepravilnost.O ovom problemu se ponovo raspravljalo na sjednici od 28. febuara ove godine, kada je Vojvodić naveo da ga je Martinović informisao da je prikupljanje podataka pri kraju i da traži da se tačka povuče sa dnevnog reda.Vojvodić je naveo da se ova tačka po treći put povlači sa dnevnog reda i da do naredne materijal mora obaveznao da bude završen jer “kad se takve zloupotrebe konstatuju moraju se procesuirati”.“Lično smatram da predmet treba uputiti tužilaštvu”, kazao je tada Vojvodić, prema zapisniku sa sjednice, navodeći i da ne želi da “bude prozvan zbog čega nije reagovao sa pozicije predsjednika Upravnog odbora kada je došao u saznanje da je nezakonito trošen državni novac”.Na sjednici od 7. marta Martinović navodi da misli da ovaj iznos od 212.508 eura nije tačan, jer su “tu prikazana sva utrošena sredstva”. On je kazao i da je od načelnika i savjetnika za profesionalnu rehabilitaciju dobio povratnu informaciju da su isplate rađene po uputstvu kojeg su dobili iz Fonda, ali da mu ga nisu dostavili. Tada je kazao da nema računovodstvene evidencije niti detaljnog pregleda isplata, kao i da su sve pomoći knjižene zajedno.Kazao je i da su ukupne isplate za ovu naknadu iznosile 270 hiljada eura od 2014. do 2022. godine. Mevludin Dizdarević je naveo da je na osnovu izvještaja došao do cifre od 31.214 eura da je nezakonito isplaćeno.

Malo je za tužilaštvo 31.000

Dragan Marović je kazao da postoji sumnja da su neka sredstva nezakonito dodijeljena, ali da je u pitanju više disciplinska nego krivična odgovornost.Suzana Radulović, prema novodima zapisnika, smatra da “ako su zaposleni pridržavali internog pravila, ne postoji njihova krivica”.“Suština je da je u pitanju cifra od 31.000 i navedeni iznos je mali da bi se o tome obavijestilo tužilaštvo. Naime, ljudi su dovedeni u zabludu jer šta bi bilo da se nije poštovalo pravilo”, kazala je Radulović.Vojvodić je konstatovao da je očigledno da pravilo nije postojalo.“Činjenica je da je novac potrošen suprotno zakonu, a odgovornost mora da postoji bilo da se radi o 5, 100, 31.000 ili 212 hiljada eura”, naveo je Vojvodić.Dizdarević je kazao da ako neko prekrši proceduru treba disciplinski da odgovara kao i da “nije bila loša namjera kolega”. On je kazao i da ima informaciju da je postojalo interno pravilo i isplatama ovih naknada, koje je bilo suprotno zakonu.Upravni odbor tada donosi zaključak da se zaduži direktor da utvrdi ko je i kada donio interno pravilo. Vojvodić navodi da poštuju odluku većine, ali da će ukoliko sazna da su nezakonito utrošena sredstva, a Zavod ne procesuira sumnjive, on to lično uraditi. Hajdinaga je kazao da će on podnijeti prijavu ukoliko se utvrdi zloupotreba.

(Vijesti.me)
Ostavite Komentar

Your email address will not be published.