Zenović: Nakon pozitivnog IBAR-a primarni zadatak Crne Gore je da se bavi završim mjerilima

0

Nakon pozitivnog Izvještaja Evropske komisije za privremena mjerila u poglavljima 23 i 24, koja se tiču vladavine prava, primarni zadatak Crne Gore je da se bavi završnim mjerilima iz te oblasti, poručuje glavni pregovarač s Evropskom unijom Predrag Zenović. Njihovo ispunjavanje zavisiće kako od rada administracije, tako i od konkretnih rezultata odgovornih institucija.

“Čini mi se da negdje Vlada je ta koja obezbjeđuje uslove za rad tih institucija, da te institucije moraju dati konkretne rezultate i ostvariti bilans rezultata, govorimo o pravosudnom sistemu, koji mora pokazati jednu svoju efektivnost i svoju jačinu, snagu, nezavisnost, profesionalizam, sve ono što smo negdje IBAR-om dobili kao kvalifikativ, ali sada moramo mi dokazati efikasnosti i efektivnosti tog sistema“, kaže Zenović za TV Vijesti.

Zeleno svjetlo Evropske komisije za poglavlja 23 i 24 ujedno znači i otključavanje procesa EU integracija.

“Crna Gora sada može da zatvara druga pregovaračka poglavlja za koja već ima završna mjerila. Dakle, cilj je da mapiramo stanje u svim pregovaračkim poglavljima i da našu procjenu uporedimo sa procjenom EU, odnosno Evropske komisije i da krenemo u zatvaranje poglavlja”, navodi Zenović.

Crna Gora, tvrdi Zenović, može ubrzo da zatvori tri poglavlja, ali možda i još neka.

“Jednako kao što sam bio optimista kada je u pitanju dobijanje pozitivnog IBAR-a, tako sam i danas optimista da Crna Gora do kraja ove godine može da zatvori određeni broj poglavlja. Mislim da možemo govoriti o internoj spremnosti kada su u pitanju poglavlja 7, 20 i 10, dakle poglavlja koja se odnose na pravo intelektualne svojine, na informatičko društvo i medije i na industrijsku politiku i preduzetništvo“, kaže glavni pregovarač sa EU.

Iako bi navedena poglavlja, uz minimalne intervencije, mogla da budu zatvorena već u predstojećim mjesecima, ona će čekati narednu međuvladinu konferenciju, zajedno sa poglavljima 5, 6, 15 i 31. Do tada, zaključuje Zenović, za cijelu pregovaračku dinamiku neophodan je sinhronizovan i stabilan rad Vlade i parlamenta, te efektivni rezultati pravosudnog sistema.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.