Vuković: Sprovođenje programa „Evropa sad 2“ ne podrazumijeva ukidanje već smanjenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

0
Sprovođenje programa „Evropa sad 2“ ne podrazumijeva ukidanje već smanjenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok će Fond PIO apsolutno nastaviti da funkcioniše kao i do sada kada se finansiranje penzija vrši u sklopu prvog penzionog stuba, kazao je ministar finansija Novica Vuković.

– U dogledno vrijeme, kao što je to u određenim krugovima u javnosti prezentovano, ne planiramo korišćenje drugog penzionog stuba koji podrazumijeva da zaposleni vrši uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje – rekao je Vuković.

On je to kazao u odgovoru na poslaničko pitanje Mihaila Anđušića (DPS) koji je tražio pojašnjenja nedoumicama koje postoje u javnosti u vezi sa doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ova izjava Vukovića je suprotna od ranijih njegovih izjava, kao i izjava premijera Milojka Spajića. Vuković je u aprilu, prilikom intervjua za „Glas Amerike“ kazao da razmatraju mogućnost da zaposleni raspolažu svojom bruto platom, kao i da će reformama Fond PIO zaista dobiti ulogu Fonda. Sada, prema najnovijem odgovoru, vidimo da će Fond PIO nastaviti da funkcioniše kao i prethodnih godina, kao i da zaposleni neće sami upravljati svojim doprinosima, odnosno uplaćivati ih u Fond PIO ili neki drugi penzioni fond. Prema trenutnim propisima, doprinose uplaćuje poslodavac.

Kada je u pitanju premijer Spajić, on je prije godinu rekao da razmatraju smanjenje ili ukidanje doprinosa. Ukidanje doprinosa je kritikovao veliki broj javnosti, pa se može reći da je dobro da se odustalo od te ideje, koja bi koštala Crnu Goru oko 600 miliona godišnje.

Fiskalna strategija tokom jula

Vuković je naglasio da se prethodnih mjeseci sa velikom posvećenošću uporedo radilo na aktivnostima usmjerenim na dobijanje IBAR-a, kao i na aktivnostima koje su neophodne za izradu Fiskalne strategije.

– Poštujući zakonske propise, Fiskalnu strategiju, koju Crna Gora nema još od 2021. godine, pripremićemo i ponuditi cjelokupnoj javnosti na raspravu u narednih 15–20 dana. Ovo nisu jedine novine poreske politike koje će biti prezentovane Fiskalnom stretegijom, pa pozivam sve zainteresovane strane da u okviru javne rasprave o Fiskalnoj strategiji daju svoje komentare i sugestije – zaključio je Vuković.

Ranije su iz Ministarstva finansija najavljivali da će Fiskalnu strategiju završiti do kraja juna.

 

Program „Evropa sad 2“ i dalje svi čekamo. Vuković je u odgovoru na poslaničko pitanje u koje je „Dan“ imao uvid, kazao da program „Evropa sad 2“ u svojoj osnovi sadrži viziju smanjenja poreskog opterećenja na rad i povećanja minimalne i prosječne zarade.

– Ono što kao ministar finansija mogu reći jeste da će svaki predlog za smanjenje prihoda budžeta u cilju smanjenja poreskog opterećenja na zarade biti praćeno mjerama koje će taj gubitak kompenzovati, vodeći računa o stabilnosti javnih finansija – naveo je Vuković.

Programom „Evropa sad 2“, tj. onim što je PES obećavao pred izbore, predviđeno je povećanje minimalne zarade na 700 eura i prosječne plate na 1.000 evra. Trenutno je prosječna zarada 830 evra.

Vuković je kazao da je prvi dio programa „Evropa sad 2“, koji je bio namijenjen unapređenju standarda penzionera ispunjen povećanjem minimalne zarade u januaru na 450 eura.

Vuković je u aprilu, prilikom intervjua za „Glas Amerike“, kazao da razmatraju mogućnost da zaposleni raspolažu svojom bruto platom, kao i da će reformama Fond PIO zaista dobiti ulogu Fonda. Sada, prema najnovijem odgovoru, vidimo da će Fond PIO nastaviti da funkcioniše kao i prethodnih godina, kao i da zaposleni neće sami upravljati svojim doprinosima

Dalje je saopštio da je Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti propisana obaveza Vlade da za period svog mandata predloži Fiskalnu strategiju, koju usvaja Skupština Crne Gore.

– To je osnovni strateški dokument fiskalne politike, koji sadrži ciljeve ekonomske i fiskalne politike za period trajanja mandata Vlade, kao i projekcije makroekonomskih fiskalnih pokazatelja i javnog duga u tom periodu. Upravo postojanje Fiskalne strategije omogućava predvidivost politika i vizije Vlade, kako za privredu i investitore, tako i za građane. Ministarstvo finansija, u saradnji sa resornim ministarstvima, intenzivno radi na pripremi ovog dokumenta, za koji očekujem da bude spreman tokom jula mjeseca i stavljen na javnu raspravu kako bismo otpočeli proces širokih društvenih konsultacija no ovu temu. Upravo tada ćemo biti u prilici da pojedinačno govorimo o svakoj mjeri fiskalne politike, kako prihodnoj, tako i na rashodnoj strani budžeta, pa i o „Evropi sad 2“ – istakao je Vuković.

(dan)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.