Vuković sa misijom MMF-a: Očekuje se smanjenje deficita budžeta na ispod 3% BDP-a, kao i uspostavljanje opadajućeg trenda javnog duga na nivo od 60%

0

Ministar finansija Novica Vuković, sa menadžerskim timom, održao je danas uvodni sastanak sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na čelu sa šefom ove institucije za Crnu Goru Srikant Seshadrijem, koja u našoj zemlji boravi sa ciljem redovnih konsultacija po članu IV Statuta MMF-a.

U uvodnom izlaganju, Vuković se osvrnuo na do sada realizovane aktivnosti 44. Vlade u oblasti fiskalne politike, a koje se prevashodno odnose na kreiranje racionalnog i održivog budžeta za tekuću godinu kojim je obezbijeđeno redovno servisiranje svih obaveza države, ali i podrška pokretanju novog investicionog ciklusa, koji će biti u funkciji ubrzanijeg rasta i razvoja naše zemlje.

Kroz smanjenje neproduktivne potrošnje, širenje poreske baze i mjere na suzbijanju sive ekonomije, planirano je dodatno generisanje prihoda, dok je rast ekonomije projektovan na 3,8% BDP-a.

U kontekstu makroekonomskih projekcijama, u narednom trogodišnjem periodu, kako je ministar istakao, očekuje se smanjenje deficita budžeta na ispod 3% BDP-a, kao i uspostavljanje opadajućeg trenda javnog duga na nivo od oko 60%.

Takođe, u navedenom periodu projektovano je i ostvarivanje suficita tekuće potrošnje čime se postiže „zlatno fisklano pravilo“ budžeta da se sve tekuće obaveze države servisiraju iz tekućih prihoda

Seshadri je istakao da će u naredne dvije sedmice tim koji predvodi imati aktivne razgovore kako sa predstavnicima Ministarstva finansija, tako i ostalih relevantnih crnogorskih institucija, tokom kojih će biti razmatrana i evaluirana aktuelna fiskalna, monetarna i ukupna makroekonomska situacija u zemlji.

Na kraju posjete, tim MMF-a će objaviti Završnu izjavu, koja daje pregled njegovih preliminarnih nalaza, što je uobičajena praksa za sve države članice.

Podsjećamo, posljednja misije MMF-a u vezi sa konsultacijama po članu IV je bila u decemebru 2021, a izvještaj sa te misije je objavljen u februaru 2022. godine.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.