Vuković: Projekat reforme poreske administracije jedan je od najvažnijih koji se sprovodi u Crnoj Gori

0

Projekat reforme poreske administracije jedan je od najvažnijih koji se sprovodi u Crnoj Gori, a njegov razvojni cilj je poboljšanje djelotvornosti operativnih funkcija Poreske uprave (PUCG) i smanjenje troškova poreskih obveznika pravnih lica prilikom poštovanja poreskih obaveza. Dugoročna vizija Crne Gore je poreska administracija sa modernizovanim poslovnim procesima zasnovanim na riziku koji doprinose efikasnoj naplati poreza i doprinosa za socijalno osiguranje iz svih izvora privredne djelatnosti, poručio je ministar finansija, Novica Vuković na sastanku Upravnog odbora projekta “Reforma poreske administracije – RARP”.

Ministar je istakao da će porast u izmirivanju poreskih obaveza generisati veći priliv prihoda iz kojih će se obezbjeđivati osnovne usluge za građane, a poboljšanje kapaciteta poreske administracije doprinijeće ostvarivanju cilja zemlje za pristupanje EU i ekonomsku integraciju sa državama članicama EU.

Sava Laketić, v.d. Direktora Poreske uprave izrazio je očekivanje da će ovaj važan i sveobuhvatan projekat, između ostalog, doprinijeti široj i detaljnijoj bazi poreskih obveznika, smanjenju sive ekonomije, odnosno uvođenju neformalne ekonomije u formalne tokove.

“Članovima Upravnog odbora, putem video linka obratio se i Kristofer Šeldon, šef kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, koji je pohvalio ubrzanje dinamike u projektnim aktivnostima, a na sastanku je akcentovana i izuzetna koordinacija na nivou Ministarstva finansija i Poreske uprave”, kazali su iz Ministarstva finansija.

Menadžerke projekata, Marija Šofran i Sanja Radević prezentovale su projekte “Integrisani sistem za upravljanje prihodima-IRMS” i “Platforma za analitiku podataka”- DWH/BI.“RARP, čija je vrijednost 18,8 miliona eura, finansira se iz kredita Svjetske banke, prvobitno je trajanje projekta bilo je predviđeno od 2018. godine do marta 2023. godine, međutim zbog velikog kašnjenja u realizaciji planiranih aktivnosti u prethodnom periodu, njegovo trajanje produženo je do septembra 2025. godine, kada se očekuje da će biti uspješno okončana, kako je konstatovano i na današnjem sastanku. Direktni korisnici projekta su Vlada Crne Gore i njene institucije javnih finansija, dok su krajnji korisnici crnogorski poreski obveznici i građani”, zaključuje se u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.