Vučinić: Bivši radnici „Javorka“ nisu zadovoljni predloženim zakonskim rješenjem

0

Predsjednik Radničke partije Maksim Vučinić saopštio je da su se sastali sa bivšim radnicima „Javorka“, rekavši kako je zaključeno da radnici nisu zadovoljni predloženim zakonskim rješenjem.

„Razmatrali smo predloženo zakonsko rješenje kolega iz Demokratske Crne Gore. S obzirom na to da smo u prošlom sazivu imali u proceduri ‘Zakon o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u čijoj vlasničkoj strukturi je bila država’, kolokvijalno nazvan Zakon o podršci žrtvama tranzicije. Za koji od strane tadašnje predjsednice Skupštine nije bilo volje ni da se stavi na dnevni red. A kojim je bilo mnogo bolje i pravednije regulisano pitanje obeštećenja. Zaključak je, da radnici Javorka nisu zadovoljni predloženim zakonskim rješenjem, iz prostog razloga zato što takva norma većinu njih izopštava. Za razliku od predloženog zakona za čiju podršku u prošlom sazivu parlamenta nije bilo političke volje, gdje je navedena opštija norma koja obuhvata više bivših radnika iz više različitih industrija i samim tim je i pravednija, novopredloženo rješenje ne obuhvata značajan dio radnika drvne industrije i ne ostavlja prostor da se po istom principu otkloni nepravda prema svim bivšim radnicima preduzeća u čijoj vlasničkoj strukturi je bila država“, saopštio je Vučinić.

„Dakle, normativno rješenje Radničke partije je bilo predloženo u formi zakona ‘Zakon o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u čijoj vlasničkoj strukturi je bila država’ u Članu 4 stav 2, jasno navedeno: Pravo na finansijsku podršku iz člana 1 ovog zakona moze ostvariti bivši zaposleni koji: 1. je nakon uvodenja stečaja u privrednim društvima iz člana 1 ovog zakona prijevremeno ostvario pravo na penziju; 2. zbog uvođenja stečaja u privrednim društvima iz člana 1 ovog zakona nije zasnovao radni odnos NA NEODREĐENO vrijeme kod drugog poslodavca; 3. nije ostvario pravo na dobijanje sredstava po osnovu socijalnih programa za isplatu otpremnina koje je sprovodio organ državne uprave nadležan za poslove finansija, do dana stupanja na snagu ovog zakona; 4. nije ostvario pravo na finansijsku podršku u skladu sa zakonom. Čime se ispravlja nepravda prema većem broju radnika drvne industrije, ali i uspostvlja isti princip na nivou svih preduzeća u čijoj vlasničkoj strukturi je bila država. S obzirom na to da je Crna Gora ustavom deklarisana kao država socijalne pravde, potrebno je da imamo isti aršin za sve građane koji su pod istim okonostima i uslovima oštećeni“, dodaje Vučinić.

Kaže da su najveći gubitnici tranzicije bili radnici koji su ostajali bez posla i bez mogućnosti daljeg poslovnog angažovanja u smislu radnog odnosa na neodređeno vrijeme, „već su bili prepušteni igri sudbine nerazvijenog i nadasve nekokurentnog tržišta rada, kao kadar koji je obučen i čiji je radni vijek prošao u preduzećima planske ekonomije“.

„Dok je vrijednost prijevremenih penzija značajno manja od one koju bi zaposleni ostvarili da nije bilo prekida radnog odnosa. Privredna društva, koja su zapošljavala više hiljada radnika, sa relativno visokim primanjima, u kratkom vremenskom periodu u potpunosti ili djelimično prestala su sa radnom aktivnošću. Veliki broj zaposlenih je ostao bez posla a oni koji su ostali na poslu radili su u otežanim uslovima, sa minimalnom zaradom. Može se konstatovati da su zaposleni u privrednim drustvima, žrtve na koje je dugotrajni tranzicioni period ostavio najteže posljedice. Imajući u vidu navedeno, primjenom normativnog riješenja Radničke partije u značajnoj mjeri bi se ostvarila socijalna pravda prema bivšim zaposlenim koji su bili prinuđeni da prekinu radni odnos“, zaključuje se u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.