Vučević: „Specijalni rat“ protiv Srbije nikada nije ni prestajao; Vučić nas podiže iz klečećeg stava u kom smo predugo bili

0

Premijer Republike Srbije Miloš Vučević dao je ekskluzivni intervju za Poredak.rs, u kojem je iznio svoje stavove o mnogim temama.

Premijer Vučević je tokom intervjua između ostalog naglasio da smatra da je patriotizam, dakle ljubav i poštovanje prema Otadžbini, najviša vrijednost koju moraju da baštine svi oni koji služe državi, a posebno oni koji to žele da čine kao članovi Vlade.

Takođe, politiku koju vodi predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, okarakterisao je kao „specijalnu odbranu“, politiku odvažnosti i mudrosti, čvrstine, ali i fleksibilnosti.

Vaši decenijski rezultati na mjestu gradonačelnika Novog Sada, zatim na mjestu ministra odbrane, kao i veliki uspjeh na decembarskim izborima su preporuke na osnovu kojih ste postali predsjednik Vlade Srbije. Kako se snalazite u novoj ulozi?

„Hvala Vama na pozivu da ponovo razgovaramo. Građani su na izborima, kako u decembru 2023, tako i u junu tekuće godine, podržali prije svega politiku predsjednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Meni je drago što sam imao priliku da učestvujem u kreiranju i zastupanju te politike, trudeći se da opravdam veliko povjerenje i odgovornost koju sam dobio izborom za predsjednika stranke, ministra odbrane i sada, premijera. Moj učinak i na ovoj dužnosti ocjenjivaće najprije srpski narod i građani Srbije, a lično smatram da smo u kratkom roku uspostavili jednu zavidnu efikasnost Vlade.“

Gospodine Vučeviću, dio ste generacije političara koja je vratila vrijednosti u politiku, kojim ste se sve principima i vrijednostima vodili dok ste sastavljali Vladu Srbije?

„Smatram da je patriotizam, dakle ljubav i poštovanje prema Otadžbini, najviša vrijednost koju moraju da baštine svi oni koji služe državi, a posebno oni koji to žele da čine kao članovi Vlade. Radna etika i stručnost, odnosno spremnost da se uči i usavršava takođe su važne. Takođe posvećenost i spremnost na stalno angažovanje i komunikaciju sa građanima zaokružuju profil kvalitetnog ministra. Smatram da svi članovi Vlade posjeduju ove osobine. Neke crte mogu biti dominantne, ali sve ove vrednosti moraju biti prisutne ili će onaj ko ih iznevjeri, iznevjeriti i svoju zakletvu datu građanima.“

Kakvu ćete politiku zastupati tokom Vašeg mandata i šta ste odredili za glavne ciljeve Vaše Vlade?

„Zastupaćemo politiku koju je trasirao predsjednik republike Aleksandar Vučić, koji je ujedno na najbolji način i realizuje – a to je politika ekonomskog i svakog drugog napretka i snaženja Srbije, očuvanja mira i stabilnosti, uz borbu za naše nacionalne i državne interese. Glavne ciljeve predočio sam građanima u ekspozeu koji je u cjelosti javno dostupan i tu uvek mogu da provere da li smo mu posvećeni i da nas podsjete na sve ono što smo se obavezali da ćemo da uradimo.

Suština svega toga je „Skok u budućnost“ do 2027. godine, kako kroz projekat specijalizovanog Ekspa u Beogradu, tako i kroz realizaciju investicija u cijeloj Srbiji, koje su povezane i naslonjene na taj istorijski događaj, koji će usmjeriti pažnju cijelog svijeta na našu zemlju.“

Koji su to glavni izazovi koji savremeni kontekst i aktuelne društveno-političke okolnosti nameću Srbiji?

„Očuvati mir i bezbednost zemlje, a istovremeno njenu slobodu i suverenost. Boriti se za teritorijalni i svaki drugi integritet Srbije, a ostvarivati ekonomske uspjehe i podizati standard. Nemogućnosti međunarodnog sistema da odgovori na krize ovog veka, ugrožava suverenitet i samo postojanje malih država i naroda. Nameće nam se „borba neprestana“ u kojoj moramo biti posvećeniji, snažniji, mudriji i srčaniji nego ikad, da bismo opstali i napredovali.“

Imate reputaciju autentičnog rodoljuba, mnogi smatraju da predstavljate snažnu sponu između države, Crkve i naroda, kako gledate na dosadašnju saradnju Crkve i države, da li mislite da ima prostora za još čvršću i bolju saradnju?

„Dovoljno je reći da sam vjerujući čovjek, vjernik naše Srpske Pravoslavne Crkve i poštovalac svih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica. Saradnju države i Crkve možda najbolje ilustruje činjenica da su, na primjer, vojni sveštenici bili samo prazna forma i mogućnost do dolaska Aleksandra Vučića na mjesto ministra odbrane. Tada je vjerska služba suštinski zaživjela u našoj Vojsci, ja sam kasnije dobio priliku da dodatno pomognem njen razvoj.

Na svim dužnostima koje sam obavljao trudio sam se da jednostavno poštujemo sveštenstvo i vjerni narod i budemo otvoreni za ono što Crkva ima da nam poruči. Tako smo vratili obilježavanje slave Grada Novog Sada uz učešće i blagoslov Eparhije bačke.

Tako i danas veoma ozbiljno shvatamo sve poruke koje dolaze iz Crkve o duhovnim, moralnim i etičkim pitanjima u našem društvu. Svakako da uvijek ima prostora da se saradnja produbi, jer je decenijama narušavana i mi neke odnose obnavljamo poslije više generacija. Trudiću se tokom mandata da ih zaista ojačamo i udarimo temelje i za saradnju budućih generacija duhovnika i državnika.“

Kako posmatrate društveno politički i međunarodno bezbednosni kontekst, da li smatrate da se protiv Srbije vodi specijalni rat?

„Već sam, u velikoj mjeri, odgovorio na ovo pitanje, u smislu mog viđenja međunarodnog konteksta.

Što se tiče „specijalnog rata“, mislim da nikada nije ni prestajao, a da smo ga samo postajali svesni kada se pojavi neko poput Aleksandra Vučića, koji svojim stavom, rezultatima i veštinom istera na čistac mnoge nečasne i zlonamerne stvari koje se preduzimaju protiv Srbije, zato što ti napadi prije svega idu ka njemu, kao državniku koji jača Srbiju i podiže je iz klečećeg stava u kom smo predugo bili.“

Kako bi Srbija trebala da se postavi u odnosu na činjenicu da se protiv nje vodi specijalni rat, da li mislite da je moguće govoriti o specijalnoj odbrani Srbije?

„Politika Aleksandra Vučića najbolja je „specijalna odbrana“. To je politika odvažnosti, ali i mudrosti. Čvrstine ali i fleksibilnosti.

Politika biranja bitaka i razdvajanja bitnog od nebitnog. Lično se trudim da slijedim takav pristup i sagledam sve značajne događaje, prijetnje, ponude, tvrdnje i poruke koje nam se upućuju, da bi naša reakcija uvijek bila u korist Srbije i u službi njene odbrane.“

Nedavno je održan Svesrpski sabor, donijeta je i Deklaracija, potpisani su mnogi važni dokumenti… Da li ste mišljenja da smo u mentalnom smislu prevazišli Drinu kao granicu koja je decenijama razdvajala srpski narod?

„Danas možemo da kažemo da se suštinski ostvaruje jedinstvo Srba sa obje strane te sudbonosne rijeke. Jedna od stvari iz Deklaracija koja zaista to lijepo ilustruje je obavezivanje na upućivanje školskih ekskurzija iz Srbije u Srpsku i obrnuto i posvećenost boljem upoznavanju mladih ljudi i stvaranju praktičnog iskustva zajedništva srpskog naroda. Drina ostaje državna granica Srbije i Bosne i Hercegovine, ali neće i ne može biti linija koja vještački razdvaja srpski narod u duhovnoj, kulturnoj, ekonomskoj, razvojnoj i svim drugim sferama koje život znače.“

Iza Vas i iza stranke čiji ste predsjednik stoji preko deset godina ispunjenih obećanja, baš iz tog razloga, zato što Vas smatraju za čoveka i od reči i od dela, zanima nas kako vidite Srbiju 2027. godine?

Vidim je u miru i sa stepenom blagostanja koji nije imala ni u mitologizovanom socijalizmu. Kao zemlju u koju se ljudi vraćaju, jer vide da je mjesto iz kog su otišli drugačije. Da je povezano sa privrednim i društvenim centrima autoputevima i brzim prugama, da je dostupna kvalitetna zdravstvana zaštita i obrazovanje, savremene tehnologije, radno mjesto za sve koji žele da rade i mogućnosti za pokretanje sopstvenog posla. Da je bezbjedna. Zemlja mogućnosti i budućnosti.“

U kampanji ste posebnu pažnju posvetili ženama, šta ćete preduzeti u cilju poboljšanja statusa žena u Srbiji?

„Zakonski okviri koji se tiču položaja žena u našem društvu su dobri. Naš zadatak je da ih sprovodimo, da jačamo svijest o raznovrsnim i dragocjenim ulogama koje žene imaju u Srbiji. Posebno je danas teško ženama koje žele da se ostvare kao majke i tu svoju potrebu i nasušnu potrebu svakog društva i naroda, usklade sa savremenim tempom života i rada. Mnogo smo učinili da podržimo žene i radićemo i dalje da nađemo nove načine da im pomognemo. Moramo imati nultu toleranciju za sve vidove nasilja protiv žena i djelovati snažno kroz proaktivne i preventivne politike, ali i maksimalno efikasne sankcije prema nasilnicima i zaštitu svih žena koje su ugrožene.“

Gospodine Vučeviću, nizali ste najodgovornije državne funkcije, na čelu ste najveće stranke, a od sada ste i premijer Srbije, stoga nas zanima šta za Vas znači i predstvalja pojam POREDAK?

„Pojam poretka doživljavam prije svega kao pravnik. Nauka i praksa prava je primenjena logika – nizanje činjenica, pojmova, pojava i misli po određenom redu, smislu i skladu. Poredak možemo najbolje definisati ako pogledamo šta vlada tamo gdje njega nema – nered, neizvjesnost, nesigurnost, sve same negacije. Suština politike od pamtivijeka je upravo osmišljavanje, uspostavljanje i održavanje poretka. Možemo razmatrati i birati kakav će taj poredak biti, ali ga moramo imati.“

(Razgovor vodio: Vuk Damnjanović)
Ostavite Komentar

Your email address will not be published.