Vlada će uspostaviti javni registar privrednih društava

0

Vlada je danas usvojila Informaciju o uspostavljanju javnog registra privrednih društava u većinskom vlasništvu države.

“Uspostavljanjem javnog registra stvoriće se poslovni ambijent koji će kroz jačanje primjene pravnih normi, ovlašćenja i odgovornosti Vlade i resornih tijela, a uz svakodnevnu saradnju sa državnim preduzećima, na transparentan način sagledati postojeće manjkavosti poslovanja ovih privrednih subjekata u cilju iznalaženja optimalnih rješenja za prevazilaženje problema, te prepoznavanja njihovog potencijala”, navodi se u saopštenju Vlade nakon sjednice.

Na sjednici je ocijenjeno da će se implementacijom javnog registra unaprijediti upravljanje državnim preduzećima kako bi se kroz rigorozniju kontrolu njihovog poslovanja i uvođenjem adekvatnog korporativnog upravljanja uspostavili mehanizmi održivog i efikasnog upravljanja ovim društvima, a koji će doprinijeti zaštiti nacionalnog i opšteg interesa to jest prosperitetu naše privrede i života svih građana.

“Javni registar državnih kompanija će obuhvatiti informacije koje se odnose na pregled registracionih podataka i osnivačkih akata, opštih informacija o preduzeću, poslovnih podataka, zatim pravni status i vlasničku strukturu društva, kao i pregled finansijskog poslovanja svakog državnog preduzeća uz prikaz ključnih pokazatelja likvidnosti, profitabilnosti i solventnosti”, dodaje se u saopštenju.

Na sjednici je usvojena i Informacija o projektnim prijavama pripremljenim za podnošenje u okviru 30. poziva tehničke podrške za pripremu projektne dokumentacije i 10. poziva za sufinansiranje investicija za sprovođenje infrastrukturnih projekata kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (ZIO).

“U skladu s osnovnim principima funkcionisanja ZIO, Operativni odbor ZIO je u decembru prošle godine donio odluku o raspisivanju 30. poziva za tehničku podršku u pripremi projektne dokumentacije i 10. poziva za sufinansiranje investicija za sprovođenje infrastrukturnih projekata. Dostavljanje projektnih predloga kroz navedene pozive odnosi se na nove ili postojeće projekte u oblasti održivog saobraćaja, čiste energije, digitalne budućnosti, zaštite životne sredine i klimatskih promjena i razvoja ljudskih resursa”, precizirali su iz Vlade.

Tim povodom, Vlada je ovlastila nacionalnog IPA koordinatora da, u okviru 30. poziva tehničke podrške za pripremu projektne dokumentacije, Sekretarijatu Zapadnobalkanskog investicionog okvira podnese četiri projektne prijave i to za izgradnju novog 110 kV dalekovoda Virpazar – Briska Gora – Ulcinj, sa nastavkom na 110/35 kV Virpazar i 110/35 kV Ulcinj, izradu studije izvodljivosti, glavnog projekta, ekološke studije i tenderske dokumentacije za izgradnju želježničkog kraka do željezničke stanice „Aerodrom Podgorica“, izradu glavnog projekta, ekološke studije i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i povezivanje između željezničke stanice Bar sa lukom Bar, kao i izradu glavnog projekta za sanaciju 17 željezničkih staničnih zgrada i pomoćnih objekata na dionici pruge Vrbnica – Bar.

U okviru 10. poziva za sufinansiranje investicija za sprovođenje infrastrukturnih projekata, nacionalni IPA koordinator je ovlašćen da podnese osam projektnih prijava i to za izgradnju DV 110 kV Herceg Novi – Vilusi, rekonstrukcija 110/35 kV TS Vilusi i proširenje 110/35 kV TS Herceg Novi, CEDIS pametnu digitalizaciju – faza I, izgradnju TS 400/110 kV Brezna – II faza, kao i za unapređenje sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja.

Podnijete su prijave i za unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje, infrastrukturu vodosnabdijevanja i prikupljanja otpadnih voda na Jadranskoj obali – Bokokotorski zaliv, vodovod i sanitaciju na crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2 – Opština Tivat, kao i za vodosnabdijevanje i sanitaciju u Ulcinju – Faza 1- Komponenta 2: izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prateće infrastrukture.

(RTCG)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.