Viši sud obrazložio SDT-u: Milo Božović nije bio poslanik 2019. kada mu se stavlja na teret da je odavao informacije sa Odbora za bezbjednost!

0

Podgorički Viši sud je, u obrazloženju za vraćanje optužnice protiv takozvanog policijskog narko kartela Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) na dopunu istrage i kako bi ispravili greške u tom aktu, naveo između ostalog da se u optužnici ne navodi da li je Milo Božović bio poslanik kad je postao navodni pripadnik kriminalne organizacije.

Sud je naveo da nisu pruženi ni konkretni dokazi, ni sadržaj komunikacija sa Skaj aplikacije iz kojih proizilazi da je Božović kao poslanik i član Odbora za bezbjednost i odbranu koristio informacije dobijene putem te funkcije za potrebe kriminalne organizacije.

Ne navodi se, dodaje sud, ni kojim konkretno informacijama je Božović, kao poslanik i član odbora, imao pristup i koje je to informacije odavao kriminalnoj organizaciji, „što optužnicu u tom dijelu čini nejasnom i nepreciznom“.

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici, kojim je predsjedavala sudija Vesna Kovačević, te sudije Igor Đuričković i Nenad Vujanović, kao članovi vijeća, u postupku kontrole i potvrđivanja optužnice SDT-a, donijelo je rješenje kojim se optužnica SDT-a – kojom je okrivljenima Ljubu Miloviću i drugima stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije – vraća kako bi se dopunila istraga i ispravile greške u optužnici.

Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.

“Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kt-S.br 93/23 od 15. 09. 2023. navedenim okrivljenim stavljeno je na teret izvršenje krivičnih djela i to okrivljenom Ljubu Miloviću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, deset krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, pet krivičnih djela pranje novca, okrivljenom Mileti Ojdaniću izvršenje krivičnog djela djela stvaranje kriminalne organizacije, šest krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krivičnog djela pranje novca, okrivljenom Ivanu Stamatoviću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, dva krivična djela pranje novca, okrivljenom Nebojši Bugarinu izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okrivljenom Petru Lazoviću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okrivljenom Marku Novakoviću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krivičnog djela pranje novca, okrivljenom Milanu Popoviću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okrivljenom Božidaru Jabučaninu izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krivičnog djela pranje novca, okrivljenom Milošu Mišuroviću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne. organizacije, krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okrivljenom Aleksandru Kekoviću izvršenje stvaranje kriminalne organizacije, krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, okrivljenom Vladimiru Bajčeti izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okrivljenom Goranu Stojanoviću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, okrivljenom Draženu Miloviću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okrivljenom Filipu Zindoviću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okrivljenom Ivanu Nikoliću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, okrivljenom Tihomiru Adžiću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, okrivljenom Dejanu Kneževiću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela odavanje tajnih podataka, okrivljenom Milu Božoviću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okrivljenom Radoju Zvicer izvršenje tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 2 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenom Darku Kneževiću izvršenje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja i okrivljenom Ivanu Mijatoviću izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, iz čl. 300 st. 1 u vezi čl.23 st.2. Nakon uvida i razmatranja cjelokupnih spisa predmeta, sud je našao da treba vratiti optužnicu.

„Nije navedeno ko je taj koji je novcem stečenim kriminalom probao da utiče da glasači na izborima 2020. godine ne ostvare biračko pravo“

“Prvenstveno u uvodnom dijelu a što se tiče ličnih podataka okrivljenog Milete Ojdanića navedeno je da je bivši policijski službenik što je suprotno odredbama člana 100 i člana 292 ZKP koji tačno taksativno navodi koje podatke treba da sadrži optužnica a što se tiče ličnih podataka okrivljenih lica pa je u ovod dijelu neophodno izvršiti ispravku optužnice. Nadalje, u optužnici se navodi a za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Crne Gore da su organizatori okrivljeni Ljubo Milović i Mileta Ojdanić stvorili i organizovali kriminalnu organizaciju između ostalog kako bi uticali preko pripadnika kriminalne organizacije i na postavljanje njima bliskih lica na rukovodeća mjesta u Upravi policije CG radi dobijanja podataka označenih stepenom tajnosti i drugih važnih podataka, da novcem stečenim kriminalnom djelatnošću na parlamentarnim izborima u avgustu 2020. godine u CG utiču da glasači ne ostvare svoje biračko pravo, ne konretizujući tačno i precizno ko je od imenovanih okrivljenih i na koga uticao, ko je od lica bliskih okrivljenima Miloviću i Ojdaniću i da li je uopšte i kada postavljen na ta rukovodeća mjesta u Upravi policije CG i na koje glasače su isti konkretno uticali i koji to glasači nijesu ostvarili svoje biračko pravo, jer je ovako samo paušalno navođenje tih podataka bez bliže konkretizacije, za ovaj sud potpuno nejasno i neprecizno, bez navođenja dokaza ili konkretizacije prepiske iz „SKY ECC komunikacije iz kojih prednje proizilazi.

„Milo Božović nije bio poslanik 2019. godine, nije precizirano koje je informacije odavao sa Odbora za bezbjednost“

„Dalje, u predmetnoj optužnici se navodi da je okrivljeni Milo Božović, kao pripadnik kriminalne organizacije, koja je stvorena i organizovana 2019. godine imao zadatak da kao poslanik u Skupšini CG i član Odbora za bezbednost i odbranu Skupštine CG (ne navodeći kada je postao poslanik u Skupšini CG i član Odbora za bezbednosti odbranu Skupštine CG i da li je to bio u periodu kada je postao pripadnik kriminalne organizacije, a to je 2019. godina) prikuplja informacije i koristi ih za potrebe kriminalne organizacije, ne navodeći konkretne dokaze, ni sadržaj komunikacija ostvarenih preko SKY ECC aplikacije iz koji to proizilazi, kao ni kojim konkretno informacijama je okrivljeni Milo Božović, kao poslanik u Skupšini CG i član Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine CG, imao pristup i koje je to informacije isti odavao kao poslanik u Skupšini CG i član Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine CG kriminalnoj organizaciji, što optužnicu u tom dijelu čini nejasnom i nepreciznom.

„Osim toga, u činjeničnom opisu i obrazloženju predmetne optužnice, treba konkretizovati na osnovu kojih dokaza se utvrđuje da su okrivljeni kojima se stavlja na teret optužnicom radnja mučenja lica koji su pripadnici suprostavljenih kriminalnih organizacija, na koji način su ih mučili, kada i gdje i koga su tačno mučili, kao i koje su to podatke okrivljeni Ivan Stamatović, Nebojiša Bugarin, Petar Lazović, Marko Novakovič, Milan Popović i Goran Stojanović, kao policijski službenici, odavali kriminalnoj organizaciji, konkretizovati tekstualne i glasovne poruke i fotografije i druge dokaze iz kojih, po stavu optužbe, proizilazi da postoji osnovana sumnja da su imenovani okrivljeni to učinili.

„U svojoj optužnici u konkretnom slučaju SDT navodi da su okrivljeni Ljubo Milović, Mileta Ojdanić, Filip Zindović, Petar Lazović, Vladimir Bajčeta, Nebojiša Bugarin, Milan Popović, Božidar Jabučanin, Ivan Stamatović, Radoje Zvicer, Milo Božović i Marko Novaković, u cilju realizacije kriminalnog plana i to po stavom 1. optužnice, osnovano sumnjivi za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, opisujući za svakog okrivljenog pojedinačne radnje koje su preduzeli, ali pri tom uopšte uticali i koji to glasači nijesu ostvarili svoje biračko pravo, jer je ovako samo paušalno navođenje tih podataka bez bliže konkretizacije, za ovaj sud potpuno nejasno i neprecizno, bez navođenja dokaza ili konkretizacije prepiske iz SKY ECC komunikacije iz kojih prednje proizilazi.

„Osim toga, u činjeničnom opisu i obrazloženju predmetne optužnice, treba konkretizovati na osnovu kojih dokaza se utvrđuje da su okrivljeni kojima se stavlja na teret optužnicom radnja mučenja lica koji su pripadnici suprostavljenih kriminalnih organizacija, na koji način su ih mučili, kada i gdje i koga su tačno mučili, kao i koje su to podatke okrivljeni Ivan Stamatović, Nebojiša Bugarin, Petar Lazović, Marko Novaković, Milan Popović I Goran Stojanović, kao policijski službenici, odavali kriminalnoj organizaciji, konkretizovati tekstualne i glasovne poruke i fotografije druge dokaze iz kojih, po stavu optužbe, proizilazi da postoji osnovana sumnja da su imenovani okrivljeni to učinili.

„U svojoj optužnici u konkretnom slučaju SDT navodi da su okrivljeni Ljubo Milović, Mileta Ojdanić, Filip Zindović, Petar Lazović, Vladimir Bajčeta, Nebojiša Bugarin, Milan Popović, Božidar Jabučanin, Ivan Stamatović, Radoje Zvicer, Milo Božović i Marko Novaković, u cilju realizacije kriminalnog plana i to po stavom 1. optužnice od 1-1 do 1-12 činjeničnog opisa, osnovano sumnjivi za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 1 st.4 u vezi čl.23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, opisujući za svakog okrivljenog pojedinačne radnje koje su preduzeli, ali pri tom uopšte ne daje bližu analizu dokaza koji bi potkrijepili činjenične navode iz tog dijela činjeničnog opisa optužnice odnosno iz čega proizilazi osnovana sumnja da su prethodno imenovani okrivljeni izvršili krivična djela stavljena im na teret, jer SDT nije u svom obrazloženju optužnice naveo konkretne razloge o odlučnim činjenicama u pogledu postojanja osnovane sumnje na strani imenovanih okrivljenih, već samo navodi da isto proizilazi iz prepiske iz „SKY ECC komunikacije tih okrivljenih i NN lica.

„Naime, polazeći od činjeničnih opisa krivičnih djela, posebno onih iz člana 300 KZ CG, koja su po navodima predmetne optužnice navodno vršena u okviru kriminalnog plana, i obrazloženja optužnice u odnosu na ta krivična djela, uočava se da u obrazloženju nema nikakvog bližeg navođenja iz kojih to tačno komunikacija, ostvarenih preko SKY ECC aplikacije, proizilazi ono što se navodi u činjeničnom opisu, tačnije koje to konkretne komunikacije, između koga i od kada potvrđuju da su okrivljeni kojima se navedeno krivično djelo stavija na teret učestvovali u neovlašćenom prenosu radi prodaje opojne. droge kokain. Naprotiv, u tom dijelu predmetne optužnice SDT samo uopšteno navodi da su pojedini okrivljeni komunicirali u vezi sa predmetnom zaplijenom, iz čega izvodi zaključak da su okrivljeni neovlašćeno prenosili istu. Prvenstveno, za ovaj sud je nejasno iz čega konkretno proizilazi osnovana sumnja u pogledu činjenica koje su navedne u optužnici a odnose se na radnju prenošenja opojne droge kokain gdje zastupnik optužnice navodi tačne i precizne podatke o količini opojne droge kokain, načinu pakovanja iste, precizne udjele pojedinačno okrivljenih u vlasništvu opojne droge (kako je to opisano u optužnici za svaku stavku pojedinačno iz stava 1. optužnice od 1-1 do 1-12 činjeničnog opisa i svakog okrivljenog pojedinačno,) načinu prenošenja opojne droge, po čijim uputstvima su radila određena i NN lica kao ko je kome i kada predao opojnu drogu i da su upravo nepoznata lica postupala po naredbama. okrivljenih i da je opisana opojna droga vlasništvo okrivljenih kako se to po pojedinačnim stavkama optužnice stavlja na teret, jer osim što u dispozitivu predmetne optužnice nijesu navedene prepiske iz „SKY ECC komunikacije okrivljenih i NN lica iz kojih bi proizilazila osnovana sumnja u pogledu izvršenja tih radnji predmetnih krivičnih djela, već ni samo. obrazloženje optužnice isto ne sadrži.

„U predmetnoj optužnici ostaje nejasno iz kojih dokaza proizilazi osnovana sumnja kako je vršena raspodjela opojne droge i način na koji se to radilo, iz kojih konkretno dokaza proizilazi osnovana sumnja ko je i koliko tačno unio opojne droge u kojoj državi i u kojoj količini, za koga je unijeta i za koju cijenu je prodata i kojim licima. osim NN licima, iz kojih dokaza proizilazi da je to učinjeno za račun okrivljenih, jer SDT ne navodi tačnu SKY ECC komunikaciju o svim naprijed navedenim radnjama i o transportu novca stečenog od prodaje opojne droge kokain u vozilima sa posebno pripremljenim prostorima za skriveni prenos, odakle proizilazi osnovana sumnja ko je za koga od okrivljenih prenio opojnu drogu, u kojoj količini, ko je preuzeo i uzeo novac za istu, jer u optužnici nema preciznije analize ovih komunikacija, niti ima detaljnijeg osvrta. na sporne komunikaciju iz koje SDT crpi ovakav svoj zaključak, osim što uopšteno navodi da to sve proizilazi iz prepiske iz „SKY ECC komunikacije okrivljenih i NN lica.

„Dakle, u pogledu onoga što se u optužnici navodi, a u dijelu koji se tiče „SKY ECC“ komunikacije i šta proizilazi iz iste, ostaje nejasno za ovaj sud iz čega se konkretno u pogledu sadržine te komunikacije crpi osnovana sumnja u odnosu na pojedine okrivljene i pojedine radnje izvršenja krivičnih djela koje su istima stavljena na teret predmetnom optužnicom, jer sadržina te komunikacije nije navedena ni u dispozitivu, niti u obrazloženju optužnice, pa je od strane SDT-a neophodno izdvojiti sadržaj komunikacije iz „SKY ECC“ aplikacije i upodobiti je sa ostalim dokazima koje je to tužilaštvo predložilo u optužnici koji bi potkrijepili osnovanu sumnju u odnosu na okrivljene za svaku stavku optužnice i u odnosu na sve okrivljene iz optužnice pa i u odnosu na okrivljene kojima se stavljaju na teret razna krivična djela bliže opisana u optužnici”, navodi se između ostalog u obrazloženju rješenja kojim je vraćena optužnica.

(vijesti)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.