Mladen Mikijelj

Venecijanska komisija: Disciplinske postupke mogu pokretati samo članovi Sudskog savjeta

0

Venecijanska komisija, tijelo stručnjaka za ustavno pravo Savjeta Evrope, objavila je danas novo hitno naknadno mišljenje na revidirani nacrt izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama u Crnoj Gori, kojim se između ostalog predlaže da disciplinske postupke pokreću samo članovi Sudskog savjeta.

U dokumentu piše da Venecijanska komisija pozdravlja napore Ministarstva pravde Crne Gore u jačanju vladavine prava i nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa, kao i Nacrt zakona koji je izmijenjen kako bi se uskladio sa njihovim ranijim preporukama.

„Komisija takođe pohvaljuje usvajanje komunikacione strategije Sudskog savjeta i sudova za period 2024-2026. sa ciljem povećanja transparentnosti pravosuđa i povećanja povjerenja javnosti u njega. Ohrabruju se crnogorske vlasti da se oslanjaju na dosadašnji napredak i da nastave sa radom, uključujući javne konsultacije u pripremnom zakonodavnom radu i uključivanje svih nacionalnih aktera, održavajući konstruktivan dijalog sa Venecijanskom komisijom“, navodi se u dokumentu, prenosi RTCG.

Venecijanska komisija je pohvalila izmjene i dopune nacrta zakona.

Komisija posebno napominje da je ispoštovan niz preporuka kao što su uvođenje nespojivosti sudskog članstva u Sudskom savjetu samo za lica koja su visoki funkcioneri političke stranke; uvođenje pravila da se vršioci dužnosti predsjednika sudova imenuju pod određenim uslovima (uz napomenu da je potrebno preformulisati nacrt odredbe kako bi se razjasnio jedan od ovih uslova); uvođenje novih odredbi koje se odnose na ocjenjivanje sudija Vrhovnog suda.

„Jasno razgraničenje „najtežeg disciplinskog prekršaja” koje ga razdvaja od profesionalne evaluacije; ograničenje prinudnog premještaja sudija zbog restrukturiranja suda samo na sudove iste nadležnosti i instance (uz napomenu da bi naknade predviđene u slučajevima dobrovoljnog premještaja sudija trebalo da se primjenjuju i na slučajeve prinudnog premještaja sudija“, navodi se u mišljenju Venecijanske komisije.

Govoreći o preporukama koje nijesu ispoštovane, Komisija ukazuje na to da treba zakonskim aktima da se regulišu prihodi i druga prava sudija iz radnog odnosa, kako to preduzimaju organi.

„Treba jasno uvesti nespojivost članstva istaknutih pravnika u Sudskom savjetu samo za lica koja su visoki funkcioneri političke stranke, izabrati postavljanje niske granice od 30 odsto poništenih odluka u predstojećem novom Pravilniku za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova, koje su vlasti preuzele da pripreme, opredijelivši se za fleksibilniji pristup. Treba uvesti da Komisija za etički kodeks može samo da „obavijesti” Sudski savjet o potencijalnoj disciplinskoj odgovornosti sudije“, navodi se u dokumentu.

Treba izmijeniti nacrt zakona tako da članovi Sudskog savjeta koji su sudije mogu biti razriješeni samo za teže i najteže disciplinske prekršaje.

„Predvidjeti da disciplinski postupak mogu pokrenuti samo članovi Sudskog savjeta. U slučajevima kada Komisija za etički kodeks obavijesti Sudski savjet o eventualnom disciplinskom prestupu sudije, predsjednik Komisije, kao član Sudskog savjeta, ne treba da učestvuje u disciplinskom postupku. Takođe, treba da se obezbijedi da član Sudskog savjeta koji podnese disciplinski predlog bude apsolutno isključen iz odlučivanja o njemu“, navodi se u ovom mišljenju.

Komisija podstiče vlasti u Crnoj Gori da preduzmu mjere kako bi se olakšao pristup pravosuđu mladim stručnjacima koji dolaze iz svih djelova zemlje, posebno onima koji nemaju dovoljno finansijskih sredstava da žive u Podgorici tokom obaveznog perioda početne obuke.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.