Utvrđen Predlog zakona o sprečavanju pranja novca: Obveznik da provjeri da li mu je klijent politički eksponiran

0

Vlada Crne Gore je na današnjoj telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova utvrdila Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Predlogom zakona predviđeno je da se mjere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma sprovode prije, prilikom i nakon završetka svih poslova primanja, ulaganja, konverzije, čuvanja ili drugog raspolaganja novcem ili drugom imovinom, odnosno transakcija.

Shodno članu 54 Predloga zakona, obveznik je dužan da prije zasnivanja poslovnog odnosa sa klijentom provjeri u registru iz člana 55 ovog zakona da li je klijent, njegov zakonski zastupnik, ovlašćeno lice ili stvarni vlasnik klijenta politički eksponirano lice.

– Registar politički eksponiranih lica je elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju podaci o politički eksponiranim licima. Neposredan elektronski pristup podacima iz Registra politički eksponiranih lica imaju finansijsko-obavještajna jedinica, obveznici i nadzorni organi iz člana 131 stav 1 ovog zakona. Obveznici imaju pristup isključivo podacima o trenutno aktivnim politički eksponiranim licima. Registar politički eksponiranih lica vodi i održava Agencija za sprječavanje korupcije. Način vođenja i sadržaj registra politički eksponiranih lica utvrđuje Agencija za sprječavanje korupcije, navodi se u članu 55.

Predlogom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisani su slučajevi u kojima se sprovode mjere poznavanja i praćenja poslovanja klijenta. Tako je, članom 18, propisano da je mjere poznavanja i praćenja poslovanja klijenta obveznik dužan da sprovodi prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentom, te prilikom vršenja povremenih transakcija u iznosu od 15.000 evra ili više, bez obzira na to da li se radi o jednoj ili više povezanih transakcija, prilikom svake povremene transakcije koja, u smislu čl. 35 do 38 ovog zakona, predstavlja prenos novčanih sredstava u iznosu od 1.000 evra ili više, te kad postoji sumnja u tačnost ili vjerodostojnost pribavljenih podataka o identitetu klijenta ili stvarnog vlasnika klijenta.

– Mjere poznavanja i praćenja poslovanja klijenta obveznik je dužan da sprovodi kad u vezi transakcije, klijenta, sredstava ili imovine postoje razlozi za sumnju ili osnovi sumnje da imovina potiče iz kriminalne djelatnosti ili se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, propisano je članom 18.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.