Mladen Mikijelj

Usvojen Šaranovićev zahtjev: Konačno se može raspisati konkurs za direktora Uprave policije

0

Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila zahtjev ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića (Demokrate) za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), koje nije predviđeno kadrovskim planom.

Nakon usvajanja ovog zahtjeva trebalo bi da uslijedi raspisivanje konkursa za direktora Uprave policije.

Zahtjev je podnijet jer mjesto direktora Uprave policije nije bilo predviđeno kadrovskim planom, zbog čega je potrebna saglasnost izvršne vlasti.

„U Ministarstvu unutrašnjih poslova, dakle nastupila je organizaciona izmjena donošenjem novog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, što je jedan od glavnih opravdavajučih razloga za neophodnu popunu radnog mjesta direktor Uprave policije“, navodi se u dokumentu.

Na čelu Uprave policije trenutno se nalazi vršilac dužnosti, Aleksandar Radović. On je 13. marta izabran na tu poziciji, nakon maratonske sjednice Vlade koja je trajala preko 10 i po sati.Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović najavio je da će pred Vrhovnim sudom pokrenuti postupak vanrednog preispitivanja rješenja Upravnog suda, kojim je kao nedozvoljena odbijena njegova tužba protiv Vlade zbog njene odluke da imenuje Aleksandra Radovića za šefa policije.

On je, odgovarajući na pitanja “Vijesti” upućena na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao da će to učiniti koristeći Ustavom garantovano pravo. U najvišem pravnom aktu (član 20) piše da svako ima pravo na pravni lijek protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.

“Jasno je da ne možemo govoriti o vladavini prava ukoliko budemo imali kao aktivnu apsurdnu situaciju u kojoj kompletna pravnička javnost jednu odluku smatra nezakonitom, a da ona bude na pravnoj snazi, bez mogućnosti provjere njene zakonitosti… Smatram da je javni interes da se mora odgovoriti potrebi eleminisanja nezakonitih odluka iz pravnog sistema, što tvrdim da u ovom slučaju nije urađeno, jer sud nije ni razmatrao moju tužbu, već je stao na stanovište da ne mogu biti stranka u postupku, iako su moja prava kao jedinog zakonitog predlagača povrijeđena”, ocijenio je Šaranović.

Upravni sud saopštio je juče da je odbio Šaranovićevu tužbu kao nedozvoljenu, navodeći da se ministar u sporu pojavljuje kao tužilac, iako nije odlučivano o nekom njegovom pravu, niti je Vladinom odlukom povrijeđeno neko njegovo pravo ili pravni interes. Sud zbog toga nije ni ulazio u ocjenu osnovanosti Šaranovićeve tužbe

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.