Ustavni sud ukinuo odredbu GKU za oblast uprave i pravosuđa

0

Ustavni sud Crne Gore jednoglasno je ukinuo odredbu člana 31 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, po kojem je osnovna zarada zaposlenih mogla biti uvećana po osnovu naučnog zvanja samo članovima Sindikata uprave i pravosuđa.

Sud je utvrdio da ta odredba nije saglasna sa Ustavom i zakonom, a istog su mišljenja i u Vladi, u kojoj su smatrali da US treba da usvoji ovu inicijativu.

Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa prošle godine su zaključili predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore Nenad Rakočević i tadašnji ministar finansija u tehničkom mandatu Aleksandar Damjanović, prenosi „Dan“.

Članom 13 Granskog kolektivnog ugovora definisano je da se osnovna zarada zaposlenog uvećava po osnovu naučnog zvanja, i to: magistru nauka/masteru za 0,80 obračunske vrijednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu, ako je ovo naučno zvanje stečeno u skladu sa propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, doktoru nauka za 1,20 obračunske vrijednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu, kao i da se uvećanje zarade vrši po jednom osnovu naučnog zvanja.

Ukinutim članom 31 Granskog kolektivnog ugovora propisano je da se odredbe članova 13, 20, 23, 24 i 25 tog ugovora primjenjuju na organe državne i lokalne uprave, fondove, zavode, agencije, komisije, javne ustanove i institucije čija je sindikalna organizacija član Sindikata.

Inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog člana podnijela je i sudija Upravnog suda Medina Mušović, na čiju inicijativu je Vlada dala mišljenje na sjednici u četvrtak, uz zaključak da je opravdana i da ima osnova da je US usvoji. Sudija Mušović je u inicijativi navela da su odredbom člana 31 Granskog kolektivnog ugovora, iako za to nema adekvatnog opravdanja, zaposleni u pravosuđu onemogućeni da ostvare pravo na uvećanje zarade po osnovu stečenog zvanja (magistar/master/doktor nauka), cijeneći da je time povrijeđeno ne samo načelo jednakosti svih pred zakonom, već i načelo vladavine prava, koje podrazumijeva da je pravni sistem harmonična pravna cjelina i da je osnovni princip poštovanje načela ustavnosti i zakonitosti, prema kojem zakon mora biti u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis mora biti saglasan sa Ustavom i zakonom.

U mišljenju Ministarstva finansija na tu inicijativu navodi se da su saglasni da je odredbom člana 31 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa povrijeđeno načelo jednakosti prava svih pred zakonom i da je pomenutom odredbom narušen princip vladavine prava, koji propisuje da zakon i drugi propisi moraju biti u skladu sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima

– Takođe, član 31 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa sadrži odredbu koja je diskriminatorna u odnosu na zaposlene koji nisu članovi sindikata ili čiji sindikat nije član Sindikata koji je potpisnik ovog granskog kolektivnog ugovora, jer im onemogućava ostvarivanje prava na uvećanje zarade po osnovu naučnog zvanja, kao i rješavanje stambenih potreba pod povoljnijim uslovima. Imajući u vidu navedeno, smatramo da osporena odredba člana 31 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa nije saglasna sa Ustavom, te da su istom povrijeđena ustavna načela vladavine prava i zabrane neposredne ili posredne diskriminacije, iz čega proizilazi da ima osnova za prihvatanje predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporavane odredbe koju je Ustavnom sudu Crne Gore, u ime Upravnog suda Crne Gore, podnijela sudija Upravnog suda Medina Mušović – navodi se u mišljenju MF-a, koje potpisuje ministar Novica Vuković.

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević kazao je za „Dan“ da Ustavni sud u postupku rada na ovoj inicijativi nije tražio mišljenje od njihovog sindikata, zbog čega smatra da njihova odluka nije ustavna i zakonita. Rakočević ističe da bez obzira što su tražili izjašnjenje od Vlade, smatra da su se morali i njima obratiti, jer su drugi potpisinici tog dokumenta.

– Ništa od njih nismo dobili, a bili su u obavezi da traže naše izjašnjenje. To su posebne odredbe koje su se odnosile na određen broj zaposlenih čiji sindikati su kod nas. To sad znači da će da se odnosi na sve sindikate – rekao je Rakočević.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.