Uprava policije u prvom kvartalu postigla bolje rezultate u odnosu na isti period prošle godine

0

Uprava policije je u prvom kvartalu ove godine postigla bolje radne rezultate nego u istom periodu prošle godine i očekuje se da rezultati, posebno nakon primjene nove organizacije koja je utvrđena Pravilnikom, budu još efikasniji.

Na Kolegijumu koji je održao direktor Uprave policije Veselin Veljović razmatrani su rezultati rada Uprave policije za prvi kvartal 2019. godine, a konstatovano da su se usvajanjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, koji je Vlada usvojila početkom aprila, stvorili preduslovi za primjenu nove organizacije koja će doprinijeti efikasnijem izvršavanju zadataka, posebno u borbi protiv najtežih krivičnih djela.

Stanje bezbjednosti je stabilno i povoljno. Policijski službenici su registrovali manje prekršaja iz ove oblasti u odnosu na isti period prošle godine. Smanjen je broj smrtno stradalih lica u saobraćaju. Postignuti su bolji rezultati po svim linijama rada, a posebno iz oblasti suzbijanja kriminaliteta.

Obim kriminaliteta je, u prvih četiri mjeseca u poređenju sa istim periodom prošle godine, smanjen za 16,3%. Rezultati na rasvjetljavanju krivičnih djela po nepoznatom počiniocu su poboljšani i taj procenat iznosi 72,9%. Bilježi se manji broj krivičnih djela protiv života i tijela a policijski službenici su postigli bolje rezultate na rasvjetljavanju ovih krivičnih djela jer ih je rasvijetljeno 86,4%. Policija je rasvijetlila i teška krivična djela počinjena prethodnih godina, od kojih teško ubistvo izvršeno u maju 2018. godine, kao i teško ubistvo u pokušaju i ubistvo u pokušaju koji su izvršeni 2016. godine. U ovom periodu nisu registrovana krivična djela izvršena na štetu novinara ili njihove imovine.

Značajno je smanjen broj krivičnih djela protiv imovine, posebno razbojništava. Otrkiveno je više krivičnih djela koja se odnose na krijumčarenje ljudi, kao i krivičnih djela iz oblasti suzbijanja privrednog kriminaliteta. Od prioritetnih aktivnosti značajno je izdvojiti poboljšanje rezultata u oblasti suzbijanja korupcije jer je u ovom periodu otkriveno 36 koruptivnih krivičnih djela i podnijete su krivične prijave protiv 35 fizičkih i jednog pravnog lica, a rezultat koji je se posebno ističe je procesuiranje Specijlanom državnom tužilaštvu 25 lica zbog privrednog kriminala počinjenog na organizovan način kojim je nastala šteta po Budžet u iznosu od oko milion eura. Ostvaren je napredak i u oblasi finansijskih istraga i u ovom periodu policija je učestvovala u pokretanju duplo više istraga nego u uporednom periodu prošle godine.

Kolegijum će pratiti kontinuitet i dinamiku poslova i zadataka koje je prepoznao kao prioritetne i sa čim u vezi su dati konkretni zadaci rukovodiocima na njihovom sprovođenju.

Na Kolegijumu je zaključeno da će Uprava policije, snažnim i proaktivnim pristupom, u saradnji sa tužilaštvom a posebno SDT-om kao i drugim organima u bezbjednosnom sektoru, ali i putem međunarodne policijske saradnje, nastaviti realizaciju prioritetnih aktivnosti, a to su prije svega borba protiv organizovanog kriminala i drugih oblika kriminaliteta, unaprjeđenje i primjena savremenih metoda rada i djelovanja radi efikasnijeg obavljanja poslova i zadataka i ispunjavanje obaveza iz policijske nadležnosti na putu naše države u procesu EU integracija.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.