Mladen Mikijelj

UCG: Jedinstvene mogućnosti učenja u organizuji Ulysseus-a

0

Studenti i osoblje osam univerziteta članica evropske mreže univerziteta Ulysseus, čiji je član i Univerzitet Crne Gore (UCG), učestvovaće u više od 10 intenzivnih obuka koje podrazumijevaju nove, fleksibilnije formate mobilnosti koji spajaju fizičku mobilnost sa virtuelnim dijelom, počev od 6. maja do 30. avgusta, saopštili su iz UCG.

Evropska mreža univerziteta Ulysseus najavljuje listu od 13 kombinovanih intenzivnih programa,) koji će se održati tokom sljedećih nekoliko mjeseci. Programi obećavaju da će privući učesnike iz različitih sredina, uključujući osoblje, profesore i studente, nudeći jedinstvene mogućnosti učenja i podstičući interdisciplinarnu saradnju.

Programi će pokriti širok raspon tema, pružajući učesnicima vrijedne uvide i praktične vještine. Od istraživanja etike i upravljanja energijom do poboljšanja međukulturalnih kompetencija i digitalnih inovacija, programi su osmišljeni da zadovolje različite interese i potrebe za profesionalnim razvojem.

Univerzitet u Sevilji

Prvi od kombinovanih intenzivnih programa počeo je ove sedmice u Sevilji, gdje Ulysseus tokom maja organizuje tri takva programa. Serija je započela Ulysseus sastankom o mobilnosti, od 6. do 10. maja, fokusiranim na upravljanje novim međuinstitucionalnim sporazumima (IIAs) i drugim načinima povećanja fizičke mobilnosti unutar Alijanse. Zatim, od 13. do 17. maja, program Navigating on Ethics istražuje etička pitanja u različitim oblastima kao što su biomedicina, robotika i održivost. Za zaključak programa u Sevilji, program za studente Energy: Generation, Storage and Management, od 20. do 24. maja, razmatra teme poput proizvodnje energije, mikromreža i efekta inicijativa za održivost energetskog sektora.

Univerzitet Côte d’Azur

U Nici, Evropska mreža univerziteta Ulysseus predstavlja tri transformativna kombinovana intenzivna programa. Entre Camp Nice za studente, od 10. do 14. juna, nudi kolaborativni prostor za studente u kojem studenti mogu da se suoče s izazovima povezanima sa starenjem i dobrobiti. Od 17. do 21. juna, edukatori mogu unaprijediti svoje digitalne kompetencije u programu Digital Soft Skills for Educators, istražujući istovremeno prednosti i izazove digitalne transformacije u organizacijama. U istom periodu, program European Project Management za osoblje obučava  profesionalce ključnim vještinama za snalaženje u složenom spektru mogućnosti finansiranja iz EU-a.

Univerzitet u Đenovi

U Đenovi, kultura i turizam će preuzeti vodeće mjesto tokom s dva obogaćujuća kombinovana intenzivna programa za studente. Od 17. do 21. juna, program Digitalne inovacije za kulturnu baštinu osposobljava učesnike za efikasno upravljanje procesima digitalnih inovacija. Osim toga, od 15. do 19. jula, program Pristupačni turizam u zaštićenim područjima bavi se izazovima pristupačnosti u turizmu, promovišući inkluzivna rješenja za lica sa ograničenjima u pristupu turistički uslugama.

Tehnički univerzitet u Košicama

U Košicama, Evropska mreža univerziteta Ulysseus poziva doktorande i mlade naučnike da istraže urbanu dinamiku i inovativne metode na BIP-u Istraživanje X-faktora grada, od 8. do 12. jula. Ovaj program nudi jedinstvenu priliku da se pronikne u faktore koji pokreću dobrobit gradova, uz ključna predavanja renomiranih akademika.

Univerzitet primijenjenih nauka Haaga-Helia

I konačno, putujući na sjever, u Helsinki, Evropska mreža univerziteta Ulysseus nudi dva atraktivna programa. Od 20. do 24. maja, program Istražite kulture i unaprijedite vještine u poslovnom preseljenju uroniće studente u interkulturalnu komunikaciju i rješavanje problema, što će kulminirati studijama slučaja stvarnog preseljenja. Sljedeći, ljetnji kamp za višejezičnost i međukulturalne kompetencije za profesore i osoblje, od 3. do 7. juna, obećava duboko kulturološko povezivanje kroz tandemske sesije učenja jezika i intenzivne radionice.

O Ulysseus-u

Ovi transformativni kombinovani intenzivni programi (KIP) samo su početak stalne predanosti obogaćivanju obrazovnih iskustava na partnerskim institucijama evropske mreže Univerziteta Ulysseus. Kako se približava akademska 2024/2025., studenti, akademici i osoblje mogu očekivati raznolik niz sličnih aktivnosti i programa koji se nude na partnerskim univerzitetima. Od Sevilje do Košica, Helsinkija do Đenove, Nice do Insbruka i nedavno pridruženih članova, Münstera i Crne Gore, ove inicijative za saradnju nastaviće da podstiču interdisciplinarno učenje, kulturnu razmjenu i inovativno razmišljanje tokom akademske godine i izvan nje.

Vizija Ulysseus alijanse za 2030. je da razvije Evropski univerzitet izuzetnosti, međunarodno privlačan, otvoren prema svijetu, usmjeren na ljude i preduzetništvo, za građane budućnosti. Naša ambicija je da na taj način doprinesemo oblikovanju Evropskog prostora visokog obrazovanja i istraživanja, i time budućnosti Evrope.

Ulysseus je jedan od 50 Evropskih univerziteta koje je Evropska komisija odabrala za univerzitete budućnosti. Vodi ga Univerzitet u Sevilji zajedno sa sedam drugih univerziteta u Evropi (Univerzitet u Đenovi, Italija; Université Côte d’Azur, Francuska; Tehnički univerzitet u Košicama, Slovačka; MCI | The Entrepreneurial School® , Austrija; Univerzitet primijenjenih nauka Haaga-Helia, Finska; Univerzitet u Münsteru, Njemačka; i Univerzitet Crne Gore, Crna Gora), projekat će omogućiti studentima, istraživačima i diplomcima slobodno kretanje između univerziteta, obavljanje prakse u kompanijama i pokretanje istraživačkih projekata visokog učinka.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.