U Institutu za onkologiju puštena u rad Centralna priprema citostatika

0

U Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) zvanično je puštena u rad Centralna priprema citostatika, koja će omogućiti bezbjednu i kontrolisanu pripremu specifične onkološke terapije prema EU standardima, kao i očuvanje životne sredine.

“Centralna priprema citostatika je projekat od nacionalnog značaja koji će omogućiti bezbjedniju i precizniji primjenu onkološke terapije pacijenatima, smanjiti mogućnost greške prilikom aplikacije same terapije, ali ono što je takođe veoma važno jeste da će omogućiti adekvatno praćenje troškova primjene same citostatske terapije te procjene da će u prvih godinu dana primjene ovog sistema biti ušteda u pogledu smanjenja potrošnje onkološke terapije za oko 15 do 20 odsto”, rekao je na otvaranju ministar zdravlja dr Vojislav Šimun, dodajući da je ovaj segment Instituta za onkologiju od izuzetnog je značaja i za razvoj Centra za medikalnu onkologiju.

Ministar očekuje da će implementacijom ovog projekta, čija, vrijednost sa adaptacijom prostora, iznosi oko milion eura, biti bolja organizacija rada u službi, ali i da će se smanjiti gužve ispred onkoloških ambulanti, s obzirom da će pacijenti imati priliku da u predefinisanim terminima dolaze po odgovarajuću terapiju.

“Imajući na umu da je pored ovog projekta, u proceduri nabavka i najsavremenije opereme za zračnu terapiju, odnosno linearni akcelerator, u vrijednosti preko tri miliona eura, koji će biti dostupan za manje od godinu dana, sve ove aktivnosti upravo pozicioniraju Institut za onkologiju KCCG među opremljenijim i modernijim onkološkim centrima ne samo u regionu, već i u evropskim okvirima”, istakao je ministar Šimun.

Zahvaljujući se zaposlenima KCCG koji su učestvovali u realizaciji ovog tehnološki izuzetno zahtjevnog projekta, direktor najveće zdravstvene ustanove, dr Aleksandar Radović, je kazao da ovo predstavlja jedan veliki napredak za zdravstvo Crne Gore, za jednu posebno osjetljivu kategoriju kao što su onkološki pacijenti.

Dr Radović je posebo istakao medicinsko osoblje onkologije i hematologije, koji su učestvovali u samom projektu, dobivši najvišu moguću ocjenu od strane edukatora i dodao da je medicinsko osoblje prošlo edukaciju i da su počeli samostalno da pripremaju centralne citostatike.

“Primjenom Centralne pripreme citostatika smanjiće se vrijeme čekanja i svi će dobiti personalizovanu terapiju koja će značajno povećati i uspjeh njihovog liječenja. Takođe, značajno će se povećati bezbijednost našeg osoblja koje radi na pripremi citostatika”, rekao je dr Radović.

Institut za onkologiju KCCG, kako je kazao, postaje jedan savremeni i moderno opremljen centar ravan svim evropskim institutima.

Dr Radović je posebo istakao medicinsko osoblje onkologije i hematologije, koji su učestvovali u samom projektu, dobivši najvišu moguću ocjenu od strane edukatora i dodao da je medicinsko osoblje prošlo edukaciju i da su počeli samostalno da pripremaju centralne citostatike.

“Primjenom Centralne pripreme citostatika smanjiće se vrijeme čekanja i svi će dobiti personalizovanu terapiju koja će značajno povećati i uspjeh njihovog liječenja. Takođe, značajno će se povećati bezbijednost našeg osoblja koje radi na pripremi citostatika”, rekao je dr Radović.

Institut za onkologiju KCCG, kako je kazao, postaje jedan savremeni i moderno opremljen centar ravan svim evropskim institutima.

“Naglasio bih, takođe, da je u toku i edukacija našeg kadra za implementaciju, odnosno ugradnju hemoportova, koji će omogućiti i adekvatnu aplikaciju hemioterapije i značajno poboljšati kvalitet liječenja pacijenata”, kazao je dr Radović.

Direktorica Instituta za onkologiju KCCG, dr Sanja Lekić, kazala je da je ovo za crnogorsku onkologiju veliki dan i zahvalila se medicinskom osoblju Instituta za onkologiju na strpljenju i podršci, kao i direktoru medikalne onkologije dr Nikoli Milaševiću, koji je inicirao uvođenje Centralne pripreme citoststika.

“Sa medicinskog aspekta za nas zaposlene u Institutu za onkologiju ovaj projekat znači da ćemo u budućnosti moći da planiramo naše pacijente mnogo bolje i mnogo jednostavnije nego što smo to do sada radili.

Sam projekat se sastojao iz dva dijela, jedan dio koji se odnosio na nabavku izolatora, to su savremene komore za pripremu citostatika. Ovim projektom smo dobili dvije savremene komore sa tri radna mjesta, dva radna mjesta za pripremu hemioterapije i jedno radno mjesto za pripremu imuno terapije i biološke terapije i ono što je takođe za nas ljekare posebno važno dobili smo jedan savremeni softverski sistem, KATO sistem, koji nam omogućava unaprijed planiranje protokola za naše pacijente i omogućava nam bolje praćenje samih terapijskih opcija za naše pacijente”, kazala je dr Lekić.

Dr Lekić nagovijestila je da će sve ovo u skorijoj budućnosti omogućiti jedan cilj kojem streme unazad nekoliko godina, a to je decentralizacija onkološke službe. To bi značilo osnivanje dva onkološka dispanzera/centra na sjeveru i jugu Crne Gore kako bi omogućili pacijentima da što bliže mjestu stanovanja primaju svoje terapije s obzirom da je KCCG, uz Specijalnu bolnicu “Brezovik”, jedina onkološka služba u Crnoj Gori

“Sa druge strane, ovaj projekat nam je omogućio da zajedno sa našim kolegama hematolozima sa Interne klinike i tom segment pacijenata odnosno hematološko-onkološkim pacijentima takođe ponudimo jednu bolje planiranu i savremeniji način pripreme terapije”, zaključila je dr Lekić.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.