Mladen Mikijelj

Transformacija Fonda PIO koja bi mogla da oteža penzionerske dane u Crnoj Gori

0

Vlada Crne Gore je najavila planove za ukidanje doprinosa u Fondu PIO, što predstavlja značajan zaokret u načinu finansiranja penzijskog sistema. Dok ova mjera može imati određene kratkoročne pozitivne efekte, poput povećanja neto primanja zaposlenih i potencijalnog povećanja potrošnje, postoje i značajne negativne strane koje je važno razmotriti.

Prvo, ukidanje doprinosa moglo bi ozbiljno ugroziti dugoročnu održivost penzijskog sistema. Doprinosi u Fondu PIO predstavljaju ključni izvor financiranja za isplatu trenutnih i budućih penzija. Bez ovih sredstava, država bi se mogla suočiti s poteškoćama u isplati adekvatnih penzija, što bi moglo dovesti do povećanja siromaštva među starijom populacijom.

Drugo, iako bi ukidanje doprinosa moglo prividno povećati raspoloživi dohodak zaposlenih, to bi moglo imati inflatorne posljedice. Povećanje neto dohotka bez odgovarajućeg rasta produktivnosti može dovesti do povećanja cijena, što bi na kraju moglo erodirati stvarnu kupovnu moć stanovništva.

Treće, ovakve mjere mogu potkopati povjerenje u penzijski sistem, što bi moglo rezultirati smanjenjem motivacije za legalno zapošljavanje. Ako zaposleni ne vide direktne koristi od doprinosa koje plaćaju, mogu biti skloniji prihvatiti rad na crno ili izbjegavanje plaćanja poreza, što dodatno slabi financijsku stabilnost države.

Četvrto, vlada će morati naći alternativne izvore finansiranja kako bi nadoknadila izostanak sredstava od doprinosa. Ovo bi moglo uključivati povećanje drugih vrsta poreza ili zaduživanje, što može imati svoje negativne ekonomske i socijalne posljedice.

U svjetlu ovih činjenica, dok plan ukidanja doprinosa u Fond PIO može izgledati privlačno kao način povećanja neto dohotka zaposlenih, važno je razmotriti dugoročne implikacije i potencijalne negativne posljedice koje bi takva mjera mogla izazvati. Temeljit razgovor i analiza mogli bi pomoći u iznalaženju uravnoteženijih rješenja koja podržavaju održivost penzijskog sistema dok istovremeno pružaju adekvatnu podršku i poticaje za zaposlene.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.