Svjedok potvrdio hijerarhiju i komandnu strukturu u OVK na suđenju Tačiju

0

U nastavku svjedočenja na suđenju Hašimu Tačiju i njegovim saradnicima, bivši starješina tzv. OVK Kurteš Fondaj potvrdio je navod optužnice da je glavni štab donosio ključne odluke u toj jedinici.

Izjavio je da je 123. brigada OVK kod Suve Reke, u kojoj je on bio, 1998. godine imala redovnu komunikaciju sa GŠ OVK i njegovim tadašnjim načelnikom Bisljimom Zirapijem. U oktobru te godine 1998, Tači mu je, kako kazao, prenio naređenje glavnog štaba kojim je postavljen za komandanta 123. brigade. On je Fondaju dao i ovlašćenje da podređene starješine u brigadi bira sam, bez odobrenja glavnog štaba.

Svjedok je dodao da mu je Tači, tokom susreta, prenio da mu je zadatak da konsoliduje 123. brigadu OVK, koja je bila u rasulu nakon ofanzive srpskih snaga. Rekao je i da je u decembru 1998, postavljen za načelnika štaba u operativnoj zoni Paštrik.

Svjedok je potvrdio bitan navod optužnice da je u OVK postojala stroga hijerarhija i da je jedinicom, koju je naša država označila terorističkom, komandovao glavni štab. Podsjećamo, optuženi su negirali da je u OVK postojalo jasno ustrojstvo, niti glavna komanda, već da su jedinicu činili dobrovoljci koji su se borili bez naređenja štaba.

Tužilac Met Holing je svjedoku predočio jedno njegovo naređenje u kojem se pominju pravila i direktive GŠ OVK, a Fondaj je potvrdio autentičnost dokumenta, dodajući da je postojao jasan protokol za davanje naredbi.

Holing je pročitao i zapisnik sa zasjedanja glavnog štaba iz januara 1999, koji je nađen tokom pretresa kuće optuženog Jakupa Krasnićija, u kojem se citira Fondajeva izjava „Ne trebaju nam zmije, priznajem samo Zirapija”. Podsjećajući da je Tačijev nadimak bio Zmija, tužilac je pitao svedoka da li je tom izjavom dovodio u pitanje Tačijev autoritet u OVK. Svjedok je odgovorio da je ta izjava nečuvena.

Odgovarajući na pitanja odbrane o odnosima između OVK i snaga FARK (vojne formacije koja je podržavala Ibrahima Rugovu, političkog protivnika OVK), kao i da li je postojalo nepovjerenje prema karijernim oficima, svjedok je kazao da je njegova želja, koja se i ostvarila, bila da na Kosovu postoji jedna vojska i to je bila OVK i da je FARK stavljen pod njihovu komandu.

Odgovarajući na pitanja sudskog vijeća o kontaktima sa Hašimom Tačijem, svijedok je rekao da je imao dva ili tri sastanka. Na jednom od sastanaka prisustvovao je i Fatmir Limaj, a na drugom optuženi Redžep Selimi. Izjavio je da se ne sjeća kako je upoznao Tačija i da nije znao tačno koja su bila njegova zaduženja u OVK.

(Politika)

 

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.