Solar gradnja reagovala na tekst Bemax-ovih medija: U našoj firmi nisu mogući ni politički ni medijski uticaji!

0

EPCG Solar gradnja reagovala je na današnji tekst Bemax-ovih medija u kom su napali tu firmu.

Njihovo saopštenje prenosimo integralno.

Povodom neistinitih navoda koji su se pojavili na portalu Pobjeda, moramo odgovoriti istinom, koja se mnogima neće svidjeti kao takva. Upravo danas je tačno pola godine kako je izvršna direktorica Valerija Saveljić stupila na dužnost.

Dana 3. oktobra 2023 zatekla sam 550 zaposlenih a samo njih 50 sa ugovorom na neodređeno – rekla je Saveljić

Na osnovu Sanacionog plana koji je usvojen Juna 2023.godine potrebno je bilo racionalizovati broj zaposlenih, (za oko 30%) jer je zapošljavanje bilo neplansko, pa se došlo u situaciju da radnici koji su uredno izvršavali svoje obaveze nisu poznavali preko stotinu radnika koji nisu ni dolazili na posao – dodala je Saveljić

Po isteku njihovih ugovora, i na osnovu izvještaja komisije, rangirani su zaposleni i od 550 njima oko 400 je produžen ugovor. Ubrzo smo usvojili Sistematizaciju, koju smo bazirali na osnovu usvojenog Sanacionog plana i po prvi put urađenog Proizvodno- finansijskog plana, gđe smo na osnovu relavantnih ulaznih podataka iz Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa EPCG (majkom firmom) i usvojenim cijenovnikom usluga, uspjeli da izračunamo prihodovnu stranu, a na osnovu broja zaposlenih poslije usvojene Sistematizacije i rashodnu stranu( jer 85% ukupnih troškova čine troškovi radne snage), pri čemu smo došli do planiranog pozitivnog rezultata za ovu godinu. – istakla je Saveljić

Posebno, želimo da istaknemo, da smo nakon usvojene Sistematizacije, krenuli da rješavamo radni status zaposlenih koji daju najveći radni doprinos, jer upravo od njih i njihovog zaista profesionalnog i predanog rada nam zavisi sam opstanak firme, pa smo vodeći se isključivo interesom firme prekinuli sa dosadašnjom praksom, da politička pripadnost bude glavna ulaznica u radni odnos EPCG SG, jer nismo željeli da određeni politički faktori koriste ugovore na određeno kako bi od izbora do izbora vršili moguće ucjene. – navela je Saveljić

Danas u EPCG SG, poslije 6 mjeseci od kad je novi menadžment preuzeo i operativno i korporativno upravljanje, postignuto je mnogo, na zadovoljstvo zaposlenih, majke firme EPCG (jer ispunjavamo zadatke iz novog projekta 5000+, gđe krupnim koracima ugrađujemo zacrtanih 70MW snage novih solarnih elektrana),naših krajnjih korisnika kod kojih smo već ugradili fotonaponske sisteme. – dodala je Saveljić

Radi javnosti, i potpune transparentnosti, uz poštovanje Statuta i zakona, a i kako bi novinara Pobjede koji je napisao tekst pun netačnosti naučili osnovama funkcionisanja EPCG SOLAR Gradnje, zapošljavanje je pod ingerencijom Izvršnog direktora, a ne Predsjednika/predsjednice odbora direktora. – zaključila je Saveljić

Naša kompanija razumije nezadovoljstvo i određenih medijskih krugova kao i nezadovoljstvo političkih subjekata, jer određeni broj političkih partija želi da izvrši uticaj na našu kompaniju, a mi svakako nećemo dozvoliti da se preko ove mlade firme sprovode politički planovi.Za one koji ne znaju, a treba da nauče, izvršni direktor se bira na Javnom Konkursu, a ne na sjednicama GO političkih partija.

Sa bogatim CV sadašnje izvršne direktorice, javnost može biti upoznata u svakom trenutku.

O radu, disciplini na radu i rezultatima sadašnjeg menadžmenta, najbolju potvrdu će dati naši zaposleni i zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Na kraju da zaključimo:
Firma EPCG SG osnovana Septembra 2021.godine, a počela sa ugradnjom fotonsponskih sistema septembra 2022.godine.

Na predlog nove ID Valerije Saveljić, uz saglasnost tadašnjeg OD i predsjednika gosp. Alena Kalača, uvedena ne Eksterna revizija, koja je uradila pored finansijske revizije i reviziju poslovanja, od osnivanja do 30.09.2023.godine.

Mišljenje Eksternog revizora je bilo negativno, a akumulirani gubitak blizu 5 mil€.

U EPCG SG, sa novim menadžmentom na čelu, politika ne može odlučivati ko će dobijati rješenja za stalno, u firmi se niko ne smije diskriminisati ni na vjerskoj ni na nacionalnoj osnovi već ćemo se prepoznavati samo po radu i uspjesima.

Kao odgovorna kompanija poslujemo po zakonu, pa su samim tim naša vrata otvorena svim institucijama sistema, koji mogu provjeriti u svako doba naše poslovanje.

Dajemo rješenja na neodređeno najboljim zaposlenim, po usvojenoj sistematizaciji, a ne po partijskoj, vjerskoj ili nacionalnoj pripadnosti !

Pozivamo sve zainteresovane medije, koji iznova recikliraju stare natpise i stare priče, da dođu do naše kompanije i da zajedno odemo do krajnjih korisnika koji će sigurni smo imati mnogo toga lijepog da kažu o našoj kompaniji.

Jer EPCG SG je državna kompanija!

Kompanija svih građana Crne Gore, kompanija koja nema ni 1€ dugovanja prema državi, jer redovno uplaćujemo sve poreze i doprinose n plate kao i PDV, što ranije nije bio slučaj!

DODATAK, IZJAVE KLIJENATA, KAO I ZAPOSLENIH EPCG SG

Dobar dan gospođo Valerija.

Iskoristio bih ovu priliku da Vas informišem da su prošle sedmice, na mom objektu ugrađeni solarni paneli shodno podnijetom zahtjevu, preostalo je samo da električari “povežu” sistem. Pohvalio bih sve zaposlene sa kojima sam imao komunikaciju u realizaciji ovog projekta (nije veliki ali je sasvim dovoljan parametar odnosno reprezentativni uzorak za ocjenu načina funkcionisanja kompanije) – Olja Vujačić, Jovana Pešić, Milena Živković, monteri (grupa 0101). Poseban naglasak bih stavio na grupu montera koji su svoj posao odradili maksimalno profesionalno (stručni, vrijedni, organizovani, pedantni, kulturni). LJubazan i profesionalan odnos prema klijentu ne bi trebalo da bude ništa specijalno ali nažalost u današnje vrijeme jeste tako da sam naprosto prijatno šokiran odnosom vaših zaposlenih od samog starta. Ukoliko svi sektori kompanije i ostali zaposleni funkcionišu na način kao gore pomenuti, onda sam siguran da je pred kompanijom Solar-Gradnja, sa Vama na čelu, svijetla budućnost.
Uz sve pohvale za dosadašnje rezultate, u nadi da politička previranja neće uticati na Vas i da ćete nastaviti da vodite kompaniju Solar-Gradnja (jer ste očigledno prava osoba na pravom mjestu) želim Vam puno uspjeha u daljem radu.
Srdačan pozdrav.
Dejan G.

IZJAVA ZAPOSLENOG EPCG SG

Kao neko ko je zaposlen u firmi od njenog početka, moram istaći da je vidljiv veliki napredak od dolaska gospođe Saveljić na mjesto izvršne direktorice . Radnicima je po prvi put isplaćena zimnica, donesen je akt o sistematizaciji radnih mjesta i svi koji su svojim radom to zaslužili dobili su ugovore na neodređeno vrijeme. Sve ovo je stvorilo pozitivnu radnu atmosferu i uticalo na bolji učinak radnika. Konačno mi kao radnici imamo sigurnost i vidimo svoju budućnost u EPCG SOLAR GRADNJI.
Kao neko ko je zaposlen u firmi od njenog početka, moram istaći da je vidljiv veliki napredak od dolaska gospođe Saveljić na mjesto izvršne direktorice . Radnicima je po prvi put isplaćena zimnica, donesen je akt o sistematizaciji radnih mjesta i svi koji su svojim radom to zaslužili dobili su ugovore na neodređeno vrijeme. Sve ovo je stvorilo pozitivnu radnu atmosferu i uticalo na bolji učinak radnika. Konačno mi kao radnici imamo sigurnost i vidimo svoju budućnost u EPCG SOLAR GRADNJI.

 

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.