Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Glavnog grada: Osuđujemo protivpravno djelovanje Sindikata uprave i pravosuđa

0

„Taman kad nas je ohrabrila vijest da Crna Gora užurbano hrli ka Evropskoj uniji, željno isčekujući pozitivan IBAR u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava, poglavlje 23 i 24, iz Granskog Sindikata uprave i pravosuđa stigao je pravni nonsense, nečuveni antisindikalni i protivpravni zahtjev kakav praksa ne pamti – da se smanje zarade određenoj kategoriji zaposlenih, te da se, na njihov prijedlog, državne vlasti obračunaju sa svim neistomišljenicima svojstveno autokratskim društvima kakvo crnogorsko društvo odbija, barem deklarativno, da bude“, saopštili su nam iz Sindikalne organizacija organa lokalne uprave Glavnog grada

Kako su naveli, insprisan nedavnim istupanjem Sindikalne organizacije organa lokalne uprave Glavnog grada iz Sindikata uprave i pravosuđa, predsjednik Nenad Rakočević zahtijeva od Glavnog grada da se zaposlenima u Glavnom gradu smanji dodatak zagarantovan Granskim ugovorom,  suprotno članu 99 Zakona o radu, koji definiše jednakost zarada, bez obzira na sindikalnu i svaku drugu pripadnost.

„Napominjemo da je Sindikat uprave i pravosuđa zloupotrebio i svoja ovlašćenja u kolektivnom pregovaranju, pokušavajući nedozvoljenim radnjama i pritiscima da utiče na dobrovoljnost udruživanja, te da derogira odredbe ratifikovanih međunarodnih sporazuma, Ustava i Zakona o radu Crne Gore. Ovdje je upitno i kako je došlo do toga da Vlade Crne Gore  potpiše takav Granski kolektivni ugovor u suprotnosti sa članom 53 Ustava Crne Gore, članova 99, 182, 188 i 189 Zakona o radu Crne Gore, kao i velikog broja međunarodnih konvencija kojih je država Crna Gora članica (MOR Konvencija br. 87 i 98, Evropske socijalne povelje i Evropske konvencije o ljudskim pravima itd.)“, istakli su oni.

Takođe oni su naveli i to da su sujeta i lični interes predsjednika granskog sindikata derogirali zakonitost i temeljne vrijednosti sindikalizma – da je sindikat slobodan i nezavistan i da je težnja očuvanje integriteta sindikalnog djelovanja – govori u prilog i nastojanje da sabotira rad podgoričkog sindikata otvorenom i nečuvenom prijetnjom da će „razmrznuti“ rad drugih sindikata koje, po svemu sudeći, drži u „šteku“ za aktivaciju po potrebi i podobnosti.

„Da apsurd bude veći, Sindikat koji u nazivu predstavlja upravu i pravosuđe, nemalo bi mogao biti predmetom pravosudnih organa,  jer su odsustvo pravnog postupanja, integriteta i odgovornosti Sindikata uprave i pravosuđa bili i jedan od ključnih razloga zašto je naša Sindikalna organizacija odlučila da istupi iz istog“, rekli su oni i dodali da u cilju zaštite slobodnog sindikalnog udruživanja i zaštite prava radnika, Pravni savjet podgoričkog sindikata uputio je apel i upozorenje premijeru Milojku Spajiću, ministru finansija Novici Vukovići, OmbudsmanuI gradonačelnici Oliveri Injac sa odlučnošću da nastavimo da koristimo sve mehanizme koje zakonski imamo na raspolaganju.

„Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Glavnog grada najoštrije osuđuje protivpravno i antisindikalno djelovanje Sindikata uprave i pravosuđa i apeluje na nadležne institucije da zaštite osnovna prava radnika. Očekujemo brzu reakciju prije svega Vlade Crne Gore i Glavnog grada, te da preduzmu sve radnje u svojoj nadležnosti da spriječe diskriminaciju i dalje kršenje osnovnih prava i sloboda u Crnoj Gori ukoliko zaista imamo konsenzus oko evropske perspektive. Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Glavnog grada nastaviće da se bori protiv svih oblika nezakonitih radnji i prakse da se sindikalne organizacije i njihovi lideri koriste za uspostavljanje sistema kojim se upravlja iz centara moći koji se bave političkim i ličnim koristima podrivajući time temeljne  tekovine sindikalnog postojanja i udruživanja“, zaključuje se u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.