Šimun-Ersoj: U fokusu buduće saradnje MZ i agencija TIKA edukacija zdravstvenog kadra

0

Saradnja između Ministarstva zdravlja i Turske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA), koja je i do sada bila izuzetno uspješna i značajna za zdravstveni sistem u Crnoj Gori, u narednom periodu će se, kroz konkretne programe podrške, dodatno unapređivati i dograđivati, zajednički je zaključak sa sastanka ministra zdravlja dr Vojislava Šimuna sa Nihal Ersoj (Ersoy), koordinatorkom Agencije TIKA za Crnu Goru.

Ministar Šimun je zahvalio narodu Turske i Ageneciji TIKA na višestrukoj pomoći crnogorskom zdravstvenom sistemu, koja je rezultirala podizanjem nivoa kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga građanima Crne Gore. On je izrazio ubjeđenje da će se ovako kvalitetna i sadržajna saradnja nastaviti i intenzivirati i u narednom periodu.

Koordinatorka Agencije TIKA  je podsjetila da su od 2007. godine, od kada su prisutni u  Crnoj Gori, realizovali brojne projekte i aktivnosti, koje su u oblasti zdravstva bile usmjerene na unapređenje infrastrukture, nabavku medicinske opreme i edukaciju kadra.

Na današnjem sastanku, sagovornici su se saglasili da u narednom periodu, kada su zajedničke aktivnosti u oblasti zdravstva u pitanju, fokus bude na edukaciji i stručnom usavršavanju zdravstvenog kadra. U tom smislu, TIKA će omogućiti dolazak turskih ljekara u Crnu Goru, koji će edukovati naš medicinski kadar u raznim oblastima medicine, kao što su ginekologija, hirurgija, ortopedija, anesteziologija, kao i u oblastima javnog zdravlja, reagovanja u vanrednim situacijama,  upravljanja bolnicama i drugo. Pored toga, edukaciju će pratiti i obezbjeđivanje neophodne medicinske opreme za određene terapijske i dijagnostičke procedure.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.