Mladen Mikijelj

Sekretarijat za finansije i budžet Opštine Zeta: Od Glavnog grada potržujemo transfere u iznosu od 1.270.847,38 evra

0

Opština Zeta potražuje od Glavnog grada transfere u iznosu od 1.270.847,38 evra, saopšteno je iz Sekretarijata za finansije i budžet Opštine Zeta.

Kako je javnost već upoznata sa prošlogodišnjim (realizovanim) transferom od strane Glavnog grada na račun Opštine Zeta, u iznosu od 94.145,09 evra, uglavnom kroz negativnu i malicioznu kampanju od strane pojedinih odbornika iz Skupštine Glavnog grada, pojavila se opravdana potreba da se obrazlože sva potraživanja koja je Opština Zeta imala, i koja i dalje ima, od Glavnog grada, tvrde iz ovog sekretarijata.

Kako su podsjetili, prije skoro dvije godine Zeta je postala samostalna lokalna samouprava, na dobro poznati način i zbog čega.

– Upravo zbog toga što je Opština Zeta postala samostalna onako kako to ne treba da se radi, u proteklom periodu stvoreni su problemi u funkcionisanju novoformirane opštine. Političke partije koje su bile glavni krivci za to, sada su „najglasnije“ da osude realizaciju transfera od Glavnog grada ka Opštini Zeta, iako se ti transferi realizuju da bi se ispravile početničke greške koje su oni napravili, zbog pokušaja ostvarivanja političkih ciljeva – navode iz Sekretarijata za finansije i budžet Opštine Zeta.

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave definisano je da se opštine finansiraju iz sopstvenih prihoda, zakonom ustupljenih prihoda, Egalizacionog fonda i budžeta
države.

– U početnim mjesecima funkcionisanja Opština Zeta se finansirala samo iz budžeta države, dok su sopstveni i ustupljeni prihodi koji su se odnosili na Opštinu Zeta i dalje bili prihodi Glavnog grada, upravo iz razloga nepostojanja „pripremnog“ perioda za formiranje funkcionalnog opštinskog aparata. S tim u vezi, do kraja prošle (2023) godine uspostavljen je funkcionalan sistem finansija u Opštini Zeta, i sada se svi prihodi slivaju direktno u sopstveni budžet, ali je Glavni grad u prošloj godini ostvario dobar dio prihoda u ime Opštine Zeta.  Prihodi koji su predmet potraživanja su: prirez porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse, lokalne administrativne takse, godišnje naknade pri registraciji motornih vozila, porez na dohodak fizičkih lica, naknade za korišćenje voda i porez na promet nepokretnosti – navodi se u saopštenju i dodaje:

– Glavni grad je do sada realizovao transfere ka Opštini Zeta u ukupnom iznosu od 95.670,99 evra, i to za: prirez porezu (75.104,10 evra), lokalne komunalne takse (19.040,99 evra) i lokalne administrativne takse (1.525,90 evra) – saopšteno je iz Sekretarijata.

Ističu da je Opština Zeta na adresu Glavnog grada predala zahtjeve za transfer i ostalih prihoda koji su naplaćeni na račun Glavnog grada umjesto na račun Opštine Zeta, u ukupnom iznosu od 1.270.847,38 evra, i to za: godišnje naknade pri registraciji motornih vozila (122.938,04 evra), porez na dohodak fizičkih lica (1.042.989,18 evra), naknade za korišćenje voda (70.591,43 evra) i poreza na promet nepokretnosti (34.328,73 evra).

– Svi navedeni iznosi utvrđeni su u saradnji sa resornim državnim institucijama (MUP, Poreska uprava, Uprava za vode), kao i kroz saradnju Sekretarijata za finansije i budžet Opštine Zeta sa Upravom lokalnih javnih prihoda i Sekretarijatom za finansijske poslove i analizu budžeta Glavnog grada, i ne predstavljaju paušalne procjene, već stvarno realizovane prihode, što se može i provjeriti na osnovu podataka iz dostavljenih dopisa koji su u posjedu resornih organa Glavnog grada i Opštine Zeta. Možda ipak nekome smeta činjenica da je urađeno sve u koordinaciji sa državnim institucijama bez ikakve političke pozadine kada je u pitanju realizacija ovih aktivnosti, zato što do sada to nije bio slučaj, jer su se u proteklom periodu transferi Glavnog grada prema Opštini u okviru Glavnog grada – Golubovci realizovali na paušalnoj procjeni pojedinaca koji su bili na pozicijama odlučivanja, i bili su uglavnom predmet kritikovanja šire javnosti. Bez obzira na navode koji dolaze sa druge strane, u ovom slučaju je sve crno na bijelo, i ostaje da se dogovori dinamika nerealizovanih transfera između Glavnog grada i Opštine Zeta – zaključuje se u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.