SD: Jučerašnjim usvajanjem izmjena Poslovnika i formalno je dodatno degradirana uloga Parlamenta

0

Jučerašnjim usvajanjem izmjena Poslovnika Skupštine i formalno je dodatno degradirana uloga Parlamenta. Nastavilo se sa “gušenjem” kontrolnih mehanizama opozicije, odnosno dodatno se urušavaju do sada definisani poslovnički mehanizmi koje je koristila opozicija”, ističu u Socijaldemokratama.

Dosadašnje rješenje u Poslovniku koje je omogućavalo barem dva puta u toku redovnog zasijedanja prohodnost opozicione inicijative za organizovanjem kontrolnog saslušanja članova Vlade zamijenjeno je rješenjem parlamentarne većine da to pravo opozicija ima jednom u toku redovnog zasijedanja.

Naravno, navode iz SD-a, ostalo je da i o tom jednom zahtjevu opozicije opet skupštinski odbori u kojima većinu članova ima parlamentarna većina odlučuju glasanjem, što će nažalost rezultirati nastavljanjem antidemokratske prakse uspostavljene u ovom sazivu Parlamenta da se odbijaju gotovo svi zahtjevi opozicije.

Osim toga, većina je usvojila i rješenje koje predstavlja klasični pravni i demokratski nonsens a to je da se Poslovnikom štiti većina od većine na način da se garantuje prohodnost inicijative većine za održavanjem kontrolnih saslušanja u odborima gdje inače imaju većinu članova, ukazuju u SD-u.

Sve ovo, kako navode u SD-u, pokazuje da su sa jedne strane puna usta demokratije i evropskih vrijednosti konstituentima parlamentarne većine dok u praksi rade sve suprotno i urušavaju demokratske mehanizme koji su omogućavali određena prava opoziciji i komplikuju evropsku perspektivu našoj državi, jer je kontrolna uloga Parlamenta važna stavka na našem EU putu.

Osim toga, većina je odlučila da izmijeni Poslovnik kako bi potpredsjednik Parlamenta, koji po Poslovniku treba da predstavlja partije manje brojnih naroda, bio onaj koji njima odgovara a ne onaj koji ima podršku ostalih poslanika partija manje brojnih naroda, kakvo je bilo do sada rješenje u Poslovniku Skupštine. Nažalost, nisu prihvatili i kompromisno rješenje deblokirajućeg mehanizma u izboru potpredsjednika Parlamenta iz reda partija manje brojnih naroda koje su predložili poslanici SD-a, čime su samo još jednom potvrdili svoju demokratsku nezrelost i jasne namjere da obesmisle svaki dijalog sa opozicijom ”, zaključuju u SD-u.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.