Šaranović: Postižemo najviše međunarodne standarde kontrole i upravljanja malokalibarskim i lakim naoružanjem

0

Crna Gora ostaje na putu sistemske verifikacije i fizičkog uništavanja viškova i zaplijenjenog vatrenog oružja, municije i eksploziva. Nastavljamo da ulažemo u obrazovanje i povećanje operativnosti u cilju upravljanja zalihama, a sve u skladu sa međunarodnim standardima i dobrom praksom, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović otvarajući Regionalni koordinacioni sastanak – Mapa puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i pripadajućom municijom na Zapadnom Balkanu.

Ministar Šaranović je ukazao na važnost podizanja svijesti građana o značaju vraćanja i legalizacije oružja kao jednog od glavnih faktora u ovoj borbi. „Podsticanje građana da dobrovoljno predaju oružje promoviše kulturu sigurnosti i svijest o rizicima koje oružje može predstavljati u pogrešnim rukama. Na ovaj način dajemo direktan doprinos stvaranju društva u kojem se oružje koristi samo u skladu sa zakonom i u legitimne svrhe“, naglasio je Šaranović.

Kada je u pitanju suzbijanje i prevencija zloupotrebe vatrenog oružja u kontekstu nasilja u porodici i nasilja prema ženama, Šaranović je izrazio zadovoljstvo po pitanju integracije rodne perspektive u sve aspekte kontrole vatrenog oružja. U tom smislu, posebno je istakao značaj izrade Smjernica za policijske službenike za adekvatnu procjenu i odgovor na rizike od zloupotebe vatrenog oružja u nasilju u porodici, kao i Smjernica za integrisanje rodne perspektive u proces odobravanja Zahtjeva za nabavku oružja.

Kazao je i da Ministarstvo unutrašnjih poslova posvećeno radina potpunoj harmonizaciji nacionalnog zakonodavnog okvira sa standardima Evropske unije, te kontinuirano unapređuje institucionalne i kadrovske kapacitete, uz podršku stručnogtima Programa za razvoj Ujedinjenih nacija.

Šaranović je tokom konferencije zahvalio međunarodnim partnerima koji su prepoznali Crnu Goru kao kredibilnog i odgovornog partnera u realizaciji zajedničkih projekata i poduhvata od značaja u ovoj oblasti.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.