Resor Janka Odovića za BORBU: Zakon o legalizaciji u Skupštini na jesen!

0

Legalizacija objekata na teritoriji Crne Gore je uvijek aktuelna tema. Kontaktirali smo Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da bismo provjerili šta rade po tom pitanju i da saznamo dokle se stiglo sa pripremom Zakona o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata. Nismo dobili konkretne odgovore, ali smo dobili uvjerenje da se uveliko radi na pomenutom zakonu.

Kada bi Zakon o legalizaciji trebao da bude upućen Skupštini na razmatranje?

„Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uveliko radi na Nacrtu zakona o legalizaciji bespravnih objekata. Postoje određene zakonske procedure koje se moraju ispoštovati da bi nacrt nekog zakonskog rješenja postao predlog istog i koji bi, kao takav, bio upućen Vladi na razmatranje. Kada nacrt, nakon javne rasprave, postane predlog, tada se upućuje na mišljenje Sekretarijatu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija. Nakon toga, kada se pribave potrebna mišljenja, predlog zakona se razmatra na sjednici Vlade. Kada se predlog usvoji, upućuje se zakonodavnom organu, tj. Skupštini, na dalju proceduru. Ministarstvo je dostavilo predlog Vladi Crne Gore da u Program rada Vlade Crne Gore, ovaj zakon se utvrdi u trećem kvartalu ove godine.“

Kada očekujete usvajanje istog?

„Kako smo naveli u odgovoru na prethodno pitanje, Ministarstvo radi na izradi Nacrta Zakona o legalizaciji bespravnih objekata. Od trenutka kada se Zakon uputi Skupštini, tada sve zavisi od zakonodavne (parlamentarne) većine. Nadamo se da će predstavnici u zakonodavnom domu, imajući u vidu interes građana Crne Gore koji treba da legalizuju bespravne objekte, kao i interes same države, u naznačenom roku – trećem kvartalu usvojiti Zakon, kako bi se počelo sa primjenom istog. Naša očekivanja su da bi to moglo biti do kraja tekuće godine.“

Koliko novca će vlasnici kuća trebati da izdvoje za legalizaciju objekata, ako su ih izgradili na sopstvenom zemljištu i koriste ih za lično stanovanje, a ne rentiranje?

„Legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, shodno važećem Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata koji se odnosi na legalizaciju, sprovode jedinice lokalne samouprave. Troškovi legalizacije su različiti od opštine do opštine, i zavise od visine naknade za urbanu sanaciju, tako da je teško reći koliko iznose ili će iznositi troškovi legalizacije. Nije ista cijena legalizacije objekta na sjeveru i na jugu Crne Gore, ali treba naglasiti i da su cijene legalizacije u svim opštinama  50% manje za objekte osnovnog stanovanja. To rješenje će ostati i u novom Zakonu.“

Kada bi se moglo očekivati da Glavni grad donese procjenu za uzurpirano zemljište park šume Zagorič i Kakaricka gora, gdje su ljudi na divlje gradili objekte za stanovanje i rentiranje? Zna li se možda već sada koja će biti cijena po kvadratu za koju će vlasnici moći da otkupe sagrađene objekte? Ako se još uvijek ne zna cijena, kada se može očekivati ta odluka?

„Park šuma Zagorič i prisutnost nelegalnih objekata u tom području predstavljaju naslijeđene probleme na čijem rješavanju će Ministarstvo nastaviti aktivno da radi. Kao što je već istaknuto, proces legalizacije nelegalnih objekata sprovode nadležni organi lokalne uprave. Sa tim u vezi, sva pitanja koja se tiču otkupa zemljišta i legalizacije bespravnih objekata na navedenim lokacijama, kao i odluke koje treba donijeti su u nadležnosti Glavnog grada Podgorica.

Novi Zakon o legalizaciji bespravnih objekata će takođe obuhvatiti i ovo područje, pružajući sveobuhvatan okvir za rješavanje problema nelegalne gradnje.“

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.