Mladen Mikijelj

Reforma Fonda PIO ne smije biti pod velom tajne, plan Vlade i dalje neponat

0

Ni dvije sedmice nakon najave ministra finansija Novice Vukovića javnost nije dobila jasna pojašnjenja u vezi sa planiranom reformom penzionog sistema. Štaviše, najava o isplati kompletne bruto zarade zaposlenom, koja je izazvala najviše pažnje, uopšte nije pojašnjena.

Odnosno, nije pojašnjeno na koji način će biti uređena isplata bruto zarade zaposlenom i šta će on moći i morati da uradi sa njom. “Dan” je u vezi sa izjavom ministra u “Glasu Amerike” slao konkretna pitanja, ali nismo dobili konkretne odgovore.

“Reforma penzionog sistema koja se planira ne podrazumijeva ukidanje doprinosa, niti gašenje Fonda PIO, već njegovu transformaciju, koja će omogućiti da dobije suštinsku funkciju. To je proces koji traje, a svakako da, u fazi analize, sagledavamo modele koji bi bili najprihvatljiviji za Crnu Goru, odnosno model kojim bi i sadašnji i budući penzioneri bili u povoljnijoj poziciji. Ostala nagađanja koja su se mogla čuti u javnom diskursku prethodnih dana netačna su i neutemeljena, jer će se svi dalji neophodni koraci tek definisati Fiskalnom strategijom”, naveli su iz Ministarstva finansija (MF).

O svim narednim aktivnostima, u dijelu svojih nadležnosti, Ministarstvo finansija će pravovremeno informisati javnost, kao i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u čijoj je prevashodnoj nadležnost ova tema.

Dakle, nigdje nema pojašnjenja u vezi sa bruto platom, odnosno promjenom sadašnjeg modela, gdje doprinose u

On jestakao je da najava smanjenja doprinosa ili mogućnost isplate bruto plate zaposlenima nije dobra za korisnike penzija.

“Ovako koncipiran i vođen Fond PIO od strane njegovog rukovodstva, uz neka manja osavremenjavanja pomagalima za rad i popune potrebnih kadrova je najbolji garant da će penzije i ubuduće biti kao i do sada redovne i u punom iznosu. No, bilo kako bilo, reforme treba odraditi, a penzije su zarađene i niko nema pravo da ih dovodi u pitanje, a o modelu Fonda PIO treba dobro razmisliti i dogovoriti se, ali ne nikako u kuloarima i da to bude pod velom tajno, nego dijalogom, odgovorno i transparentno na osnovu svih parametara i činjenica”, poručio je Đukić.

Uprava Fonda nije konsultovana

“Dan” je pitao Fond PIO da li su konsultovani odnosno uključeni u najavljene reforme penzionog sistema, kao i da li nam oni mogu pojasniti model koji se koristi u Sjevernoj Makedoniji.

“Kako su dostavljena pitanja iz nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja, molimo Vas da se za odgovore obratite navedenom ministarstvu”, sve je što su nam iz Fonda odgovorili na ovu temu.

Prema našim informacijama, uprava Fonda nije konsultovana u vezi sa najavljenom reformom.

plaćuje poslodavac, kao ni pojašnjenja kako je penzioni sistem regulisan u Sjevernoj Makedoniji, na koju se ministar poziva.

Penzioner Ratko Đukić smatra da najavljena reforma Fonda PIO ne smije biti netransparentna i pod velom tajne.

“Svaka iole ozbiljna reforma u bilo kojoj oblasti, a naročito ova sa Fondom PIO, mora biti u najvećoj mjeri jasna i transparentna. Raditi nešto iza kulisa, ma od koga to bilo, opravdano bi navodilo na sumnju i laičku i stručnu javnost da se nešto sa tom penzionerskom institucijom želi uraditi mimo volje onih koji je koriste. Da se ne bi gatalo šta će biti i kako će biti sa Fondom PIO, potrebno je da se u samom startu uklone sve sumnje i dileme, uključujući i rad na toj reformi, sve one činioce koji su u direktnoj korelaciji sa Fondom PIO, počev od sindikata, rukovodstva Fonda, predstavnika poslodavaca, predstavnika penzionera, pa sve do predstavnika zaposlenih”, ocijenio je Đukić.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.