Mladen Mikijelj

Prošle su 32 godine od jezivog napada na Tuzlansku kolonu: Bošnjački teroristi brutalno pobili 59 osoba i ranili 78, likvidirane bacali na deponiju

0

Jezivi napad na jedinice Jugoslovenske narodne amije (JNA), koje su se sporazumno povlačile iz Tuzle, dogodio se 15. maja 1992. godine u režiji bošnjačkih terorista.

Tom prilikom poginulo je 59 pripadnika JNA i civila, dok je 78 ranjeno.

Prethodno je postignut dogovor predstavnika novoobrazovane SR Jugoslavije i muslimanskih vlasti u Sarajevu, kojim je predviđeno povlačenju JNA sa prostora Bosne i Hercegovine, što je trebalo da bude okončano 19. maja 1992. godine.

Kolona JNA povlačila se tog 15. maja 1992. godine iz kasarne „Husinska buna”, da bi ih muslimanski separatisti dočekali u zasjedi i napali sa svih strana.

Prilikom povlačenja iz Tuzle, u koloni se nalazilo približno 600 ljudi, vojnika JNA, njihovih pretpostavljenih, civilnih lica, sa oko 200 vozila.

Dogovor komandanta kasarne, pukovnika Mileta Dubajića, i vlastodržaca u Tuzli, podrazumjevao je izvlačenje vojske s početkom u 15 časova.

Međutim, Bošnjaci su paralelno pripremli podmuklu zasjedu, pa je evakuacija usaglašena za 19 časova.

Napad se dogodio nakon što je posljednja trećina kolone, koja se kretala od Skojevske ulice, prolazila raskrsnicu Brčanska Malta.

Raspoređeni snajperisti prvo su ubijali vozače, kako bi zaustavili i blokirali kolonu.

Vatra je otvorena iz okolnih zgrada, odnosno zaklona, kako streljačkim naoružanjem, tako i „zoljama” uz upotrebu zapaljivih sredstava.

Pucano je čak i sa zgrade bolnice, kako bi za eventualno uzvraćen napad optužili pripadnika JNA da su pucali na ljude koje se liječe (taj monstrouzni metod – napada iz bolnica – koristili su i tokom cijelog rata u BiH).

Duž ranije dogovorene rute za odlazak kolone JNA bile su postavljene mine, kao i prepreke, kako bi što više ljudi bilo likvidirano.

Prvi napad je trajao približno pola sata. Pošto je kolona blokirana, zapaljena i razbijena, uslijedilo je pojedinačno ubijanje ranjenih, odnosno preživjelih.

Tokom noći, kako bi zavarali tragove, bošnjački teroristi su tijela žrtava prebacivali na gradsku deponiju, zatim buldožerom zatrpavali.

Posebnu dimenziju tragediji u Tuzli tog 15. maja 1992. godine dala je činjenica da je prolazak kolone, uključujući i napad na nju, direktno prenosila lokalna televizija FS-3, javlja Tanjug.

Zarobljena su 44 pripadnika JNA, od kojih su petorica potom likvidirana, dok su ostali prošli „pakao“ zlostavljana.

Sudbina brojnih stradalih je do danas ostala nepoznata, a posmrtni ostaci nisu pronađeni.

I danas, ti isti bošnjački teroristi, uz pomoć mentora sa Zapada, pričaju da je nam njima izvšen genocid.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.