Mladen Mikijelj

Profesorica Milica Vuković Stamatović dobitnica godišnje nagrade Univerziteta Crne Gore

0

Prof. dr Milica Vuković Stamatović, vanredna profesorica na Filološkom fakultetu, primila je prestižnu godišnju nagradu Univerziteta Crne Gore za svoj izuzetan doprinos nauci i obrazovanju. Nagradu je uručio rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Vladimir Božović, na svečanoj sjednici Senata UCG. U pitanju je treća godišnja nagrada koju je prof. dr Vuković Stamatović na predlog Vijeća Filološkog fakulteta dobila od Univerziteta Crne Gore. Prethodne nagrade dobila je 2019. i 2021. godine.

Dr Milica Vuković Stamatović je naučnica koja se bavi istraživanjem diskursa, pragmatike i nastave jezika struke. Njen doprinos oblasti lingvistike i primenjene lingvistike istaknut je kroz objavljivanje radova u prestižnim naučnim časopisima koji su indeksirani u bazama SSCI i A&HCI – profesorka Vuković Stamatović autorka je i koautorka ukupno 26 radova koji su objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u takvim časopisima. Nadalje, prof. dr Vuković Stamatović je autorka i koautorka više poglavlja u monografijama izdavača i Springer i Palgrave Macmillan . Takođe je objavila dvije naučne monografije u izdanju Univerziteta Crne Gore, dok su tri udžbenika jezika struke u procesu objavljivanja.

U akademskoj 2022-2023, prof. dr Vuković Stamatović je objavila više radova i poglavlja u publikacijama pomenutih izdavača. Jedna grupa tih radova pripada oblastima kognitivne lingvistike i analize diskursa, a tiče se analize lingvističkih realizacija konceptualnih metafora u političkom diskursu, kao i deikse i deiktičkog pomjeranja u medijskom diskursu. Druga grupa radova tiče se nastave engleskog jezika struke, što obuhvata kreiranje lista riječi za ovu nastavu, kao i leksičko profilisanje velikih specijalizovanih korpusa sa ciljem informisane selekcije nastavnih materijala za čitanje i slušanje, pri čemu je naročiti fokus na nastavi engleskog jezika za nauku i akademske svrhe. Najznačajniji njen rad iz pomenutog perioda pripada ovoj drugoj grupi tema, a prof. dr Vuković Stamatović ga je objavila, kao samostalna autorka, u časopisu izdavača Elsevier – Journal of English for Academic Purposes , jednom od najznačajnih lingvističkih časopisa u svijetu (faktor uticaja časopisa – 3).

Radovi prof. dr Milice Vuković Stamatović pružaju dragocjen uvid u različite aspekte jezičke komunikacije i doprinose boljem razumijevanju kompleksnosti jezičkih fenomena u različitim kontekstima. Ova nagrada predstavlja zasluženo priznanje za njen kontinuirani trud i izvanredan doprinos akademskoj zajednici Univerziteta Crne Gore.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.