Mladen Mikijelj

Predavanje istoričara Ognjena Karanovića na temu „SRPSKO-HRVATSKI ODNOSI U BOSNI I HERCEGOVINI OD SARAJEVA DO DANCIGA” na Jutjub kanalu KCNS

0

Predavanje istoričara Ognjena Karanovića na temu „SRPSKO-HRVATSKI ODNOSI U BOSNI I HERCEGOVINI OD SARAJEVA DO DANCIGA” (30. 4. 2024) možete pogledati na Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.

U nastavku razgovora o srpsko-hrvatskim odnosima u Bosni i Hercegovini predavač se fokusirao na period između Sarajevskog atentata iz 1914. godine i početka Drugog svjetskog rata 1939. u Evropi i svetu i 1941. u Jugoslaviji, naglasivši da su se svi problemi u odnosima između Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji su postojali pre 1914. godine, zadržali i nakon početka Prvog svetskog rata, pa i posle ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca u prvu zajedničku jugoslovensku državu 1918. godine, ali u drugačijem formatu. Nakon 1918. godine u BiH je uticaj Hrvatske republikanske seljačke stranke prerastao u pravi hrvatski nacionalni pokret, naročito među seoskim stanovništvom. Tek od tada možemo govoriti o potpunom formiranju hrvatskog nacionalnog identiteta u širim slojevima populacije.

Odnosi između srpskih nacionalnih elita sa jedne i hrvatskih nacionalnih elita sa druge strane u Jugoslaviji su imali svoj odraz posebno na području BiH. Hrvatski nacionalni pokret je BiH posmatrao kao dio svojih istorijskih pa čak i etničkih teritorija, dok su srpske nacionalne elite posle 1918. postale politički impotentne i našle se u defanzivi, te o srpskom nacionalnom pitanju nisu ni razmišljale. U vrijeme razrješenja sukoba u vezi sa državnim uređenjem Jugoslavije i u vezi sa pitanjem svrsishodnosti zajedničke države, hrvatske nacionalne elite uspjele su da nametnu svoj model rješenja. Srpske nacionalne elite nisu imale adekvatan odgovor na ove izazove, što je posebno došlo do izražaja u periodu postojanja Nezavisne države Hrvatske kada se dogodio i genocid nad Srbima.

Celo predavanje možete pogledati na linku:

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.