Predavanje dr Rastislava Stojsavljevića na temu „Putovanje u tropsko-monsunsku Kinu”

0

Predavanje dr Rastislava Stojsavljevića na temu „Putovanje u tropsko-monsunsku Kinu” (18. 6. 2024) možete pogledati na Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.

Narodna Republika Kina druga je država po broju stanovnika na svijetu, sa 1,425 milijardi stanovnika prema podacima iz 2017. godine. Zauzima površinu od oko 9,6 miliona kvadratnih kilometara i treća je najveća država svijeta. Jedna je od prvih svjetskih civilizacija.

Kina je podijeljena na tri prirodne cjeline prema različitoj regionalnoj klimi. Istočna monsunska oblast zauzima oko 45% zemljišta i 95% stanovništva. Glavnina oblasti leži na visinama manjim od 1000 metara, a nalazi se pod uticajem monsuna koji stvaraju vlažnu ili poluvlažnu klimu. Tu se nalazi najveći dio poljoprivrednog zemljišta, sa prostranim ravnicama i mnogo rijeka. Zapadna suva oblast pokriva oko 30% ukupnog zemljišta. Klima je suva ili polusuva. Prirodna vegetacija je uglavnom pustinjska stepa ili suvi pašnjaci, što čini ovu oblast pogodnom za stočarstvo. Ledena oblast zauzima 25% celokune teritorije i ima prosječnu nadmorsku visinu od preko 4000 metara. Najveći dio pripada riječnim dolinama. Oblast je hladna, s izraženim glacijalnim reljefom.

Celo predavanje možete pogledati na linku:

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.