Mladen Mikijelj

„Pravnom, političkom i kulturološkom akcijom vratiti povjerenje u pravosuđe“

0

U Crnoj Gori je potrebna dugoročna, kontinuirana pravna, politička i kulturološka akcija kako paritokratija ne bi bila prepreka vladavini prava, a trenutno je najvažnije vratiti povjerenje u pravosuđe i omogućiti Sudskom savjetu da do kraja ostvari svoju funkciju.

To je poručeno na okruglom stolu “Partitokratija – prepreka vladavini prava”, koji je organizovala Organizacija KOD.

Bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava, prof. dr Nebojša Vučinić, smatra da je u ovom trenutku najvažnije da se pokuša vratiti integritet sudske i pravosudne funkcije i da se ostvare bazični preduslovi za nezavisno i nepristrasno suđenje.

„Nemamo tradiciju sistema podjele vlasti s obzirom na naše istorijske, političke i kulturološke okolnosti kako smo se razvijali kao društvo i država. Mislim da je došlo do izvjesne regresije, umjesto da se situacija popravlja“, rekao je Vučinić.

Ocijenio je da je potrebna dugoročna, kontinuirana pravna, politička i kulturološka akcija da se stanje popravi.

„U ovom trenutku najvažnije je omogućiti Sudskom savjetu, za koji mislim da je dobro počeo da radi, da do kraja ostvari svoju funkciju. Takođe, treba omogućiti da do kraja izvede stvari koje je krenuo. U vrijeme Demokratske partije socijalista bila je jedna vrsta pritisaka na sudstvo, a sada imamo sličnu vrstu pritisaka sa drugog dijapazona“, naveo je Vučinić.

Prema njegovim riječima, svaka profesija je degradirana, navodeći da to u pravosuđu ostavlja najteže posljedice.

„U ovom momentu moramo vratiti povjerenje u pravosuđe. Trenutno preko 50 sudija nedostaje. Ljudi su obeshrabreni da se prijavljuju za sudsku funkciju, jer je stravičan politički pritisak. Nakon promjene vlasti, očekuje se da pravosuđe ispravi sve „krive Drine“ ove države i društva, što je de facto nemoguće. Za to moramo imati puno strpljenja i dobre volje“, kazao je Vučinić.

Podsjetio je da za sudiju treba ličnost visokih stručnih i moralnih kvaliteta, navodeći da je to teško u našim okolnostima.

„Imamo li mi takvih ljudi? Imamo. Mogu li da dođu do izražaja? Nisam siguran. Imamo li među sudijama takvih ljudi? Mislim da imamo. Važno je da se procijeni rad svakog sudije u skladu sa konkretnim okolnostima, da se ispita i imovina ukoliko je potrebno. Ali o tome treba postići najširi društveni konsenzus“, rekao je Vučinić.

Smatra da su ogromni izazovi pred nama.

„Mislim da postojeća politička struktura za to nije spremna, kao ni prethodna. Oni traže ljude u koje će oni imati povjerenja, a ne one koji će da rade nepristrasno i nezavisno u skladu sa članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, kojim je predviđeno pravo na pravičan i fer sudski postupak“, naveo je Vučinić.

Koordinator pravnog programa Organizacije KOD, Budislav Minić, kazao je da sve da su idealni zakoni, ambijent u kojem treba da ih sprovode sudije, nije dobar.

„Potrebno je da se mijenja svijest u društvu sa tradicijom koja je suprotna onome što su verbalna zalaganja u državi i društvu“, smatra Minić.

Smatra da narod bira predstavnike koji formiraju zakonodavnu i izvršnu vlast, koji teško usklađuju njihove zahteve i očekivanja sa pravim putem djelovanja.

„Stanje obrazovanja, koje je decenijama zapostavljano, zajedno sa brojnim drugim faktorima poput korupcije i loših izbornih uslova, jasno ukazuje na nedostatak jasne vizije kod članova partija o pravcu kojim bi trebalo da se kreće društvo. U takvom okruženju je formirano i sudstvo“, rekao je Minić.

Smatra da se kod nas često prijedlozi za reformu pravosuđa pretvore u suprotnosti.

„Ključno pitanje koje se nameće je ko će biti odgovoran za izbor ljudi sa neophodnim integritetom i kompetencijama kako bi sproveli proces reizbora sudija ili sproveli veting koji bi uključivao detaljno ispitivanje u tri dimenzije. Tvrdim da se uvede testiranje sudija na osnovna znanja, da bi značajan dio njih izašao iz sudstva“, kazao je Minić.

Prema njegovim riječima, ključno je osigurati da ti ljudi koji budu vršili izbor cijene stručnost i kvalitet.

„Najkompetentniji pojedinci, sa različitim mišljenjima, trebalo bi da zajednički rade na formiranju timova unutar pravosuđa kako bi se osiguralo efikasno delovanje sistema“, poručio je Minić.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.