Potpisan Memoradnum o saradnji između nacionalnih tijela za konkurenciju Crne Gore i Mađarske

0

Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore (AZK) i Mađarsko nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije (GVH) potpisali su Memorandum o saradnji.

Predsjednik GVH Čaba Balaž Rigo (Csaba Balázs Rigó) poručio je da je nacionalni interes Mađarske da se Evropska unija što prije proširi na zemlje zapadnog Balkana.

Dragan Damjanović, predsjednik Savjeta AZK-a, istakao je da ključ jačanja administrativnih kapaciteta Agencije leži u saradnji sa nacionalnim tijelima zemalja članica kroz razmjenu ekspertize i EU prakse.

Saradnja će, između ostalog, doprinijeti što bržem usklađivanju crnogorskog zakonodavnog okvira u oblasti konkurencije sa pravilima Evropske unije.

Odnose GVH-a i AZK-a odlikuju dobra saradnja, koja će dodatno biti unaprijeđena memorandumom, budući da Agencija redovno učestvuje u obukama Regionalnog centra za konkurenciju u Budimpešti, koji zajednički vode GVH i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Od 2005. godine Centar pruža pomoć u oblasti prava i politike konkurencije, na osnovu stručnosti obje organizacije, uglavnom nacionalnim tijelima za konkurenciju zemalja istočne, jugoistočne, centralne Evrope i zapadnog Balkana.

Sporazum potpisan u ponedjeljak u sjedištu GVH-a uključuje, između ostalog, uspostavljanje jakih i profesionalnih veza između stručnih službi, profesionalnu pomoć mađarske strane u složenim slučajevima konkurencije, razmjenu znanja o digitalizaciji administrativnih procesa i promovisanje pristupanja Crne Gore Evropskoj uniju uz usklađivanju zakona o konkurenciji.

Balaž Rigo, predsjednik GVH-a, naveo je da je u interesu Mađarske da se zemlje zapadnog Balkana, uključujući Crnu Goru, što prije priključe Evropskoj uniji.

Kroz razmjenu znanja u pitanjima sprovođenja pravila konkurencije i pružanja neophodne podrške crnogorskim prijateljima izrazio je uvjerenje da će Crna Gora nastaviti da se usklađuju sa pravilima EU i kao konačni cilj dostići potpunu usklađenost sa pravnim sistemom Evropske unije u oblasti konkurencije.

Damjanović je naglasio da obaveze iz pregovaračkog poglavlja predstavljaju ključni izazov za menadžment Agencije.

„Saradnju sa kolegama iz GVH-a vidim kao način da Agencija pokaže da može da raditi zajedno sa EU partnerima i da se AZK pozicionira kao relevantan partner svim nacionalnim tijelima za konkurenciju. Podrška partnera iz EU je važan alat na planu dostizanja EU standarda i putu ka punopravnom članstvu u evropsku porodicu. Raduje činjenica da je zajednički cilj da Crna Gora ispuni kriterijume za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 8 –  Konkurencija i u končanom, postane nova članica Evropske unije“, zaključio je Damjanović.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.