Podgorica dobija novo gradsko groblje na Ćemovskom polju

0

Izgradnja novog gradskog groblja u Podgorici trebalo bi da počne uskoro, potvrdili su  iz preduzeća “Pogrebne usluge”.

Novo gradsko groblje će biti sagrađeno na lokaciji KO Dajbabe, na Ćemovskom polju.

Direktor ovog preduzeća Srđan Miljanić kazao je Dnevnim novinama da je početak izgradnje novog groblja planiran nakon završetka glavnog projekta za izgradnju groblja, čija je izrada u završnoj fazi, pa se i raspisivanje tendera za izgradnju prve faze može očekivati veoma brzo.

Miljanić objašnjava da je realizacija projekta izgradnje novog groblja na Ćemovskom polju planirana u dvije faze.

“Radovi na prvoj fazi obuhvatiće izgradnju pristupnog trga, komemorativnog trga, šest kapela, dijela ogradnog zida i grobnica. Površina kompleksa novog groblja iznosi 296.000 kvadratnih metara, a predviđena je izgradnja 8.412 grobnica, odnosno 39.369 novih grobnih mjesta. Za prvu fazu izgradnje novog groblja iz budžeta Glavnog grada Podgorica za 2021. godinu planirano je 400.000 evra”, kazao je Miljanić.

U okviru groblja planirana je i izgradnja pristupnog trga sa objektima za specijalne usluge i trgovinu, kompleksa trga za ispraćaj sa kapelama, posebnih sadržaja (krematorijum, rozarijum, osarijum, kolumbarijum), aleje zaslužnih i uglednih građana, kao i parkovskih površina sa linearnim zelenilom.

Miljanić navodi da na gradskom groblju Čepurci ima dovoljan broj slobodnih grobnih mjesta, koji obezbjeđuje obavljanje djelatnosti u kontinuitetu.

Ističe da se u narednom periodu planira proširenje groblja “Čepurci” na 1.400 kvadratnih metara, što je sedma faza proširenje, na kojoj će se, kako kaže, dobiti još oko 120 grobnica.

Zarad proširenja gradskog groblja Čepurci Glavni grad je sa porodicama Ćerić, Kojašević i Bešlić razmijenio nekretnine i isplatio nadoknadu po osnovu razlike u vrijednosti nepokretnosti koje se razmjenjuju.

Vrijednost zemljišta, shodno procjeni Uprave za nekretnine od 28. maja 2019. godine, iznosi ukupno 728.420 eura.

Glavni grad Ćerićima i Kojaševićema u zamjenu prenosi pravo svojine na građevinskom zemljištu površine 645 kvadrata u zahvatu DUP-a “Stara varoš dio zone A” čija je vrijednost shodno procjeni komisije Direkcije za imovinu Glavnog grada iznosi 300 eura po kvadratu, odnosno ukupno 193.500 evra.

Obaveza Glavnog grada je da Ćerićima i Kojaševićima izmiri naknadu u iznosu od 534.920 evra, po osnovu razlike u vrijednosti nepokretnosti koje se razmjenjuju, što će se regulisati ugovorom koji će u ime grada zaključiti direktor Direkcije za imovinu.

Vrijednost zemljišta porodice Bešlić, shodno procjeni Uprave za nekretnine Crne Gore, iznosi 215 eura po metru kvadratnom, odnosno ukupno 539.650 evra.

Kako se navodi u dokumentaciji porodica Bešlić će Glavnom gradu da prenese u vlasništvo ukupno 2.510 metara kvadratnih zemljišta, koje je u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Čepurci dio”.

Takođe, u toku je postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju proširenja Gradskog groblja Zagorič i izgradnju novih grobnica.

“Ova investicija će obuhvatiti izmještanje dijela ogradnog zida groblja u dužini od 285 metara, a na dobijenom prostoru će biti izgrađeno preko 100 grobnica. Procijenjena vrijednost investicije je 140.500 evra”, kazao je Miljanić.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.