PES u plusu 750.000 evra, DPS u minusu 290.000 evra

0

Vladajući Pokret Evropa sad (PES) prošle godine je zabilježio dobit u poslovanju od 751.456 evra, dok je najveća opoziciona stranka Demokratska partija socijalista imala gubitak od oko 290.000 evra.

To pokazuju izvještaji o prihodima, imovini i rashodima za 2023, koje partije dostavljaju Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK).

Prema Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, politički subjekti su dužni da do 31. marta ASK-u, Državnoj revizorskoj instituciji i Poreskoj upravi podnesu završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu, u štampanoj i elektronskoj formi.

S obzirom na to da su prošle godine održani predsjednički i parlamentrani izbori, partije su imale veći priliv novca iz državnog budžeta za finansiranje kampanje, a zatim su nastavile da dobijaju novac za redovan rad u zavisnosti od broja osvojenih mandata u parlamentu.

Tako je PES prošle godine imao dobit od oko 750.000 evra, u odnosu na gubitak iz 2022. od 32.535 evra.

Prema podacima iz izvještaja o prihodima, imovini i rashodima za 2023, koji je objavljen na sajtu ASK-a, PES je prošle godine imao više od dva miliona evra prihoda (2.112.393), što je 17 puta više nego 2022. godine kada je osnovan (u junu) i još nije imao parlamentarni status.

Prihodi iz budžeta u 2023. iznosili su ukupno 1.864.351 evra. Od toga se na redovan rad partije odnosi 709,6 hiljade evra, za rad ženske organizacije 27,8 hiljada, za izbornu kampanju za predsjedničke izbore oko 336 hiljada, za parlamentarne izbore 790,9 hiljada, a rad poslaničkog kluba 14.452 evra.

Iz budžeta lokalnih samuprava partija premijera Milojka Spajića je prošle godine, kako je navedeno u izvještaju, dobila ukupno 189.509 evra i to za redovan rad partije u sedam opština – Baru (13.696 evra), Bijelom Polju (18.613 evra), Danilovgradu (16.824), Kolašinu (9.610 evra), Pljevljima (26.440) Podgorici (82.949) i Tivtu (6.661 evro), kao za finansiranje rada ženskih organizacija 14.717 evra.

Prihodi iz privatnih izvora iznosili su 58.493 evra. Partija nije imala prihode od članarine jer je, kako su ranije kazali iz PES-a, ne naplaćuju u prvim godinama rada. Prihodi od priloga pravnih lica za finansiranje izborne kampanje bili su 1.500 eura. Od toga je od podgoričkog preduzeća Centroslavija dobio 1.000 evra, barskog Padrinomonta 300, a od Projektsilve iz Podgorice 200 evra. Prema podacima iz Centralnog registra prvrednih subjekata (CRPS), vlasnik preduzeća Padrinomont je Radomir Novaković Cakan, Centroslavije Žarko Tomašević, a Projektsilve Dragan Radović.

Prihodi od priloga fizičkih lica iznosili su 56.779 evra. Prema podacima iz izvještaja, po maksimalno dozvoljenih 5.000 evra PES-u su donirali Ljubomir Jovanović i Bogdan Petrović, a nešto manje član Predsjedništva Filip Radulović (4.987 evra), dok j Nikola Burzan uplatio 4.987 evra. Bivši član Predsjedništva, koji je iz PES-a isključen u februaru, Andrej Milović donirao je partiji 4.000 evra, a po toliko su dali i Mirko Duković i Marina Duković. Članovi Predsjedništva Filip Ivanović i Vasilije Čarapić donirali su 2.992 evra, odnosno 600 evra.

Troškovi finansiranja kampanje za predsjedničke izbore iznosili su 390.202, a za parlamentarne izbore 672.794.

PES nema pokretne i nepokretne imovine.

tabela PES donacije
foto: Privatna arhiva

Rashodi PES-a prošle godine su bili 1.352.225 eura, od čega se na troškove zarada i naknada odnosi 411.743 eura, nabavke materijala 13.751 evro, amortizacije 1.842 evra…

Prihodi DPS-a četiri miliona, partija u izvještaju prijavila i prodato zemljište

Najveća opoziciona stranka, Demokratska partija socijalista (DPS) prijavila je gubitak za 2023. godinu od 289.834 eura. To je ipak bolji poslovni rezultat nego 2022. godine kada je minus te partije bio 497.460.

Ukupni prihodi 4.123.933, skoro milion više nego 2022. godine, dok su rashodi bili 4.413.767 evra i veći su 800 hiljada nego godinu ranije.

200.349 evra iznosili su prilozi fizičkih lica DPS-u za predsjedničke izbore, a za parlamentarne 3.998 evra

DPS je jedan od rijetkih političkih subjekata koji posjeduje nekretnine.

Prema podacima iz godišnjeg izvještaja o prhodima, DPS ima poslovne prostore u Bijelom Polju, Beranama, Andrijevici i Danilovgradu.

U izvještaju je kao svojina DPS-a upisano i zemljište u Podgorici (Ulica beogradska) površine 1.119 kvadratnih metara sa pomoćnim objektom od 84 kvadrata, iako je DPS to prodao u novembru prošle godine. Kako su mediji objavile u januaru, DPS je, prema podacima iz katastra, prodao zemljište kompaniji Eurozoks (Eurozox). U katastru je upisana zabilježba postojanja ugovora o uređenju međusobnih odnosa između DPS-a kao prodavca i Eurozoksa, kao kupca.

U izvještaju je navedeno da je procijenjena vrijednost nekretnina u posjedu DPS-a (uključujući i zemljište u Podgorci) 974.000 evra, a samo je zemljište u Beogradskoj ukuci procijenjeno na 903.000 evra.

DPS ima 21 vozilo, pet manje nego 2022, starosti od 1999. do 2018. ali nijesu za sva vozila navedene procjene vrijednost. Prema podacima iz izvještaja, najskuplji u voznom parku DPS-a je “audi” A6 iz 2018. godine, procijenjene vrijednosti 34.814 evra, zatim “mercedes” iz 2019, vrijedan oko 20 hiljada evra.

U prihodima su prijavili prodaju četiri auta toko prošle godine, za ukupno 8,6 hiljada evra.

DPS je iz budžeta dobio ukupno 2.752.232 evra. Od toga je za redovan rad partije 1.603.917 evra, za rad poslaničkog kluba 89 hiljada, za žensku organizaciju oko 63 hljade, za finansiranje predsjedničkih izbora 298.639 i za finansiranje parlamentranih izbora 697.342 evra.

Iz budžeta lokalne samouprave (od 25 opština u kojima DPS ima odbornike) u 2023. godini partija je dobila 756.723 evra (za redovan rad 712.159 evra, za ženske organizacije 41.194 eura i izbornu kampanju 3.370).

Od članarine je DPS prikupio 105.822 evra. Po 854 evra dali su najviši funkcioneri, lider partije Danijel Živković, zatim Aleksandar Bogdanović, Predrag Bošković, Nikola Janović, Nikola Rakoćević, Aleksandra Vuković Kuč, Andrija Nikolić, Abaz Dizdarević, Petar Ivanović, Miomir M. Mugoša, Mevludin Nuhodžić…

Za članarinu dao 854 eura: Danijel Živković
Za članarinu dao 854 eura: Danijel Živkovićfoto: BORIS PEJOVIC

Bivši lider Milo Đukanović uplatio je članarinu od ukupno 702 evra, potpredsjednik partije Jevto Eraković 630, bivši funkcioner Branimir Gvozdenović 783, predsjednik Opštine Šavnik Jugoslav Jakić 739 evra…

Članarinu, od 498 evra, prošle godine uplatio je i bivši premijer Duško Marković koji je najavio osnivanje nove partije.

Donacije od 51 fizičkog lica DPS-u iznosile su 9.820 evra. Te osobe, a uglavnom su to bili sadašnji i bivši stranački i državni funkcioneri, uplaćivali su po više puta u iznosima od nekoliko evra do nekoliko desetina evra. Tako je Danijel Živković u januaru, mart, aprilu maju, junu, julu prošle godine uplatio partiji po 32,32 evra, u julu i septembru po 4.50 evra… Milo Đukanović je 1. i 28. februara prošle godine uplatio po 1,56 evra, a taj iznos je partiji uplatio u martu i aprilu. Duško Marković je u februaru prošle godine ima dvije uplate po 29,59 evra, isti iznos i u aprilu, dok je u maju i junu uplatio po 30,30 evra, a u julu 21,53 evra.

Za finansiranje predsjedničkih izbora DPS je od sopstvenh sredstava dao 13.300 evra.

Prilozi fizičkih lica DPS-u za predsjedničke izbore iznosili su 200.349 eura, a za parlamentarne 3.998 evra.

Dobit BS-a dva i po puta veća

Bošnjačka stranka je u prošloj godini imala dobit od oko 142,3 hiljade evra, dva i po puta više nego 2022.

Ukupni prihodi partije na čijem je čelu Ervin Ibrahimović iznosili su 900.397 evra, oko 400 hiljada više nego 2022.

Rashodi su bili 742.174 evra, od čega se na isplaćene zarade odnosilo 134.296 evra, troškove zakupa prostorija 39.014, finansiranje izborne kampanje za parlamentrane izbore 62.228 evra…

BS je od budžeta dobio ukupno 717.747 evra, od čega za redovan rad partije 404.022 evra, za rad poslaničkog kluba 13.841 evro, ženske organizacije 70.555 evra, a za finansiranje izbornih kampanja 229.327 evra.

Prhodi iz budžeta lokalne samouprave (11 opština u kojima BS ima odbornike) iznosili su 144.385 evra.

Od članarine je BS prošle godine imao prihod od oko 38 hiljada evra. Lider partije Ervin Ibrahimović po tom osnovu je uplatio 300 evra, član Glavnog odbora Amer Dacić 387, funkcioner Husnija Fetahović 318…

U posjedu BS-a su dva automobila – “pasat” iz 2006. procijenjene vrijednosti 1.667 evra i “mercedes benz” iz 2017, procijenjen na 38.675 evra.

SD je iz budžeta dobio 307.665 evra

I Socijaldemokrate (SD) su u 2023. godine imale dobit koja je iznosila 38.201 evro, oko osam hiljada više nego 2022.

Ukupan prihod te partije, čiji je predsjednik Damir Šehović, bio je 474.479, oko 50 hiljada manje nego 2022.

SD je iz budžeta dobio 307.665 evra. Od toga je za redovan rad partije 251.370 evra, za rad poslaničkog kluba 11.751 evro, a za rad ženske organizacije 44.544 evra. Nije naveden iznos za finansiranje izbone kampanje.

Prihodi iz budžeta lokalne uprave (21 opština u kojima SD ima odbornika) iznose oko 134 hiljade evra.

SD je u prošloj godini prikupio 4.698 evra od članarine. Bivši lider Ivan Brajović uplatio je 793 evra, poslanik Boris Mugoša 655, član Glavnog odbora Đorđe Suhih 431, predsjednik Opštine Plav Nihad Canović 423, predsjednik SD-a Damir Šehović 302 evra…

Rashodi partije su iznosil 426.725 evra, od čega se najviše odnosi na zarade i naknade, 262.569 evra.

SD od pokretne imovine ima četiri automobila ukupne procijenjene vrijednosti 26.637 evra.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.