Pejović sa šefom Regionalne kancelarije za saradnju mladih u Crnoj Gori: Skupština posvećena unaprjeđenju omladinskih politika

0

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Boris Pejović sastao se danas sa Edinom Koljenovićem, šefom Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) u Crnoj Gori.

U toku sastanka predstavljena su dostignuća Kancelarije koja je osnovana u okviru Berlinskog procesa i razgovarano je o mogućnostima buduće saradnje između Skupštine Crne Gore i RYCO-a, vodeći računa o zajedničkim prioritetima u pogledu unaprjeđenja položaj mladih u Crnoj Gori i regionu.

Pejović je ukazao na posvećenost Skupštine Crne Gore unaprjeđenju omladinskih politika u Crnoj Gori i istakao da će Skupština biti vrijedan partner u svim inicijativama koje imaju za cilj intenziviranje saradnje i jačanje položaja mladih u regionu. Naveo je i potencijalne koristi saradnje Skupštine i RYCO-a, istakavši da Crna Gora svojim radom i ulaganjem u mlade u narednom periodu može poslati snažnu poruku saradnje i dobrosusjedskih odnosa.

Koljenović je istakao da je RYCO u proteklih nekoliko godina postigla opipljive rezultate usmjerene na međusobno razumijevanje i pomirenje u cijelom regionu. On je dodao da je, pored implementacije regionalnih projekata, kancelarija u Crnoj Gori posvećena izgradnji partnerstva sa nacionalnim i međunarodnim akterima koji djeluju na lokalnom nivou.

On je takođe ukazao na niz dobrih praksi i inicijativa koje je RYCO pokrenula na lokalnom nivou, a koje se mogu primijeniti i u državama Zapadnog Balkana. Posebno je istakao da vidi mogućnost zajedničkog djelovanja RYCO i parlamenata država Zapadnog Balkana, sa ciljem postizanja boljih rezultata u saradnji mladih i omladinskoj politici u regionu.

Sagovornici su zaključili da Skupština Crne Gore, u saradnji sa RYCO, može dati primjer efikasnog zastupanja interesa mladih u procesima donošenja odluka. Ova saradnja takođe može dovesti do dalje saradnje u širem regionalnom kontekstu, pomažući u stvaranju povoljnijeg okruženja za razvoj mladih.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.