Osnovni sud usvojio tužbeni zahtjev: Bulatović nezakonito smijenjen sa mjesta direktora Nacionalnih parkova

0

Osnovni sud u Podgorici usvojio je tužbeni zahtjev, kojim se poništava rjesenje o razrješenju Aleksandra Bulatovića, direktora Javnog preduzeca za nacionalne parkove Crne Gore. To se navodi u presudidostavljenoj medijima.

Sud je donio presudu kojom se država obavezuje da tužiocu naknadi troškove postupka u ukupnom iznosu od 907,50 eura, u roku od osam osam dana po pravosnažnosti presude.

U obrazloženju presude je istaknuto da je tužilac u tužbi, riječi na raspravi i podnescima, preko punomoćnika u bitnom naveo da je pobijano rješenje o razrješenju direktora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, ovdje tužioca, formalno pravno i materijalno pravno nezakonito, te da je isto rezultat pogrešne primjene materijalnog prava, tj. suprotno imperativnim određenjima člana 60 stav 2 Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

“Sud ukazuje da je predmetna odluka zasnovana na nepravilno utvrđenom činjeničnom stanju, jer inspekcija rada nikada Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore, odnosno Aleksandru Bulatoviću, nije dostavila Zapisnik o činjenicama utvrđenim u toku inspekcijskog nadzora, a na koji se poziva Vlada u svom rješenju”, navodi se u obrazloženju.

Ističe da su nadležno Ministarstvo i tadašnja ministarka Ana Novaković Đurović upoznati sa činjenicom da Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore nikada nije obaviješteno o rezultatima inspekcijskog nadzora, pa nije bilo mjesta da se navodi iz Obavještenja koje nikada nije dostavljeno subjektu nadzora uzimaju kao utvrđene činjenice, jer u tom postupku inspekcijskog nadzora stranki, ovdje tužiocu, nije bilo omogućeno učešće i izjašnjavanje.

(cdm)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.