Osnovni sud u Pljevljima odobrio 18 zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć

0

Osnovnom sudu u Pljevljima prošle godine je podnijet 21 zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći i, kako se navodi u izvještaju, svi su riješeni.

Iz tog suda ističu da je usvojeno 18 zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći, dva zahtjeva su odbijena, a u jednom predmetu je postupak pružanja besplatne pravne pomoći obustavljen.

– Besplatna pravna pomoć odobrena je u 12 predmeta licima slabog imovnog stanja, u tri predmeta korisnicima materijalnog obezbjeđenja porodice, u dva predmeta žrtvama krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, a u jednom predmetu licu sa invaliditetom. Ukupan iznos sredstava isplaćenih po osnovu pružanja besplatne pravne pomoći u 2023. godini iznosi 1.434,31 euro – navodi se u izvještaju.

U odnosu na 2022. godinu, kada je Osnovnom sudu u Pljevljima podnijeto 27 zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći i isplaćen iznos od 1.933,78 evra, u 2023. godini podnijeto je šest zahtjeva manje, piše „Dan“.

Inače, pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruje se u skladu sa odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći podnosi se sudu na obrascu koji se može dobiti u sudu ili preuzeti sa sajta.

Radi ostvarivanja prava na pravično suđenje fizičkom licu koje prema svom imovnom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo na sudsku zaštitu bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, obezbjeđuje se besplatna pravna pomoć, u skladu sa zakonom.

Besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati po redosledu sa spiska Advokatske komore Crne Gore, koji je, uz prethodnu saglasnost advokata, sastavljen prema mjesnoj nadležnosti osnovnih sudova.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.